โดย: 2P4EVER

จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

อย่าปล่อยให้น้องหมาอยู่บ้านเหงา ๆ มาพาน้องไปออกไปเที่ยวกันเถอะ ...

27 กุมภาพันธ์ 2561 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (11,555)
77

SHARES


77 shares

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนนทบุรี
 

     จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “บ้านตลาดขวัญ” ในปี พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี พร้อมกับเมืองสาครบุรีและเมืองนครชัยศรี “บ้านตลาดขวัญ”  เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อของกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั้นมีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา…”

     สภาพพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งขนาบอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพื้นที่จังหวัดมีคูคลองธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า 35 สาย แต่ละสายเชื่อมต่อกัน และใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และเชื่อมกับการเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดเป็นย่านชุมชนหนาแน่นขึ้นตามริมฝั่งน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลองสายต่างๆ คลองที่สำคัญคือคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมเกร็ด และคลองบางใหญ่ซึ่งยังใช้เป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญของชุมชนริมน้ำในปัจจุบัน ชาวนนทบุรีจึงดูจะเป็นชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่คุ้นเคยกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต

      ระหว่างคูคลองต่าง ๆ เป็นสวนผลไม้ที่มีการใช้ภูมิปัญญาจัดระบบการปลูกดูแลรักษาจนได้ผลไม้ที่มีรสชาดดีเยี่ยมมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด ชมพู่มะเหมี่ยว ซึ่งผู้บริโภคยอมซื้อรับประทานแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าแหล่งผลิตอื่น แต่ปัจจุบันสวนผลไม้ดังกล่าว ค่อยๆ ถูกเปลี่ยนเป็นย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยของคนในกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกระบบเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครฯ จนแยกแทบไม่ออก

     นอกจากนี้พื้นที่รอบนอกบางอำเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น นนทบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีปริมาณการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศ

พื้นที่และอาณาเขตจังหวัด

                         จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 388,939 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ เพียง 20 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ อาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือติดจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจรดจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตกติดจังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการปกครองเป็น  6  อำเภอ ประกอบด้วย
 

                                        1. อำเภอเมือง             ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี     0   กิโลเมตร
                                        2. อำเภอปากเกร็ด      ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   10   กิโลเมตร
                                        3. อำเภอบางกรวย      ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   15   กิโลเมตร
                                        4. อำเภอบางใหญ่       ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   20   กิโลเมตร
                                        5. อำเภอบางบัวทอง    ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   25   กิโลเมตร
                                        6. อำเภอไทรน้อย       ระยะทางจากอำเภอเมืองนนทบุรี   30   กิโลเมตร


 

นนทบุรี เที่ยวไหนดีนะ?


เกาะเกร็ด
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


     เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดนนทบุรี รู้จักกันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านดั้งเดิม ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยมีพระเจดีย์มุเตาของวัดปรมัยยิกาวาส เป็นสัญลักษณ์ประจำฝั่งท่าน้ำของเกาะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ก็จะมีทั้งมาเดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หาของอร่อย ๆ กิน อย่างเช่นเมนูผักทอด ดอกไม้ทอด หน่อกะลาทอด เดินไปส่วนไหนของเกาะก็มีขาย บอกเลยว่า อร่อยมาก  ๆค่ะ ส่วนสำหรับบางคนก็เลือกนั่งเรือชมรอบเกาะกินลม ชมวิว ซึมซับบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันแบบเพลิน ๆ 

      สำหรับสินค้าที่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของ เกาะเกร็ดคือเครื่องปั้นดินเผา โอ่ง กระถางเซรามิกรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งจะมีจำหน่ายทั่วทั้งเกาะในราคาย่อมเยา เกาะเกร็ดถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปง่าย กลับสะดวกเหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่หาเวลาหยุดยาว ๆ ไม่ได้แต่อยากหาที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะ ... ถ้าใครจะไปเกาะเกร็ด จะเปิดในวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาประมาณ 9.00 - 17.30 น. ถ้าเดินทางไปวันธรรมดา ร้านค้าบางร้านก็จะมีเปิดบ้างแต่ไม่มากเท่าเสาร์และอาทิตย์ค่ะวัดใหญ่สว่างอารมณ์

