โดย: boy31603160

สุนัขกิฟต์เต็ด เรียนรู้คำศัพท์ใหม่หลังจากได้ยินเพียงแค่สี่ครั้ง

น้องหมาอัจฉริยะสามารถจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้ในเวลาอันสั้น

28 มกราคม 2564 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (385)
0

SHARES


0 shares

HIGHLIGHTS :

  • นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าสุนัขอัจฉริยะบางตัวสามารถเรียนรู้ชื่อของเล่นใหม่ของพวกมันหลังจากได้ยินเพียงสี่ครั้งในขณะที่เล่นกับเจ้าของ
     
  • สุนัขที่มีพรสวรรค์สุดยอดเช่นนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ได้แก่ วิสกี้ สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่จากนอร์เวย์ และ วิคกี้นี่น่า สุนัขพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอร์เรียจากบราซิล

     
Dogilike.com :: สุนัขกิฟต์เต็ด เรียนรู้คำศัพท์ใหม่หลังจากได้ยินเพียงแค่สี่ครั้ง


     นักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าสุนัขอัจฉริยะบางตัวสามารถเรียนรู้ชื่อของเล่นใหม่ของพวกมันหลังจากได้ยินเพียงสี่ครั้งในขณะที่เล่นกับเจ้าของ การเรียนรู้ที่รวดเร็วนี้ดูเหมือนจะคล้ายกับวิธีที่เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ในช่วงอายุสองถึงสามปี จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าไม่ใช่สุนัขทุกตัวที่จะเรียนรู้คำศัพท์ได้ใหม่ๆ ได้แบบนี้ มันถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเท่านั้น

     สุนัขที่มีพรสวรรค์สุดยอดเช่นนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ ได้แก่ วิสกี้ สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่จากนอร์เวย์ และ วิคกี้นี่น่า สุนัขพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอร์เรียจากบราซิล ซึ่งทั้งสองตัวได้เข้ารับการทดสอบเพื่อการศึกษานี้

     นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบเงื่อนไขที่ทำให้สุนัขมีพรสวรรค์สามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้ การทดสอบครั้งแรกจัดทำขึ้นโดยใช้ของเล่นที่ทั้งสองตัวคุ้นเคยซึ่งตั้งชื่อไว้อยู่แล้วทั้งเจ็ดตัวพร้อมกับของเล่นใหม่ การทดสอบครั้งนี้ทำให้เห็นว่าสุนัขเลือกของเล่นเฉพาะของเล่นที่มีชื่อเพียงเท่านั้น

     การทดสอบครั้งที่สองให้สุนัขได้เล่นของเล่นชิ้นใหม่กับเจ้าของ ทั้งสองตัวได้ยินชื่อของเล่นชิ้นใหม่เพียงสี่ครั้งเท่านั้นก็สามารถจำได้และเลือกเล่นของเล่นที่ตั้งชื่อจากกองของเล่นขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น

     หลังจากวิคกี้นี่น่าเสียชีวิต ก็มีสุนขอีก 5 ตัวที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีความสามารถจดจำคำศัพท์จึงถูกนำมาทดสอบพร้อมๆ กับวิสกี้ ซึ่งสุนัขเหล่านี้สามารถจำคำศัพท์ใหม่ๆ ได้ถึง 1,000 คำในเวลาสั้นๆ


Dogilike.com :: สุนัขกิฟต์เต็ด เรียนรู้คำศัพท์ใหม่หลังจากได้ยินเพียงแค่สี่ครั้ง


Dogilike.com :: สุนัขกิฟต์เต็ด เรียนรู้คำศัพท์ใหม่หลังจากได้ยินเพียงแค่สี่ครั้ง