โดย: Dogilike.com

นสพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ รับรางวัลสัตวแพทย์สายงานธุรกิจตัวอย่างประจำปี62

การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่ สัตวแพทย์ที่เป็นตัวอย่างในสายงานต่าง ๆ

12 ธันวาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,226)
0

SHARES


0 shares

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสัตวแพทย์ตัวอย่างสายงานธุรกิจประจำปี 2562 ให้แก่ นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


Dogilike.com :: นสพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ รับรางวัลสัตวแพทย์สายงานธุรกิจตัวอย่างประจำปี62

Dogilike.com :: นสพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ รับรางวัลสัตวแพทย์สายงานธุรกิจตัวอย่างประจำปี62


     การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่ สัตวแพทย์ที่เป็นตัวอย่างในสายงานต่างๆและถือว่าเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีธรรมมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ มีความโปร่งใสชัดเจนในการบริหารงาน ส่งผลให้นายสัตวแพทย์เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ ผู้ก่อตั้งบริษัท เวท เรคคอมเมนด์ จำกัด ขึ้นในปี 2535  และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกงานด้านโภชนาการสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน “การสร้างงานไม่เพียงแค่ให้ตัวเองมีงานทำแต่หมายถึงการให้พนักงานมีงานทำ เติบโต ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง” ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