 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

     
     วัดใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลอ้อมเกร็ด สร้างราว พ.ศ. 1963 เดิมชื่อว่า วัดน้อย เนื่องจากตั้งอยู่ริมคลองบางน้อย ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดใหญ่ยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2463 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้เสด็จมาประทับ ณ ตำหนักชั่วคราวที่ข้าหลวงประจำจังหวัดสร้างถวาย เสด็จประทับอยู่ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 เป็นเวลา 17 วัน เนื่องด้วยพระองค์พอพระทัยในพระตำหนักที่พัก ทรงมีพระอารมณ์ผ่องใสพร้อมทั้งสุขภาพและพลานามัยดีขึ้น จึงได้ขนานนามวัดให้ใหม่ว่า วัดใหญ่สว่างอารมณ์

       สำหรับวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ไม่ได้เป็นวัดธรรมดา ๆ เท่านั้นนะคะ เพราะตอนนี้คนทั่วไป รวมถึงคนรักสัตว์ต่างก็รู้จักกันเป็อย่างดีเพราะวัดแห่งนี้มี "หมาวัดสัญชาติฝรั่ง" อยู่กว่า 40 ตัว โดยเป็นสุนัขรีทรีฟเวอร์ ทั้งโกลเด้นและลาบราดอร์ ที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่กว้างขวางให้วิ่งเล่น ซึ่งพวกมันล้วนแล้วแต่เป็นที่รัก ได้มิตรไมตรีจากคนรักสัตว์แวะเวียนผ่านมาเป็นประจำ และนอกจากนี้แล้วในวันเสาร์และอาทิตย์ยังมีตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์เปิดขายอีกด้วย โดยตลาดนี้เป็นตลาดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตั้งใจจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไปแล้วจะเช่าเหมาเรือขึ้นไปเที่ยวเกาะเกร็ดกันก็สะดวกค่ะ

 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ
สวนกระทรวงสาธารณสุข
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

 
     ใครเป็นสายออกกำลังกาย และรักธรรมชาติ ต้องมาที่ สวนกระทรวงสาธารณสุข เลยค่ะเพราะที่นี่สามารถนำสุนัขไปเดินเล่นได้ ในช่วงเย็น เราจะสามารถพบเห็นสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ได้ที่นี่เลยค่ะ

      นอกจากจะสามารถพาสุนัขมาเดินเล่นได้แล้วที่ สวนกระทรวงสาธารณสุข ยังเป็นพื้นที่ให้เพื่อน ๆ ได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายต่าง ๆ  และพักผ่อนหย่อนใจได้ วันหยุดวันว่างถ้าเพื่อน ๆ คนไหนว่างก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สวนกระทรวงสาธารณสุขได้นะคะ สำหรับสวนกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้านหน้ากระทรวงจะมีสวนสุขภาพยาวตลอดทางเลยค่ะ

 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

 

ร้านอาหารน่านั่ง

Le Arte - crafts & cafe


ที่อยู่ : 63/2 หมู่ 5 ซอยเเจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 9/1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 098 830 9595
เวลาเปิด/ปิด : 9.00-21.00 น.ทุกวัน(หยุดวันจันทร์)

 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


     Le Arte - crafts & cafe เป็นร้านกาแฟ นั่งสบาย ๆ บรรยากาศเป็นกันเอง มีมุมพักผ่อน คุยงาน ฟรีไวไฟ มีทั้งอาหารจานหลัก ขนมและอาหารทานเล่นเบบโฮมเมดไว้คอยบริการ แถมยังมีที่จอดรถ ใครจะขับรถยนต์มาไม่ต้องห่วงค่ะ  สำหรับการตกแต่งบอกเลยว่า สวยโมเดิร์นและทำให้รู้สึกอบอุ่น ตัวร้านจะเป็นตึกสีปูนเปลือย กระจกติดฟิลม์ดำให้ความรู้สึกส่วนตัว เมนูเด็ดมีหลายอย่างทั้ง สปาเกตตี้ ข้าวหน้าต่าง ๆ โทสต์ วาฟเฟิลผลไม้ เครื่องดื่มมากมายทั้งกาเเฟ น้ำปั่น สมูทตี้ อิตาเลี่ยนโซดา ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 35 -60 บาทเท่านั้น

