โดย: Rachael

ประกาศเขต โรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 3 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

เฝ้าระวังโรคระบาดตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

11 ตุลาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (536)
13

SHARES


13 shares

      ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 ทิศเหนือ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เตือนห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Dogilike.com :: ประกาศเขต โรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 3 ต.ค. - 1 พ.ย. 62


 

        เพจเฟซบุ๊ก ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ เผยแพร่ ประกาศเขต โรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 ทิศเหนือ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

      ทิศใต้ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน ทิศตะวันออก ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

     คำเตือน

      1. ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข แมว หรือซากสัตว์ ภายในเขตนั้น หรือ เข้า - ออก หรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต

     2. เมื่อพบสุนัข แมว ที่ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือไม่พบสาเหตุ ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือสัตวแพทย์
  
    
3. ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัข และแมวป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้น ในกรณีสุนัข และแมวตาย ให้เจ้าของควบคุมซากนั้นให้อยู่ ณ ที่ที่สัตว์ตาย และห้ามเคลื่อนย้าย ชำแหละหรือกระทำการอื่นใดซากสัตว์นั้น

              ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่งต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

บทความโดย: Dogilike.com
www.dogilike.com/

ข้อมูลและภาพประกอบ :
https://www.komchadluek.net/news/regional/392421