เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 'นครชัยบุรินทร์' โคราช

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์ต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน

5 มีนาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (3,760)
4,716

SHARES


4,716 shares

     เปิดแล้ว! "ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์" ที่ ต.หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคอีสาน


Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช

Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช
 

     โดยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ แห่งนี้ ถือเป็นศูนย์ต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน สามารถรองรับสุนัขจรจัดจำนวน 5,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ที่นี่จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการ Laboratory Investigation ที่ทันสมัย มีสัตว์แพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคของสุนัขจรจัดตลอด 24 ชั่วโมง


Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช

Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช

Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช

Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช

Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช

Dogilike.com :: เปิดเเล้ว ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โคราช


     ทั้งนี้ ผู้ว่าฯโคราช ได้สั่งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งสำรวจพบสุนัขจรจัดมากถึง 1,900 ตัว ซึ่งจะมีการขนย้ายมาที่ศูนย์พักพิงฯ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการขยายพันธุ์ ส่งเสริมให้เขตเทศบาลฯ เป็นเขตปลอดสุนัขจรจัด ให้ได้ตามเป้าหมาย
 

บทความโดย: Dogilike.com
www.dogilike.com/

ข้อมูลและภาพประกอบ :

www.facebook.com/KoratNextStep/