แก้ไขกระทู้
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมสัตวแพทย์มหิดล เชิญชวน คนกรุงเทพฯ นำสุนัขติดไมโครชิพฟรี


         แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนคนกรุงเทพฯ นำสุนัขมารับบริการจดทะเบียนสุนัข และฉีดไมโครชิพฟรี ในงาน "ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 7" ในระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 


         ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการ จดทะเบียนสุนัขตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัข พ.ศ.2550 ซึ่งบังคับให้ผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องนำสุนัขไปฉีดไมโครชิพ และขึ้นทะเบียนทำบัตรประจำตัวสุนัข เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ และให้เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปัจจุบันสุนัขมีเจ้าของมีจำนวนทั้งสิ้น 597,357 ตัว และสุนัขไม่มีเจ้าของอีกจำนวนกว่า 102,000 ตัว ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้จัดหน่วยให้บริการลงทะเบียนสุนัข และฉีดไมโครชิพ ให้แก่สุนัขมีเจ้าของฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจดทะเบียนสุนัข


         อย่างไรก็ตาม ในจดทะเบียนสุนัขตามข้อบัญญัตินั้น กำหนดให้เจ้าของสุนัข นำสุนัขที่มีอายุไม่เกิน 120 วัน และสุนัขที่นำมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องจดทะเบียนสุนัขและฉีดไมโครชิพที่ตัวสุนัข เพื่อทำบัตรประจำตัวสุนัขด้วย