แก้ไขกระทู้
 อยากได้หมาที่ไม่เป็นโรค  พันธ์อะไรก็ได้ค่ะ