โดย: 2P4EVER

กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

ปีใหม่นี้พาน้องหมาเที่ยวกันเถอะ ...

31 ธันวาคม 2560 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (5,188)
68

SHARES


68 shares

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


      เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่คนรักน้องหมาหลาย ๆ คนรอคอยเพราะเป็นช่วงที่ทุกคนจะได้หยุดยาวหลายวันติดต่อกัน ทำให้มีเวลาวางแผนพาน้องหมาออกไปท่องเที่ยว และยิ่งอากาศเย็น ๆ ในช่วงนี้ แน่นอนว่า เพื่อน ๆ หลายคนก็คงมีแพลนพาน้องหมาไปท้าลมหนาว สัมผัสอากาศเย็น ๆ ในบรรยากาศดี ๆ ... วันนี้ปังปอนด์ก็เลยขอแนะนำจังหวัดน่าเที่ยวในช่วงสิ้นปีมาฝากกันค่ะ บอกเลยว่า เพื่อน ๆ ต้องชอบกันอย่างแน่นอน ^_^
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์
 

     จังหวัดเพชรบูรณ์มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอนๆสลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญโดยไหลจากจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ผ่านไปสู่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตามลำดับ จึงส่งผลให้พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทำการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

      กล่าวถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์นั้นเริ่มจาก ชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งโบราณน่าจะชื่อว่าเมือง “เพชบุระ” ตามที่ปรากฏในจารึกลานทองคำ ที่พบจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ ซึ่งหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร แต่ในระยะหลังต่อมาแปรเปลี่ยนเป็น “เพชรบูรณ์” กลายความหมายเป็นเมืองที่อุดมด้วยเพชร และได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดเลย

ทิศใต้             ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ

 

เพชรบูรณ์ เที่ยวไหนดีนะ?


ภูทับเบิก
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


       ภูทับเบิก เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์เลยค่ะ โดย ภูทับเบิก แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพแบบทะเลภูเขา และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้เป็นดินแดนในฝันของนักเดินทางที่ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต และถ้าหากใครที่ได้เดินทางไปเยือนช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม ก็จะได้ยลโฉมดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่งสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งภูเขาด้วยค่ะ

       นอกจากนี้ ภูทับเบิกยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และมีแปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ แปลงทดลองทับเบิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานีสาธิตปลูกพืชเกษตรเมืองหนาว มีวัดป่าภูทับเบิก ภายในมีพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรม เจดีย์เพชร 37 ยอด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ธาตุ ให้ได้กราบไหว้สักการะด้วยค่ะพระตำหนักเขาค้อ

 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!      พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็น " สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย " สถานที่ท่องเที่ยวเหมาะกับการพักผ่อน นักท่องเที่ยวที่รักความท้าทาย ยังสามารถขึ้นชมยอดเขาย่า ได้จากทางพระตำหนักนี้ได้โดยการเดินเท้าขึ้นต่อไปยังยอดเขาย่า ระยะทางประมาณ 770 เมตร ด้านบนยอดเขาย่าจะมีฐานปฏิบัติการทางทหาร และสามารถชมวิวได้โดยรอบ สามารถมองลงมายังพระตำหนักเขาค้อด้านล่างได้ด้วย ที่จุดชมทิวทัศน์ยอดเขาย่า มีศาลาชมวิว ชื่อศาลาพระเทพ อยู่ยอดเขาย่า ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,305 เมตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จขึ้นไป ณ ศาลาแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ 360 องศา

       สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากพาน้องหมาเข้าไปชมความงามพระตำหนักเขาค้อ สามารถพาน้องหมาเข้าไปได้ที่โซนด้านหน้าและจุดชมวิว โดยแนะนำให้ใส่สายจูงให้น้องหมาเพื่อความปลอดภัย และการเข้าชมพระตำหนักเขาค้อ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยทั้งหญิงและชาย โดยต้องสวมใส่รองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะคะ

 

น้ำตกศรีดิษฐ์

 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 

     น้ำตกศรีดิษฐ์ ตั้งอยู่พื้นที่เขาค้อ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มอง เห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูร้อนน้ำจะไหลเอื่อยๆ แต่ไม่แห้งขอด มีลานกว้างสำหรับเล่นน้ำ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

      ชื่อ น้ำตกศรีดิษฐ์ ตั้งชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ ส.อ. ประพจน์ ศรีดิษฐ์ ผู้สละ ในเหตุการณ์เหล่านักรบผู้กล้าเขาค้อได้เข้ามาปราบปรามกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์ที่น้ำตกศรีดิษฐ์  ซึ่งเคยเป็นที่สะสมเสบียงและอยู่อาศัยของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมินิสต์ จึงทำให้น้ำตกแห่งนี้ถูกตั้งชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติ แด่ผู้ที่เสียสละ สำหรับบริเวณน้ำตก มีศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ร้านบริการอาหารเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ไก่ย่างส้มตำ รวมทั้ง ของที่ระลึกพวกเสื้อผ้า พื้นเมืองวัดผาซ่อนแก้ว
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 

    วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และ เรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านและผู้มาปฏิบัติธรรม

     สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากพาน้องหมาเข้าไปชมความงามวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สามารถพาน้องหมาเข้าไปได้ที่โซนด้านหน้า ห้ามเข้าโบสถ์ โดยแนะนำให้ใส่สายจูงให้น้องหมาเพื่อความปลอดภัย และการเข้าชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ควรต้องแต่งกายให้เรียบร้อยทั้งหญิงและชายนะคะ


ไร่ บี เอ็น /The front by bn farm

 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!      ไร่ บี เอ็น เป็นไร่ที่ผลิตพืช ผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว  ซึ่งตั้งอยู่บนเขาค้อ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมาะสำหรับ แวะชื้อของฝาก และเยี่ยมชมพันธ์ไม้เมืองหนาวต่างๆ ที่ปลูกในไร่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล  เช่นฟักแม้ว ผักกาดแก้ว มะระหวาน สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่  อโวคาโด บรอคคอรี่  เสาวรส  ดอกไม้ เช่น คาร์เนชัน แกลดิโอลัส แอสเตอร์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมสวนเกษตรภายในแปลงผัก พันธุ์ไม้ของไร่ได้ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ The Front By BN Farm ซึ่งเป็นส่วนของ ร้านกาแฟและสวนดอกไม้ที่เปิดให้เข้าชมในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพ.ย-ม.ค. สำหรับไร่ บี เอ็น เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 08.30- 19.00 น.

       สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากพาน้องหมาเข้าไปชมความงามทุ่งดอกไม้ สามารถพาน้องหมาเข้าไปได้แต่แนะนำให้ใส่สายจูงให้น้องหมาเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะ


ไร่สตรอเบอร์รี่
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     เขาค้อ มีไร่สตรอเบอร์รี่จำนวนมากเลยค่ะ และไร่สตรอเบอร์รี่ที่มีอยู่มากมายนี้ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นได้เป็นอย่างดี บางไร่นอกจากจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและเข้าไปเก็บสตรอเบอร์รี่ในบรรยากาศสวยงาม อากาศดี แล้วบางแห่งยังมีบริการที่พักให้พัก โดยสามารถไปพักที่ไร่แล้วตื่นเช้ามารับสายหมอก เก็บสตรอเบอร์รี่ยามเช้า แถมยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร์รี่ติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วยค่ะ

      สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากพาน้องหมาเข้าไปชมความงามไร่สตรอเบอร์รี่ หรือเข้าไปถ่ายรูปสวย ๆ ก็สามารถพาน้องหมาเข้าไปได้ แต่อาจจะต้องขออนุญาตเจ้าของไร่กันสักหน่อย และแนะนำให้ใส่สายจูงให้น้องหมาเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกฝ่ายกันด้วยนะคะ
 

ร้านอาหารน่านั่ง

 

ร้านกาแฟ Pino Latte open

เวลาเปิด-ปิด : 07:00-19:00 น.
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 

     Pino Latte Resort & Cafe ร้านกาแฟราคาเบา ๆ กับวิวหลักล้านที่ใครได้มาเยือนเพชรบูรณ์เป็นต้องแวะ สำหรับร้านนี้ตอนเช้าช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เป็นอีกที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งจิบกาแฟดูทะเลหมอกยามเช้ากัน เรียกได้ว่า เป็นร้านกาแฟที่วิวสวยอันดับต้น ๆ ของเขาค้อเลย มีทั้งกาแฟ เค้ก ขนม และเครื่องดื่มต่าง ๆ โดยวิวที่นี่ทางมองจากร้านจะมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วไกล ๆ และเป็นอีกจุดที่เรียกว่าเป็นมุมมหาชนกันเลยที่เดียว ที่ร้านมีแบ่งเป็นโซนรีสอร์ทให้เข้าพักอีกด้วยค่ะ

     สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีน้องหมา สามารถพาน้องหมาเข้าไปได้ และแนะนำให้ใส่สายจูงให้น้องหมาเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกฝ่ายกันด้วยนะคะ
 


Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 Saylongbay Cafe

ร้านเปิดตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.
ติดต่อสอบถามโทร : 088 273 3959
 

     Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     เซลองเบย์ คาเฟ่ เปิดให้บริการทั้งอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ สถานที่ตั้งก็อยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวของเขาค้อ ใกล้จุดชมวิวทะเลหมอก ตั้งอยู่ระหว่างสถานีตำรวจภูธรเขาค้อ และโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ ซึ่งร้านนี้เป็นร้านอาหารหรูที่ตอบโจทย์สำหรับคนเมือง เพราะมีทุกเมนูที่คุณอยากทาน ให้เลือกสั่งได้หลายแบบหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นจิบกาแฟ และเครืองดื่มซอฟดริ้งค์เบา ๆ  อาหารทานเล่น ปีกไก่นิวออลีน ไปจนถึงการรับประทานอาหารจานหลัก เมนคอร์สที่หนักหน่วง เช่น สเต็คหลายเมนู ขาหมูทอดเยอรมัน และซี่โครงหมูย่างสไตล์อิตาเลี่ยนทีรับรองว่าเด็ด

     นอกจากนี้ยังมีอาหารเบาๆ ที่สามารถนั่งทานได้สบายๆ อย่างสปาเก็ตตี้คาโบนาร่า แฮมและไส้กรอกเวียนนารมควัน เฟตตูชินี่ไก่อบ และซีซ่าสลัด รวมถึงมีเครื่องดื่มอีกหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นไวน์ขาว ไวน์แดง กาแฟ ซอฟดริ้งค์อย่างน้ำหลากสีอิตาเลี่ยนมะนาวโซดา

      สำหรับร้านนี้ น้องหมาสามารถเข้าใช้บริการได้ แต่ขอความร่วมมือเจ้าของดูแลการขับถ่ายของน้องหมาเอง และเจ้าของต้องสามารถควบคุมไม่ให้รบกวนลูกค้าท่านอื่นด้วยนะคะ
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

 

ร้านสิวาลัย ขนมจีนทองร้อย

ที่ตั้ง : บนเส้นทางสาย 12 หล่มสัก-พิษณุโลก บริเวณใกล้สี่แยก ทางผ่านไปยังภูท้บเบิกและเขาค้อ  ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เปิดร้าน : 8.00-17.00 น.
โทร : 085-530-0252 , 084-988-2166
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     ร้านสิวาลัย แม่ทองร้อย เป็นร้านขนมจีนที่สามารถแวะรับประทานได้ง่ายก่อนขึ้นเขาค้อ บริการขนมจีนเส้นสดที่ทำใหม่ๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำยา 3 ชนิด น้ำยากะทิ น้ำยาป่า และน้ำพริก รสชาติเข้มข้นกว่าขนมจีนหล่มเก่าทั่วไป และยังมีแกงเขียวหวานไก่สำหรับท่านตัดใจจากขนมจีนแกงเขียวหวานไม่ได้ ส่วนเครื่องเคียงมีผักสด ผักลวกหลายอย่างวางเรียงให้เลือกหยิบเองตามชอบใจ เหมือนบุปเฟ่ต์ผักไว้ให้ แถมท้ายด้วยบริการเสิร์ผ ไข่ต้ม ลูกชิ้นปิ้ง และกุนเชียงปิ้ง สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเครื่องเคียงช่วยเสริมรสชาติให้กับขนมจีนอร่อยยิ่งขึ้น

      ขนมจีนที่ร้านสิวาลัย แม่ทองร้อยเป็นขนมจีนสูตรเดียวกับสูตรไทหล่มดั้งเดิม ที่เหนียวนุ่ม อร่อย และมีหลากสี ตามประเภทของสมุนไพรที่นำมาย้อมสี บรรยากาศภายในร้านค่อนข้างโล่ง และใหญ่โต มีโต๊ะไม้ไผ่จัดไว้ให้หลายรูปแบบ ทั้งแบบส่วนตัว 2 คน หรือกลุ่มใหญ่ 10-20 ก็หาที่นั่งได้สบายๆ

      สำหรับร้านนี้ น้องหมาสามารถเข้าใช้บริการได้ แต่มีข้อจำกัดคือ เจ้าของดูแลการขับถ่ายของน้องหมาเอง และเจ้าของต้องสามารถควบคุมไม่ให้รบกวนลูกค้าท่านอื่นได้ค่ะ
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

 

ที่พักน่านอน

 

เขาค้อโฮมรีสอร์ท

เลขที่ 102 บ.เล่ากี่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  67270
โทร : 081-583-837 , 089-815-9616
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


      เขาค้อโฮมรีสอร์ท บริการบ้านพักตากอากาศสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งลงตัว กางเต็นท์ เป็นส่วนตัว ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ อากาศเย็นสบายทั้งปี ชมวิว 360 องศา เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ บริการแบบเป็นกันเอง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สะดวกต่อการเดินทางท่องเที่ยว

