กรมปศุสัตว์สั่งตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงหมา-แมว ทั่วประเทศ ป้องกันเป็นแหล่งทารุณกรรมสัตว์

ไปติดตามความคืบหน้าข่าวนี้กันค่ะ

23 สิงหาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,736)
146

SHARES


146 shares

     เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกรณีสุนัขพันธุ์เกรตเดน 13 ตัวถูกทารุณ โดยผู้เลี้ยงเพาะพันธุ์จำหน่ายไม่ให้อาหาร จนมีสภาพป่วยหนัก จึงสั่งการเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงจำหน่ายสุนัข แมว ในทุกพื้นที่มาโดยด่วนทั้งตลาดนัดจตุจักรแห่ง1และ2 ตามข้อสั่งการของนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้กวาดล้างสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ผิดกฎหมาย ไม่ให้เกิดแหล่งทารุณกรรมสัตว์ เช่นนี้เกิดขึ้นอีก


Dogilike.com :: กรมปศุสัตว์สั่งตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงหมา-แมว ทั่วประเทศ ป้องกันเป็นแหล่งทารุณกรรมสัตว์


     โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ระดับจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอ และปศุสัตว์จังหวัด สำรวจข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสุนัข เพื่อรองรับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงที่จะออกด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งจะผลบังคับภายในปี 62 จะสร้างเครือข่ายดูแลสวัสดิภาพสัตว์ร่วมกับอาสาสมัครจากมูลนิธิหน่วยกู้ภัยทุกจังหวัด ให้ช่วยติดตามดูสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการทารุณกรรรมสัตว์ และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่ต้องการเลี้ยงสุนัข ซื้อสุนัขจากแหล่งที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ

     ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ จะเร่งจัดประชุมผู้ประกอบการกิจการเพาะพันธุ์สุนัขและแมว ในทุกภูมิภาค เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ ปี2557 รวมทั้งจะให้ องค์กรปกครองส่วนท้อนถิ่น ช่วยสอดส่องดูแลกิจการเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายในแต่ละท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานร่วมกันกรมปศุสัตว์

     ขณะนี้ มกอช.ได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี สำหรับคอกสุนัข เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้กับผู้ประกอบกิจการผู้เพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงจำหน่าย จะกำหนดทั้งขนาด ลักษณะคอก สถานที่ตั้ง รวมทั้งมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมและเพียงพอในการเลี้ยง จะออกคู่มือการจัดคอกสุนัข ได้แก่ การจัดการคอก การเลี้ยง การจัดการอาหารและน้ำ การจัดการด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิภาพ และสิ่งแวดล้อม มีสันวแพทย์ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ การใช้ยา วัคซีน บุคคลากรที่เลี้ยง ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมให้สามารถเลี้ยงได้อย่างถูกต้อง

     สำหรับสุนัขที่เพาะพันธุ์ ทั้งพ่อแม่พันธุ์ และลูก ต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสุนัขเพื่อตรวจสอบข้อมูลตัวสุนัขและสถานที่เลี้ยงได้ วิธีการเลี้ยงจะต้องเหมาะสมสุนัขแต่ละพันธุ์และช่วงอายุ ใช้พ่อแม่พันธุ์มีสุขภาพแข็งแรง ช่วงตั้งท้อง ระยะใกล้คลอดต้องจัดพื้นที่เหมาะสมให้แม่สุนัข มีมาตรการควบคุมการคลอดอย่างปลอดภัย เมื่อลูกสุนัขคลอดออกมาต้องให้อาหารแก่แม่สุนัขอยู่ในระยะให้นมเพียงพอ การหย่านมลูกสุนัขต้องคำนึงถึงภูมิคุ้มกันลูกสุนัข สำหรับคอกต้องมีมาตรการควบคุมการเข้าออกของคน สัตว์ ยานพาหะนะ เพื่อป้องกันพาหะนำโรค เมื่อมีสุนัขป่วยต้องกันออกจากพื้นที่สุนัขปกติ กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยจะมีโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ ส่วนการบำบัดโรคสัตว์อยู่ในการดูแลสัตว์แพทย์
 


บทความโดย : Dogilike.com
http://www.dogilike.com/

ข้อมูลและภาพประกอบ :

https://siamrath.co.th/n/98527