แก้ไขกระทู้
Tea Cup Dogs @ CentralPlaza Rama2

           เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดสุนัขตัวเล็กที่สุด ในงาน Tea Cup Dogs  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2  ซึ่งจัดขึ้นใน              วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2555  
คุณสมบัติของสุนัข
1.    สุนัขตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป ( พร้อมหลักฐานแสดงอายุสุนัข )    2. ไม่จำกัดเพศและสายพันธุ์สุนัข
3.    สุนัขต้องมีความสูงจากปลายเท้าถึงบ่า ไม่เกิน 8 นิ้ว     4. สุนัขต้องมีน้ำหนัก ไม่เกิน 0.9  – 1.8 กิโลกรัม
เงื่อนไขในการประกวด
1. หลักฐานแสดงอายุของสุนัข เช่น ใบพันธุ์ประวัติ, ใบฉีดวัคซีน หรือหลักฐานแสดงอายุของสัตว์เลี้ยง (พร้อมรูปถ่าย)
2. สุนัขสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
    3. สุนัขที่สมัครทุกตัวจะต้องเข้ารับการเช็คส่วนสูงและชั่งน้ำหนัก ในวันประกวด วันที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 12.00 – 13.00 น.                               ( หมายเหตุ เจ้าของจะต้องนำสุนัขมาตรวจเช็คภายในวันที่ 31 มี.ค. 55 เวลา 12.00 – 13.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ )
4. ผู้สมัคร ( เจ้าของ ) จะต้องนำสุนัขมาประกวดตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
        5. การคัดเลือก, หลักเกณฑ์ และคำตัดสินของกรรมการเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด
การสมัคร  กรอกใบสมัครรายละเอียดให้ครบถ้วน ( พร้อมแนบรูปสุนัขและใบพันธุ์ประวัติหรือใบฉีดวัคซีน )          
วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทางอีเมลหรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม2                                     หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 30 มี.ค. 55 ก่อนเวลา 18.00 น.
วันประกวด วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริเวณลิฟท์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เงินรางวัลในการประกวด
    รางวัลชนะเลิศ                                       8,000  บาท
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                       5,000  บาท  
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                       3,000  บาท
    รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ           1,000 บาท
เกณฑ์ในการให้ตัดสิน
1. ส่วนสูง                 10 คะแนน ( วัดความสูงจากปลายเท้าถึงบ่า ไม่เกิน 8 นิ้ว )    
2. สุขภาพกาย    แข็งแรง             10 คะแนน
3. สุขภาพจิต                 10 คะแนน        
หมายเหตุ  
-  การรับสมัครและตรวจสอบสุนัขที่เข้าประกวดถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการและคำตัดสินของกรรมการเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด    
-  เจ้าของสุนัขจะต้องดูแลสุนัขของท่านในเรื่องของการขับถ่าย, ความสะอาด และการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น หากเกิดความเสียหาย, สูญหาย อื่นๆ ใด ทางผู้จัดและทางศูนย์การค้าฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ส่งรายละเอียดพร้อมรับใบสมัคร ได้ที่  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 หรือ          
Fax (02) 584 5988 หรือ E – mail : contestgazine@gmail.com
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   Hot line  คุณบอย 089-7955800, 089-7955801