     ที่สำคัญที่นี่ยังเปิดต้อนรับครอบครัวคนรักน้องหมาให้เพื่อน ๆ สามารถพาน้องหมาเข้าพักได้อีกด้วย โดยมีค่าเข้าพักตัวละ 200 บาทเท่านั้นค่ะ
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!ฟ้าใสหมอกสวย

218 หมู่ 1 ต. เขาค้อ อ. เขาค้อ จ. เพรชบูรณ์ 67270
โทร : 085 530 1113, 085 727 2244 ,LINE : 0855301113

 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 

     ฟ้าใสหมอกสวย เขาค้อ ได้รับการขนานนามว่า เป็นรีสอร์ทบนทะเลหมอก โดยแขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ กลิ่นไอธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ได้ชื่นชมและสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

     สำหรับที่ฟ้าใสหมอกสวยมีบริการห้องพักในรูปแบบที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และยังเปิดต้อนรับครอบครัวคนรักน้องหมาให้เพื่อน ๆ สามารถพาน้องหมาเข้าพักได้โดยไม่เสียค่าบริการนะคะ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อ 0857272244 ได้เลยค่ะ
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!เขาค้อทะเลหมอก  เพชรบูรณ์

ที่อยู่ 53 หมที่ 3 บ้านสิมารักษ์ เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270
โทร : 089-6411222 ,081-3247291
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


      หากเพื่อน ๆ คนไหนชื่นชอบและอยากชมทะเลหมอก ต้องไม่พลาดที่พักที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างใกล้ชิดที่ "เขาค้อทะเลหมอก  เพชรบูรณ์" เลยค่ะ เพราะที่นี่เอาใจคนรักสัตว์ ด้วยการเปิดต้อนรับสัตว์เลี้ยงสี่ขาให้สามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของได้ โดยต้องชำระค่าบริการเพิ่มเล็กน้อยสำหรับสัตว์เลี้ยง และจัดหาอุปกรณ์เบื้องต้นของด้วยตัวเองค่ะ
 

Dogilike.com :: กอดภูเขา ชมป่าเขียวที่จ.เพชรบูรณ์ กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

 

** ข้อปฏิบัติในการนำสุนัขเข้าพัก **

    

        

             ข้อปฏิบัติเหล่านี้คนรักน้องหมา ต้องจำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ เพื่อให้เพื่อนร่วมทริป และเจ้าของรีสอร์ทสบายใจในการท่องเที่ยวที่มีน้องหมาไปด้วยค่ะ
        
             1.สุนัขที่พาไปจะต้องไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในอาการติดสัด หรือเป็นประจำเดือน และสุนัขควรได้รับการ
        ฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ
        
             2. ควรระบุพันธุ์น้องหมาทุกครั้งในการติดต่อเข้าพัก เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย
        
             3. สุนัขที่ดุ หรือ เจ้าของไม่สามารถควบคุมได้ไม่ควรพาไปพักในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
        
             4. สุนัขควรอยู่ในสายจูงและอยู่ในสายตาเจ้าของตลอดเวลา
        
             5. เมื่อสุนัข อึ ฉี่ ไม่ว่าบริเวณในห้องพัก หรือบริเวณรีสอร์ท เจ้าของควรทำความสะอาดอย่างเร็วที่สุด
        
             6. ไม่ควรนำอุปกรณ์ของทางรีสอร์ทที่เตรียมไว้สำหรับคนมาใช้กับสุนัข
        
             7. ไม่ให้สุนัขขึ้นนอนบนเตียง
        
             8. ควรใส่สายจูงและดูแลน้องหมาอย่างใกล้ชิดไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่น
        
             9. ไม่ควรนำสุนัขลงว่ายน้ำหรือใช้บริการใดๆที่รีสอร์ทเตรียมไว้กับนักท่องเที่ยว
        
             10.  ดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด

        
        
    

        ** สิ่งที่จำเป็นที่ควรนำไปด้วยทุกครั้งที่พาน้องหมาไปเที่ยว**

    
        
             1.  ชามน้ำ ชามอาหาร
        
             2.  ผ้าปูนอน ผ้าห่ม ที่นอนสุนัข
        
             3.  อาหารสุนัข
        
             4.  ยาประจำตัว (ถ้ามี)
        
             5.  สายจูง สายรัดอก
        
             6.  อุปกรณ์การทำความสะอาดในกรณีที่สุนัข อึ หรือฉี่


 

บทความโดย : Dogilike.com


ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ:

http://www.phetchabun.go.th/
http://www.khaokho.com/food/maethongroi.html
http://www.khaoko.com/destination.html
http://www.paiduaykan.com/
https://sites.google.com/site/travel001155/chwn-theiyw-khea-khx
http://www.dvdgameonline.com/forums/index.php?showtopic=336832%20
http://www.phasornkaew.org/
http://www.cynhite.com/17496/