แก้ไขกระทู้
<img src="https://image.dogilike.com/1/20652/73723.jpg" />&lt;img src="https://image.dogilike.com/1/20652/73697.jpg" /&gt;ต้องย้ายออกจากบ้านเช่าค่ะ ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง อยากหาคนใจดีมารับอุปการะน้องหมา สองตัว 4ขวบ 7ขวบค่ะ. ติดต่อ 091-0251364,081-4418079&amp;lt;img src="https://image.dogilike.com/1/20652/73697.jpg" /&amp;gt;&amp;lt;!--bend+[] --&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;span style='font-size: 10pt; font-style: italic;'&amp;gt;แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2012-10-13 11:54:38&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;!--bend+[] --&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style='font-size: 10pt; font-style: italic;'&gt;แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2012-10-13 11:57:20&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;<!--bend+[] --><br /><span style='font-size: 10pt; font-style: italic;'>แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2012-10-13 11:59:22</span><br />