โดย: Candyx

บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้ ...

10 กรกฏาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (665)
0

SHARES


0 shares

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ


       ภาพบรรยากาศงาน "Smart Vet , Smart Society" เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ โดยร่วมกับ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
 
    จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ทั้งนี้ มีการเสวนาและบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์ เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น โรคหัวใจ โรคตา การดูแลผิวหนัง และโภชนาการในสัตว์เลี้ยง มีการเปิดโอกาสให้เจ้าของสัตว์ซักถามข้อข้องใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีการแจกของที่ระลึกจากบริษัทผู้สนับสนุน

     บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเจ้าของพร้อมกับสัตว์เลี้ยงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนในการจัดงาน และเจ้าของสัตว์เลี้ยงมา ณ ที่นี้ค่ะ
 

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ

Dogilike.com :: บรรยากาศงาน Smart Vet Smart Society@โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