แก้ไขกระทู้
ชมบรรยากาศภายใน ลมเหนือ โฮมสเตย์ สำหรับสุนัข
http://www.facebook.com/album.php?aid=27230&id=1683016243&l=b73e4ada2e