REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก

แพ็คเกจประกันชีวิตดีๆ ที่จะช่วยให้น้องหมาสุดที่รักของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

14 กันยายน 2555 · ชอบ  (11)
  • LittleDog...Title
  • 12Dogs
  • Yingyoong
  • Racha
  • song@auy
  • และเพื่อน ๆ อีก 6 คน ชอบสิ่งนี้
· แสดงความคิดเห็น (6) · อ่าน (43,133)
592

SHARES


592 shares

Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


     สำหรับคนรักน้องหมาแล้ว การเลี้ยงน้องหมาสักตัวอาจไม่ได้มีความหมายแค่คำว่า "สัตว์เลี้ยง" ... เพราะในปัจจุบันเหล่าคนรักน้องหมาได้เลื่อนขั้นให้พวกเขายกระดับจากสัตว์เลี้ยประจำบ้าน กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว จากที่เคยมีหน้าทึ่แค่คอยเห่าคอยเฝ้าบ้าน ตอนนี้เหล่าน้องหมาก็ได้กลายมาเป็น "ลูกรัก" ที่ทุกคนในบ้านต้องคอยประคบประหงมดูแล

     โดยเฉพาะในยามที่ลูกรักเกิดการเจ็บป่วย บรรดาเจ้าของน้องหมาก็ยินยอมพร้อมที่จะทุ่มไม่อั้นเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของน้องหมาสุดที่รักให้หายดี ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของน้องหมานั้น เมื่อลองมาคิดเป็นตัวเลขคร่าวๆ แล้ว พบว่าในแต่ละเดือนคนรักน้องหมามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว


Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


     อย่างพวกเราโดยทั่วไปแล้ว ถ้าหากเรามีอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุต่างๆ ที่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการทำประกันชีวิตเอาไว้ช่วยผ่อนภาระต่างๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือช่วยเหลือในเรื่องเงินชดเชยจากการได้รับอุบัติเหตุต่างๆ

     ... และเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของน้องหมา เดี๋ยวนี้บริษัทประกันต่างๆ ก็ได้จัดให้มีแพ็คเกจประกันชีวิตสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ ไม่ว่จะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหน ได้รับอุบัติเหตุอะไร เดี๋ยวนี้เขาก็มีประกันชีวิตเอาไว้รองรับ ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้น วันนี้ Dogilike Review มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


1. มิตรแท้ประกันภัย


    กรมมธรรม์ประกันภัยสุนัข เลี้ยงน้องหมาอย่างมั่นใจสบาย 3 ต่อ เป็นกรมมธรรม์ที่จะดูแลน้องหมาในเรื่องของ 1.อุบัติเหตุ 2.ค่ารักษาพยาบาล 3.ความรับผิดชอบร่างการทรัพย์ผู้อื่น โดยจะชำระเบี้ยประกันเพียงปีละ 1,000 บาท เท่านั้นค่ะ

     เพื่อนๆ สามารถทำประกันภัยให้สุนัขทุกสายพันธุ์ได้ตั้งแต่สุนัขมีอายุ 3 เดือน - 7 ปี โดยก่อนการทำประกันจะต้องพาสุนัขไปตรวจสุขภาพและฝังไมโครชิพในตัวสุนัขให้เรียบร้อยค่ะ


Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


     ความคุ้มครองของกรมธรรม์

     1.) การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
    
     "อุบัติเหตุ" เหตตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกตัวสุนัขและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
    
     "ยานพาหนะ" ยานพาหนะทางบกทุกชนิดที่เดินด้วยเครื่องยนต์และใช้สำหรับเดินบนถนนสาธารณะ

     2.) การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค
    
     "การเจ็บป่วย" อาการผิดปกติ  การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัข

     3.) ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ 1
    
     ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข โดยโรงพยาบาลสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์

     4.) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    
     สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียขีวิต หรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของสุนัขซึ่งผูเอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของสุนัข หรือผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ดูแลรักษาสุนัขแทนเจ้าของ


Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


     ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์

     1.) การฆ่าสุนัขโดยเจตนา

     2.) การตายของสุนัขอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
          - การขนส่งทางทะเล เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง
          - การผ่าตัด การฉีดวัคซีน การปลูกฝี เว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
          - ยาพิษ ยาโดป ยากระตุ้น
          - การบาดเจ็บหรือตายที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งหรือเจตนากระทำของบุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
          - โรคระบาดของสุนัข (หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดในขณะนั้น)
          - สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ กบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
          - อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

     ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเบี้ยประกันภัย(เต็มปี) และเงื่อนไขรวมไปถึงเอกสารประกอบการรับประกันภัยได้ที่ http://www.mittare.com/ ค่ะ
 

2. เมืองไทยประกันภัย


     ประกันสุนัข - แมว ตอบสนองความต้องการคนรักสัตว์ ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เจ็บป่วย รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

     สำหรับสุนัข - แมว ที่จะสามารถทำประกันได้ต้องมีอายุ 3 เดือน - 7 ปี และต้องเลี้ยงอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น และต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลา ทั้งนี้ประกันดังกล่าวจะรับประกันทั้งสุนัข - แมว ที่งไมโครชิพ และแบบที่ไม่ฝังไมโครชิพ ซึ่งแบบที่ไม่ฝัง จะมีเบี้ยประกันภัยสูงกว่า 5-10 เปอร์เซนต์ ส่วนเบี้ยประกันภัยโดยรวม จะอยู่ระหว่าง 2,700 – 7,300 บาท ค่ะ


Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


     ความคุ้มครองของกรมธรรม์

     1.) เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย  

     2.) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย  

     3.) ความผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง  

     4.) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย  

     5.) ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง

     6.) บริการให้คำแนะนำและข้อมูลด้านสัตว์เลี้ยง

     7. ค่าฝังไมโครชิพ กรณีเลือกประกันภัยแบบสัตว์เลี้ยงมีไมโครชิพ

     เพื่อนๆ คนไหนที่สนใจกรมธรรม์นี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.muangthaiinsurance.com/ ค่ะ


     สำหรับในปัจจุบันบริษัทผู้ประกอบการประกันภัยสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยก็จะมีอยู่ 2 รายใหญ่ๆ ตามรายละเอียดที่มะเหมี่ยวได้พูดถึงข้างบนนั่นล่ะค่ะ ...


Dogilike.com :: REVIEW: ประกันชีวิตสำหรับน้องหมาสุดรัก


     เมื่อดูจากความคุ้มครองต่างๆ ที่บริษัทประกันแล้วก็จะพบว่าการทำประกันชีวิตให้น้องหมาของเรานั้น จะมีผลดีในเรื่องของการช่วยผ่อนภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของน้องหมา และเป็นผลดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพของน้องหมาซึ่งจะมีความเป็นระบบมากขึ้นเนื่องจากจะต้องมีการเก็บประวัติและตรวจเช็คสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ร่วมไปถึงการได้รับเงินชดเชยหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ เพราะในปัจจุบันใครที่เลี้ยงน้องหมาก็คงจะทราบดีว่า ค่ารักษาพยาบาลของเขานั้นมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับของคนมากๆ ดังนั้นการทำประกันชีวิตให้กับน้องหมาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ
สำหรับคนรักน้องหมาค่ะ

     และนอกจากนี้การทำประกันชีวิตให้น้องหมา ในกรณีที่กรมธรรม์มีความคุ้มครองไปถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนั้น ก็จะช่วยลดปัญหาข้อพิพาทที่เกิดระหว่างผู้เลี้ยงสุนัขและคู่กรณีได้ เช่น เหตุการ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เลี้ยงสุนัขรายหนึ่ง โดยสุนัขของเขาไปกัดกระเป๋าหลุยส์ วิตตอง ของเพื่อนขาด ทางบริษัทประกันก็จ่ายค่าเสียหายตามทุนประกัน


     ... น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับประกันชีวิตสำหรับน้องหมา ยังไงเพื่อนๆ ก็ลองหาเวลาวางไปศึกษารายละเอียดของการทำประกันประเภทนี้ดูนะคะ เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนรักน้องหมาที่อยากให้น้องหมาของตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผู้เลี้ยงไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจนเกินไปค่ะ
 

บทความโดย: Dogilike.com

ข้อมูลอ้างอิง :
http://www.mittare.com/index.php?q=node/94
http://www.mittare.com/
http://www.matichon.co.th/play_clip.php?newsid=1340359252
http://www.muangthaiinsurance.com/
 
ภาพประกอบ :
http://www.puplife.com/pages/should-you-buy-pet-insurance
http://plentyofpuppies.hubpages.com/hub/What-Is-Pet-Insurance
http://www.petpuppyzone.com/2011_05_01_archive.html
http://dogs101.mobi/why-you-should-go-for-dog-insurance
http://www.pets-market.com/pet_insurance.html
http://www.raisingspot.com/health-care/pet-insurance
http://www.internationalpettravel.com/pi.html
http://www.mymoneyhelp.com/education-center/insurance/pet-insurance/pet-insurance-checklist.shtml