แก้ไขกระทู้
กำลังมองหาสมาชิกใหม่ พันธุ์ไทย หรือพันธุ์อื่นที่เป็นขนสั้น ตัวใหญ่ 1 ตัว ตัวเล็ก 1 ตัว เพื่อเตรียมเข้าไปอยู่บ้านใหม่กันปลายปีนี้ค่ะ... อยู่กับเด็กที่รักสุนัข