แก้ไขกระทู้
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม. เกษตรศาสตร์คะ อยากจะขอความคิดเห็น เพื่อจะจัดงานสัมมนา/เสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับ"คุณภาพชีวิตสัตวเลี้ยง และนโยบายการประกันสุขภาพสัตว์คะ" เลยอยากรับฟังความคิดเห็นของคน/กลุ่ม ที่ช่วยเหลือสัตว์ด้วย หรือจะเสนอหัวข้อเสวนา/ประเด็น ที่อยากให้มีคะ ขอบคุณคะ