แก้ไขกระทู้
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ช่วยหาทุนสนับสนุนเพื่อช่วยภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยกระผมเป็นประธานโครงการนี้ จึงอยากรบกวนผู้ที่มีจิตอาสาที่อยากช่วยสมทบทุน โอนเงินเข้าที่ ชื่อบัญชี นายพิเชษฐ์ ภูธนประยูร และ นายธนศักดิ์ อินทรวิเศษ และ นาย วิทวัส อนันตเดโชชัย เลขที่บัญชี 208-214875-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นจูรี่ (เหตุผลที่ชื่อบัญชีเป็นแบบนี้เพราะจะได้อัพเดตยอดเงินได้ ซึ่งถ้าเป็นบัญชีของมหิดลไม่สามารถอัพเดตยอดเงินได้) หรือบริจาคสิ่งของได้ที่ 083-3137294 พิเชษฐ์ ซึ่งเงินบริจาคและสิ่งของ ก็จะนำเงินไปรวมกับบัญชีมหิดลอีกที ครับ