ภาพบรรยากาศงาน "Smart Vet , Smart Society" ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเจ้าของพร้อมกับสัตว์เลี้ยงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

21 เมษายน 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (733)
0

SHARES


0 shares

     ภาพบรรยากาศงาน“Smart Vet , Smart Society“ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปีแห่งการถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯโดยร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด


Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ


     จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ทั้งนี้มีการเสวนาและบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์ เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น โรคหัวใจ โรคตา การดูแลผิวหนัง และโภชนาการในสัตว์เลี้ยง มีการเปิดโอกาสให้เจ้าของสัตว์ซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกจากบริษัทผู้สนับสนุน


Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Dogilike.com :: ภาพบรรยากาศงาน Smart Vet , Smart Society ในโอกาสรอบ84ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 

     บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเจ้าของพร้อมกับสัตว์เลี้ยงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้มีความรู้และมีประโยชน์สำหรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมากเลยทีเดีย