นนทบุรี เตรียมตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มั่นใจช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้

ไปติดตามความคืบหน้ากันค่ะ

9 ตุลาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (782)
11

SHARES


11 shares

     ปัจจุบันนี้ทางเทศบาลนครเมืองนนทบุรี ยังไม่มีศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด แต่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ให้บรรจุไปในแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว เพื่อให้สัตว์เกิดสวัสดิภาพสูงสุด ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีระบบการจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม


Dogilike.com :: นนทบุรี เตรียมตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มั่นใจช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้


     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศให้พื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นเขตเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้าเป็นเวลา 1 เดือน หลังพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ใกล้วันนครอินทร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี แต่คุณวณีย์ สัตยารมณ์ ผู้เลี้ยงสุนัขจรจัด ยังยืนยันที่จะเลี้ยงสุนัขจรจัดที่อุปการะไว้กว่า 20 ปีต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเพราะสุนัขทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้ว


Dogilike.com :: นนทบุรี เตรียมตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มั่นใจช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้

Dogilike.com :: นนทบุรี เตรียมตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มั่นใจช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้


     ขณะที่ฟาร์มสุนัขที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ใกล้กับเขตเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนนทบุรีก็ยังไม่ได้รับผลกระทบต่อการเพาะพันธุ์สุนัขเพื่อจำหน่ายเนื่องจากเลี้ยงในระบบปิด แต่อยากให้ภาครัฐช่วยจัดการปัญหาสุนัขจรจัดอีกทางหนึ่ง

     ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามักมีจุดเริ่มต้นจากสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการออกแบบโครงสร้างตึกและวางแผนจะก่อสร้างในอำเภอไทรน้อย เพื่อย้ายสุนัขจรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนนทบุรีไปอาศัย


Dogilike.com :: นนทบุรี เตรียมตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มั่นใจช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้


     นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ยืนยันตัวเลขสุนัขจรจัดในจังหวัดนนทบุรีมีมากถึง 1 แสนตัว และเชื่อว่าการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจะช่วยให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากจังหวัดนนทบุรีได้ 

บทความโดย: Dogilike.com
www.dogilike.com/

ข้อมูลและภาพประกอบ :

news.thaipbs.or.th/