โดย: เว็บมาสเตอร์มะเหมี่ยว

Pedigree® Puppy เพราะ สุขภาพที่ดี เริ่มตั้งแต่วันแรก

มาจัดการโภชนาการลูกสุนัขจากแรกเกิดจนถึงโตเต็มวัยกัน

2 กันยายน 2557 · · อ่าน (4,591)
0

SHARES


0 shares
Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

โภชนาการอาหารถือเป็นสิ่งที่สำคัญและส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของสุนัขในทุก ช่วงวัย เพราะสุนัขในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการและพัฒนาการที่แตกต่างกัน ... สำหรับ ลูกสุนัข ปัจจุบันมักพบปัญหาสุขภาพในลูกสุนัขที่อยู่ในช่วงหลังหย่านม เพราะผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มี ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอาหารสำหรับลูกสุนัขที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ลูกสุนัขได้รับสาร อาหารไม่ครบถ้วนตามช่วงวัย ... เพราะโดยปกติแล้วลูกสุนัขต้องการแคลเซียมมากกว่าคน ถึง 12 เท่า โปรตีนมากกว่าคนถึง 4 เท่า อีกทั้งยังต้องการวิตามินและไขมันสูงกว่าคนเรา อีกด้วยค่ะ

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

เพราะสุนัขแต่ละช่วงวัยมีความต้องการและพัฒนาการที่แตกต่างกันโภชนาการอาหารที่ เหมาะสมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกสุนัข

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

 

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

ลูกสุนัขในแต่ละสายพันธุ์จะมีช่วงเจริญเติบโตอย่างเต็มวัยที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้ เห็นถึงความสำคัญของโภชนาการอาหารที่เหมาะสมกับลูกสุนัข

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,
Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

เม็ดอาหารควรมีความนุ่ม อ่อนโยนต่อระบบย่อยอาหาร สารอาหารสามารถทดแทนคุณค่าทางอาหารจากนมแม่สุนัขได้

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวควรเลือกสาร อาหารที่มีส่วนช่วยในการ ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,

ผู้เลี้ยงควรเลือกเม็ด อาหารที่มีลักษณะเล็กเหมาะกับปากและฟันเล็กๆ ของลูกสุนัข

ลูกสุนัขในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการแห่งการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่แตกต่างกันไป การให้
กินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีคุณค่าเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองจะยิ่งช่วยให้ลูกสุนัขเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ... เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่วันแรก
ดังนั้นการให้
ความรัก ความเอาใจใส่ รวมถึงอาหารที่ครบคุณค่าเหมาะสำหรับวัยของเขาจึงสำคัญที่สุดนะคะ

Pedigree Puppy, สุขภาพที่ดี, เริ่มตั้งแต่วันแรก, ลูกสุนัข, โภชนาการลูกสุนัข, อาหารสุนัข, ช่วงวัย,