ฉีดวัคซีน หมา-แมว ฟรี! ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.63

สามารถนำสุนัขและแมว รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศได้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563 ตามสถานที่จุดนัดหมายที่องค์การปกครองท้องถิ่นประกาศกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

23 มีนาคม 2563 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (641)
24

SHARES


24 shares

     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ต้องการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย พี่น้องประชาชน ผู้เลี้ยงสุนัข-แมว ต้องตระหนักในความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ไม่ปล่อยหรือทิ้งสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัญหาของชุมชน "เลี้ยง - รัก - รับผิดชอบ - ฉีดวัคซีน - ไม่ทอดทิ้ง"


Dogilike.com :: ฉีดวัคซีน หมา-แมว ฟรี! ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.63


     ในปีนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 ล้านโด๊ส ประชาชนทุกครัวเรือน สามารถนำสุนัขและแมว รับการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศได้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563 ตามสถานที่จุดนัดหมายที่องค์การปกครองท้องถิ่นประกาศกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

บทความโดย: Dogilike.com
http://www.dogilike.com/

ข้อมูลและภาพประกอบ :
www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/