แก้ไขกระทู้
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาหน้าจอการลงขายสุนัข คือมันไม่สามารถเลื่อนเพื่อกรอกรายละเอียดต่างๆลงได้ทุกช่อง ทำผ่านโทรศัพท์หรือแท็บแล็บก็เป็น ตอนแรกคิดว่าจอโทรศัพท์อาจเล็กไป ลองแท็บแล็บก็ไม่สามารถทำได้