แก้ไขกระทู้


ทนเห็นกันได้ไหม ' ชีวิตสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์มีค่าเพียงหนึ่งมื้ออาหารเองหรือ ?

ร่วมแสดงพลัง 1ไลค์เล็กๆคือพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยต่อต้านการค้าเนื้อสุนัขได้
เซิร์ชเฟซบุกว่า ' มั่นใจคนไทยเกินล้านคนต่อต้านการค้าเนื้อสุนัข '
และ ร่วมกันไปลงชื่อเพื่อใช้ในการออกกฎหมายเพื่อสุนัข
http://www.petitionbuzz.com/petitions/dogmeattrade

คนไทยมีจิตใจที่เมตตา :) เราต้องการความร่วมมือจากทุกคน