แก้ไขกระทู้
 ลองเข้าไป อ่านรายละเอียดตาม link เลยนะครับ

ก่อน 14 ธันวาคม 2553

http://www.dogilike.com/contest/