แก้ไขกระทู้

การโฆษณาออนไลน์ด้วยการใช้ LinkedIn Ads

 

สำหรับช่องทาง LinkedIn นอกจจากจะใช้เพื่อเป็นช่องทางของการสมัครงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็นช่องทางที่แบรนด์สามารถสร้าง Branding และหากลุ่มลูกค้าให้กับธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย โดย LinkedIn เป็นพื้นที่ ที่เหมาะสมกับบริษัทแบบ B2B, B2C, มหาวิทยาลัย, หรือแม้แต่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการพื้นที่ในการทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า

 

วิธีการทำงานของ LinkedIn Ads

 การซื้อโฆษณาผ่าน LinkedIn นั้นสามารถทำได้ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า LinkedIn Campaign Manager โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกัน ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนที่ 1 : Campaign Group เป็นขั้นตอนแรกที่เจ้าของธุรกิจเอาไว้ตั้งชื่อแคมเปญ ตั้งค่าช่วงเวลาดำเนินโฆษณาและตั้งค่าค่าใช้จ่ายของโฆษณา

ขั้นตอนที่ 2 : Set up Campaign ขั้นตอนนี้เจ้าของธุรกิจต้องตั้งค่าสิ่งเหล่านี้  ได้แก่

- Objective

- Target Audience

 - Ads Format

- Placement

- Budget and Schedule

- Conversion tracking

ขั้นตอนที่ 3 : Set up Ads ถือเป็นขั้นตอนที่เจ้าของแบรนด์ต้องสร้างตัวโฆษณาขึ้นมาพร้อม Preview ให้ทันที Review and Launch ขั้นตอนที่ 4 : ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของโฆษณาและสามารถปล่อยโฆษณาได้เลย

 

ประเภทของโฆษณาบน LinkedIn Ads  ประด้วยกัน  ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 Sponsored Content หรือสามารถเรียกได้อีกแบบว่า Native Ads โดยลักษณะของโฆษณาประเภทนี้มีความคล้ายกับ Content ทั่วไปบนหน้าไทม์ไลน์ของแพลตฟอร์มอื่นๆ  แต่ว่าจะมีแต่ต่างกัน คือ มีการกำกับเอาไว้ว่าสิ่งนี้ได้รับการโปรโมท

ประเภทที่  2 Sponsored Inmail เป็นลักษณะของโฆษณาที่เจ้าของธุรกิจสามารถส่งข้อความไปหาลูกค้าได้โดยตรงผ่าน message โดยอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้งานบางประการ เช่น จำนวนครั้งของการส่งโฆษณา

ประเภทที่ 3 Text Ads เป็นลักษณะของโฆษณา display ads ที่แสดงอยู่ด้านบนหรือด้านข้างของหน้าจอตลอดเวลา

 

ข้อดีขอ LinkedIn Ads

LinkedIn Ads มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย และยังสามารถสร้างโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว

LinkedIn Ads มีรูปแบบของโฆษณาให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาในรูปภาพนิ่ง วีดีโอก็

LinkedIn Ads มีโฆษณาแบบพิเศษสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นนั่นก็ คือ การส่งโฆษณาผ่านทางข้อความไปหากลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลได้

ข้อเสียของ LinkedIn Ads

LinkedIn Ads จะต้องมีงบประมาณที่ต้องจ่ายอยู่ในแต่ละวัน ซึ่งขั้นต่ำประมาณ 300 บาทต่อวัน ดังนั้นอาจทำให้ไม่เหมาะกับแบรนด์ที่มีงบประมาณจำกัด

LinkedIn Ads อาจเข้าถึงกลุ่ม Audience ได้ไม่หลากหลายในประเทศไทยเพราะยังไม่ได้รับความนิยมมากเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Facebook tiktok line รวมถึงยังเหมาะกับการใช้งานแค่บางกลุ่มอีกด้วย เช่น Recruitment หรือ Lead Generation สำหรับธุรกิจในรูปแบบ B2B