ร่วมทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุนัขในประเทศไทย ลุ้นรับของรางวัล

คณะวิจัยจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้เลี้ยงสุนัขร่วมตอบแบบสอบ

16 พฤศจิกายน 2564 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (620)
0

SHARES


0 shares

     คณะวิจัยจาก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนผู้เลี้ยงสุนัขร่วมตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของสุนัขที่ท่านเลี้ยง เพื่อสำรวจหาความชุกและศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาพฤติกรรมของสุนัขเลี้ยงในประเทศไทย
 

Dogilike.com :: ร่วมทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุนัขในประเทศไทย ลุ้นรับของรางวัล


     พิเศษ สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามจะได้ลุ้นรับของรางวัลขนมขัดฟันสุนัข หรือ สเปรย์ฟีโรโมนสุนัขสังเคราะห์ด้วยค่ะ จับรางวัลสิ้นปี 2564 นี้

     ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1GvagmiY5G77KAX82QSUc1ruoU1UpjUCl0TXmZRPXhss/edit?usp=sharing