รมว.เกษตรฯ สั่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน หมา-แมว 6 แสนตัว ฟรีทั่วประเทศ

หวังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์

25 ตุลาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,689)
99

SHARES


99 shares

     รมว.เกษตรฯ สั่ง "กรมปศุสัตว์" เร่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัด หรือด้อยโอกาส หวังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ตั้งเป้างบฯ 63 ผ่าตัดทำหมันทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 6 แสนตัว


Dogilike.com :: รมว.เกษตรฯ สั่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน หมา-แมว 6 แสนตัว ฟรีทั่วประเทศ


     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ และเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายจะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งการควบคุมจำนวนสุนัข-แมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน เป็นมาตรการหนึ่งในการลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจาย ตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน


Dogilike.com :: รมว.เกษตรฯ สั่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน หมา-แมว 6 แสนตัว ฟรีทั่วประเทศ


     ในปีที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส ได้ 282,845 ตัว แบ่งออกเป็น สุนัข 160,445 ตัว และแมว 122,400 ตัว ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุด พบว่ามีสุนัขจรจัด หรือด้อยโอกาสประมาณ 2.6 ล้านตัว แมวจรจัดหรือด้อยโอกาสประมาณ 1 ล้านตัว รวมทั่วประเทศประมาณ 3.6 ล้านตัว


Dogilike.com :: รมว.เกษตรฯ สั่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน หมา-แมว 6 แสนตัว ฟรีทั่วประเทศ


     นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส รวม 3 แสนตัว/ปี แต่ปริมาณสุนัข-แมวจรจัด ยังคงมีจำนวนมาก และมีอัตราการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมจำนวนสุนัข-แมวจรจัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการรณรงค์และเพิ่มเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส ในปีงบประมาณ 2563 จากเดิมเป้าหมาย 3 แสนตัว เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เป็น 6 แสนตัวทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการให้บริการเพิ่มมากขึ้น และลดจำนวนสุนัข-แมวจรจัดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Dogilike.com :: รมว.เกษตรฯ สั่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมัน หมา-แมว 6 แสนตัว ฟรีทั่วประเทศ


     สำหรับการดำเนินงานได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนจะได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และทำให้ประเทศไทยปลอดโรคนี้ในที่สุด ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้ทรงตั้งไว้
 บทความโดย: Dogilike.com
www.dogilike.com/

ข้อมูลและภาพประกอบ :

www.thairath.co.th/