โดย: 2P4EVER

TSPCA ทำหนังสั้น "รักไม่ปล่อย" สร้างจิตสำนึกให้คนรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ

ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ รักแล้วไม่ทอดทิ้ง ...

19 กุมภาพันธ์ 2561 · ชอบ  (1)
  • heng2
  • ชอบสิ่งนี้
· แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,518)
221

SHARES


221 shares       เนื่องจากวันแห่งความรัก สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้จัดทำภาพยนตร์สั้น "รักไม่ปล่อย" เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึก ให้คนรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ รักแล้วไม่ทอดทิ้ง ไม่นำไปปล่อยสร้างปัญหาให้กับสังคม เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถยุติปัญหาสัตว์จรจัดที่ยั่งยืนได้

     อีกทั้งในปัจจุบันพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 กำหนดห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์นั้นพ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และมาตรา 22 เจ้าของสัตว์ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของตนให้เหมาะสม ถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 หรือฝ่าฝืนมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ตามมาตรา 32 อีกด้วย       

     ดังนั้น  รักแล้วไม่ปล่อย จะต้องเริ่มจากการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง  ให้เริ่มต้นจากผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้นตลอดอายุขัย ให้สัตว์เหล่านั้นได้รับอาหารและน้ำที่มีคุณภาพเพียงพอโดยปราศจากความหิวกระหาย ได้รับความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยที่ดีและได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยโดยไม่ชักช้า และต้องมีการดูแลไม่ให้เกิดความเครียด หวาดกลัว หรือทุกข์ทรมาน อีกทั้งต้องได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เป็นต้น

     การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันถือว่า เป็น “สิทธิ” ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ แต่ผู้เลี้ยงก็ยังมี “หน้าที่ความรับผิดชอบ”  การเลี้ยงสัตว์จะต้องไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่นเช่นกัน   ความรักถ้าใช้หัวใจมากกว่าสมอง ความวุ่นวายก็จะเกิดอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ความรักต่อสัตว์ก็เช่นเดียวกัน ถ้าใช้แต่ความรู้สึกอารมณ์ บนพื้นฐานความรู้สึกของตนเป็นที่ตั้ง จนลืมคิดคำนึงถึงเหตุผลความถูกต้องพอดี ก็จะเกิดความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นเช่นกัน