แก้ไขกระทู้

 โปสเตอร์เพื่อการรณรงค์ "หยุดฆ่า" เป็นการแสดงพลังและสะท้อนถึงความน่าสงสารของน้องหมา โดยเปรียบน้องหมาเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการที่เรา "ฆ่าน้องหมา...เหมือนฆ่าคนที่คุณรัก" ....
...ในที่นี้ทางชมรมคนปากมอมขอประนามขบวนการโฉดที่ค้าน้องหมาและรับประทานเนื้อน้องหมา แล้วอยากให้บุคคลเหล่านี้ลองมองย้อนกลับมาว่าถ้าบุคคลที่คุณรักถูกทำเหมือนน้องหมาเหล่านี้คุณจะรู้สึกอย่างไร !!!