โครงการเพื่อน้องหมา

 
 
ชื่อโครงการ:
โครงการเพื่อน้องหมา

ผู้จัดทำโครงการ:
สโมสรโรตาแรคท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรม ZWE คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบโครงการ:
รับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยสุนัขเร่ร่อน

สถานที่จัดโครงการ:
บ้านสงเคราะห์สุนัขคุณป้ามณี เบอร์โทรศัพท์ 085-356-9225

ผู้ประสานงานโครงการ:
เปมิกา ผิวเหลือง เบอร์โทรศัพท์ 085-126-7937
 

 
ประวัติความเป็นมาของโครงการ “เพื่อน้องหมา”

       โครงการ "เพื่อน้องหมา" ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดมาจากความตระหนักถึงปัญหาสุนัขเร่ร่อน
ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งก็เคยเป็นที่รักของหลายๆครอบครัวมาก่อนแต่กลับถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบทั้งด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยต่อสังคมอีกด้วย

       การจัดโครงการ "เพื่อน้องหมา" นั้น ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้กลุ่มคน เหล่านี้มีกำลังใจทำงานเพื่อสังคมต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นปัญหาสุนัขเร่ร่อนที่เกิดขึ้น สาเหตุ และผลกระทบต่อสังคม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น ก่อนคิดที่จะนำเค้ามาปล่อย
 
 
ความถี่ในการจัดกิจกรรมสำหรับโครงการ

       เนื่องจากโครงการนี้จัดขึ้นในระดับอุดมศึกษา อาจไม่สะดวกที่จะดูแลสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อนอย่างใกล้ชิด แต่ก็เป็นโครงการ ที่เราจัด และติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
รายละเอียด ภาพรวมของโครงการ

       การจัดกิจกรรมจะเป็นการช่วยสมทบทุน รวบรวมเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ ตามจิตศรัทธา เพื่อบริจาคแก่สถานรับเลี้ยงสุนัข เร่ร่อนเป็นเงินสด และส่วนหนึ่งจะจัดซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลนร่วมบริจาคด้วย ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่สถานรับ เลี้ยงสุนัขเร่ร่อน เช่น การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และยากำจัดเห็บหมัดให้กับสุนัขในสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน โดยเป็นการทำงาน ร่วมกันของสโมสรโรตาแรคท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชมรม ZWE คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าของสถานที่ด้วย โดยปีนี้จะจัดที่ บ้านคุณป้ามณี แสงจันทร์ แถวซอยพหลโยธิน 81 อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแบบละเอียด

       ขั้นเตรียมการรับบริจาคเงินจากแหล่งต่างๆ และติดต่อตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ ด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาหารสุนัข และแมว แชมพูอาบน้ำสุนัข ฯลฯ และนำเงินบริจาคบางส่วนจัดซื้ออุปกรณ์ที่จะนำไป บริจาคที่เหลือ

       ขั้นตอนการดำเนินงาน เดินทางไปจัดกิจกรรมที่สถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน โดยจะเป็นการช่วยเหลือตามกิจวัตรประจำวันของ สถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อน เช่น ทำความสะอาดสถานที่ ให้อาหารสุนัขและแมว อาบน้ำสุนัขและแมว (อาจมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ด้วย *โดยมีสัตวแพทย์ควบคุม)

       ขั้นประเมินผล ทำแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และประเมินผู้เข้าร่วมโครงการว่าสามารถเรียน รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
 
รูปแบบที่ช่วย เช่น เงินบริจาค หรือ อาสาสมัคร หรือ อื่นๆ

       การช่วยเหลือ จะเน้นการช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ ทั้งเงินสด, และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุนัข และแมว เช่น อาหาร, แชมพู, อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เป็นต้น
 
