แก้ไขกระทู้

โรคประจำพันธุ์

โรคประจำพันธุ์ที่พบในเยอรมันเชพเพิร์ด ได้แก่

 • โรคผิวหนัง
  • การติดเชื้อที่หู (ear infection)
  • โรคภูมิแพ้ (Allergies)
 • โรคระบบประสาท
  • โรคไขสันหลังเสื่อม (Degenerative myelopathy)
  • ภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอทับไขสันหลัง (Caudal cervical spondylomyelopathy)
  • โรคหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง (Intervertebral Disc Disease : IVDD)
  • โรคการอักเสบของหมอนรองกระดูก (Diskospodylitis)
  • ภาวะการเสื่อมและตีบแคบของโพรงกระดูกสันหลังส่วนปล้องเอว (Lumobsacral stenosis)
  • ภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety)
 • โรคระบบทางเดินอาหาร
  • โรคกระเพาะบิด (Gastric dilatation-volvulus)
  • ภาวะหลอดอาหารขยายใหญ่ (Megaesophagus)
  • โรคเส้นเลือดรัดหลอดอาหาร (Vascular ring anomaly)
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ
  • กลุ่มอาการคุชชิ่ง (Cushing’s Disease)
  • โรคตับอ่อนทำงานบกพร่อง (Exocrine Pancreatic Insufficiency)
 • โรคระบบโครงกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้าง
  • โรคกระดูกอักเสบ (Panosteitis)
  • โรคข้อศอกเจริญผิดปกติ (Elbow dysplasia)
  • โรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติ (Hip dysplasia)
  • โรคข้ออักเสบ (arthritis) ซึ่งต่อเนื่องมาจากโรคข้อสะโพกและข้อศอกเจริญผิดปกติ
 • โรคระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
  • โรควอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease) เป็นโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่มีโอกาสเกิดในเยอรมันเชพเพิร์ดได้มากกว่าปกติ
 • มะเร็ง