ผู้ขอสมัครสมาชิก Dogilike.com กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเป็นสมัครเป็นสมาชิกและผู้ใช้งานเว็บไซต์ Dogilike.com*

*ข้อตกลงนี้ครอบคลุมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

1ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ Dogilike.com หากทีมงาน Dogilike.com ตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
2ผู้ใดแอบ อ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3สมาชิกจะ ต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
4ผู้สมัคร ต้องยินยอมให้ Dogilike.com ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
5สมาชิก ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง Dogilike.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายใน Dogilike.com หากท่านละเมิด ทีมงาน Dogilike.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
6สมาชิก Dogilike.com จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ดได้ มีสิทธิเข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ ฯลฯ
7ข้อมูล ของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ทาง Dogilike.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8ทีมงาน Dogilike.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
9ทีมงาน Dogilike.com ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
10ทีมงาน Dogilike.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานทั้งในส่วนของเว็บไซต์และ Marketplace โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาหรือของรางวัล ในกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ Dogilike.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12การตัดสินของทีมงาน Dogilike.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

Dogilike.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม ยอมรับ