 
รูปแบบที่ช่วย เช่น เงินบริจาค หรือ อาสาสมัคร หรือ อื่นๆ

วิธีการที่คนภายนอกจะร่วมทำบุญ
หากมีผู้ประสงค์ช่วยเหลือด้านงบประมาณ สามารถช่วยเหลือได้ 2 ทาง
 
1 โดยหากต้องการบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ สามารถโอนเงินเข้ามาได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี เปมิกา ผิวเหลือง
เลขที่บัญชี 045-5-13216-9 หากบริจาคด้วยวิธีนี้สามารถทำได้ถึง วันที่ 20 สิงหาคมนี้ เท่านั้น (ขอยืนยันว่าโครงการ นี้มีอยู่จริง สามารถโทรไปเช็คกับคุณป้ามณีก่อนได้ที่เบอร์ 085-356-9225)
 
2 แต่หากต้องการบริจาคให้คุณป้ามณีในระยะยาว สามารถโอนเงินเข้าบัญชีคุณป้าได้โดยตรงที่ ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี นางมณี แสงจันทร์ เลขที่บัญชี 373-2-59026-8 หรือไปเยี่ยมคุณป้าได้ที่ตลาดสี่มุมเมือง ซอยพหลโยธิน 81 ลึกเข้า
ไป 2 กม. ตรงสถานีอนามัยใกล้วัดประยูรธรรมาราม
 
  หากประสงค์สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สมทบทุนเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่
คุณเปมิกา เบอร์ 085-126-7937 ก่อนวันที่ 22 สิงหาคมนี้เช่นกัน
 
(หมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดโครงการ ผู้ติดต่อประสานงาน เลขทีบัญชีรับบริจาค จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเฉพาะโครงการปี 2553 เท่านั้น)
 
เกณฑ์ในการคัดเลือกหมาที่จะช่วย หรือสถานที่ที่ไปช่วย

       เนื่องจากโครงการเราเป็นโครงการที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ดูแลสุนัขเร่ร่อนที่ทำงานเพื่อสังคม จึงเน้นช่วย เหลือสถานรับเลี้ยงสุนัขเร่ร่อนที่กำลังขาดแคลนทุนทรัพย์ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนักเนื่องด้วยโครงการมีงบประมาณ
ที่จำกัด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมโครงการ การคัดเลือกจึงต้องคำนึงถึงอุปนิสัยของสุนัขด้วย
 
กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการคือใครและสามารถติดต่อพวกเขาได้อย่างไร

          โครงการ "เพื่อน้องหมา" นี้ถูกจัดทำขึ้นโดย กลุ่มนิสิตสโมสรโรตาแรคท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละปีจะ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ สามารถติดต่อผู้รับโครงการในปีนี้ คือ คุณเปมิกา ผิวเหลือง
เบอร์ 085-126-7937

       Dogilike.com :: โครงการเพื่อน้องหมาดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการ
 
 
 

Directory หน่วยงาน

หน่วยงานช่วยเหลือสุนัข คืออะไร แหล่งรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน
หรือกลุ่มคนใจดีที่ช่วยเหลือสุนัขต่างๆที่มีอยู่
ในประเทศไทย เพื่อช่วยกันเผยแพร่ข่าวสาร
ไปยังกลุ่มคนรักสุนัข เพื่อให้คนไทยช่วยกันทำให้สุนัขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แหล่งรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน หรือกลุ่มคนใจดีที่ช่วยเหลือสุนัข

จะเพิ่มหน่วยงานของคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานใหญ่ หรือกลุ่มคนเล็กๆที่รักสุนัข และได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสุนัข และมีความประสงค์ที่จะ

  • กระจายข่าวสารของโครงการให้คนอื่นได้รับรู้
  • หาเพื่อนๆมาร่วมด้วยช่วยกันในโครงการ
  • รับบริจาคปัจจัยต่างๆเพื่อใช้ในหน่วยงานเพื่อจัดกิจกรรม
  • มี Webpage สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างถาวร
คุณสามารถติดต่อมาทางทีมงาน ได้ที่
email contact@dogilike.com


Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