โดย: Candyx

คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12

ภายใต้แนวคิด หนึ่งรอบ ม.มหิดลคนรักสัตว์ กำจัดโรคเรบีส์ ฉลอง ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

12 กุมภาพันธ์ 2559 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (3,042)
0

SHARES


0 shares

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12


     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวกันไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นสำหรับงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ ๑๒ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับกับกูรูโรคผิวหนัง” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งรอบ ม.มหิดลคนรักสัตว์ กำจัดโรคเรบีส์ ฉลอง 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ตระหนักถึงเรื่องโรคสัตว์สู่คน และการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัย

     ซึ่งในการเปิดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดงาน

     สำหรับบรรยากาศบนเวทีมีการเสวนากันภายใต้หัวข้อ "การเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ" โดยมีรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ เป็นผู้เปิดประเด็นในการเสวนา ร่วมด้วย นายสัตวแพทย์มงคล แม้นมาลัย ตัวแทนจากบริษัท มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์ , สัตวแพทย์หญิงวรางคณา พันธุ์วาณิช ตัวแทนจากมูลนิธิ ศ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม และคุณวิทยา ทอนมาตร ผู้เลี้ยงสัตว์พิเศษ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากชมแพรี่ ด็อก และสุนัขจิ้งจอกครอส หนึ่งในสายพันธุ์สุนัขจิ้งจอกที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการเสวนาที่ได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจและได้ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์เลี้ยงไปพร้อม ๆ กันเลยทีเดียว

     ในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 12 นี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย พบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

     - การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดสัตว์ปีกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
     - การตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
     - กิจกรรมสำหรับคนรักแพรี่ด็อก (Prairie Dog)
     - การประกวดแมวสุขภาพดี
     - การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (โรคพิษสุนัขบ้า) ให้แก่สัตว์เลี้ยงฟรี
     - นั่งรถรางและชมบ้านรักหมาศาลายาพร้อมสัมผัสบรรดาสุนัขที่รอรับการอุปการะ
     - กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์
     - กิจกรรมทดสอบสุนัขนิสัยดี


     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมาย อาทิ เทคนิคการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขเชิงบวก ชมการแสดงของสุนัขอารักขาและการแสดงของไทยอาสาสุนัขกู้ภัย การแสดงความสามารถของเฟอเรท กิจกรรมการแสดงภาพวาดของนักวาดภาพชีววิทยา และยังมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น การขี่ม้า ให้อาหารม้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคณะฯ  ได้แก่ นมเยอร์เซ่ เต้าฮวยนมสด นมแพะ บิสกิตสำหรับสุนัข และไข่ไก่ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

     สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจร่วมงานดี ๆ แบบนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถ.พุทธ-  มณฑล สาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๔ ต่อ ๑๔๓๖, ๑๕๐๔ หรือเว็บไซต์ http://www.vs.mahidol.ac.th ได้เลยนะคะ
 

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12

Dogilike.com ::  คณะสัตวแพทย์ฯ มหิดล เตรียมจัดงานใหญ่ มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 12