      บอกเลยร้านนี้ไม่ได้แค่สวย อาหารอร่อย บรรยากาศดีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทางร้านยังใจดีอนุญาตให้เพื่อน ๆ ที่มีน้องหมาเข้าไปใช้บริการได้อีกด้วยค่ะ เพียงแต่เพื่อน ๆ จะต้องดูแลน้องหมาไม่ให้วิ่งซนเท่านั้นเองค่ะ

 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


 

สรรค์บุรีเฮ้าส์ & เม้าส์กาแฟ

ที่อยู่ : ซ.วัดลาดปลาดุก ในหมู่บ้านเศรษฐพงศ์ ซอย 1 (ป้ายร้านกาแฟสด) ตรงข้าม อบต.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :099 761 6738
เวลาเปิด/ปิด : 09.00-17.00 น.
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


         สรรค์บุรีเฮ้าส์ & เม้าส์กาแฟ เป็นร้านคาเฟ่สุดชิคตกเเต่งในสไตล์วินเทจนิด ๆ บรรยากาศอบอุ่น ต้นไม้เยอะร่มรื่น ส่วนบรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกันเอง มีอาหารจานหลัก ขนม เเละเครื่องดื่มให้เลือกชิมหลากหลาย โดยเฉพาะคอกาแฟ น่าจะถูกใจที่นี่เพราะมีกาแฟหลากหลายเมนูให้เลือกเริ่มต้นที่ 45 บาทเท่านั้นค่ะ

      และที่สำคัญร้าน สรรค์บุรีเฮ้าส์&เม้าส์กาแฟ ยังเปิดต้อนรับน้องหมา น้องแมวอีกด้วย งานนี้วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ใครไม่มีแพลนไปไหนก็แวะร้าน สรรค์บุรีเฮ้าส์&เม้าส์กาแฟ ได้นะคะ
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

 Petaholic Cafe'


ที่อยู่ : เมืองทองธานี
โทรศัพท์ : 032491560 , 0890812559
เวลาเปิด/ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. (หยุดวันพุธ)
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


      ขอเอาใจคนรักน้องหมากับคาเฟ่น้องหมาน่ารัก ๆ ในนนทบุรีกันสักหน่อยค่ะ สำหรับ Petaholic Cafe' คาเฟ่น้องหมาย่านเมืองทองธานีที่สายเกาหลีต้องไม่พลาดเพราะตัวร้านตกแต่งธีมพาสเทล และมีขนมอร่อย ๆ และเครื่องดื่มสีสันน่าทานให้เลือกชิมอีกมากมาย เช่น เครื่องดื่มสุดมุ้งมิ้งชื่อว่า My Milky way นมสดปั่นกับไอติมวนิลา และของหวานน่าทาน Rainbow Cheesecake แถมยังมีน้องหมา5 ตัวทำหน้าที่ต้อนรับเพื่อน ๆ อีกด้วย ได้แก่ น้อง Bubble พันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ , น้อง Beast พันธุ์เซนต์เบอนาร์ด , น้อง Bualoy พันธุ์ดัชชุน , น้องBacon พันธุ์คอร์กี้ , น้อง Brody พันธุ์คอลลี่

      สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจ และอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Petaholic Cafe' หรือเบอร์โทรศัพท์ 085 165 5516 ได้เลยนะคะ
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


ที่พักน่านอน


เรือนรงรองรีสอร์ต (ruanrongrongresort)

 


Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ
 


       ถ้าใครชื่นชอบการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ขอแนะนำ เรือนรงรองรีสอร์ต ที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ดเลยค่ะ เพราะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการพักผ่อนอย่างครบครัน และเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วน โดยตัวรีสอร์ทสร้างขึ้นบนพื้นที่ 4 ไร่ และพิถีพิถันเริ่มตั้งแต่การออกแบบที่เน้นให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด เหมาะสำหรับการพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

     โดยการตกแต่งที่นี่ได้ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีมาไว้ที่รีสอร์ต ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของที่ตั้ง เหมือนถูกโอบล้อมไปด้วยสวนผลไม้ ถือเป็นหนึ่งไฮไลท์และความต้องการของรีสอร์ทโดยอยากให้ผู้เข้ามาพักได้ซึมซับกับบรรยากาศแบบบ้านๆ สบายๆ รู้สึกผ่อนคลายไปกับอากาศร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัว ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่ปลอดสารพิษ

     และที่นี่เปิดให้น้องหมาสามารถเข้าพักพร้อมเจ้าของได้ ... เพื่อน ๆ ที่สนใจที่พักที่เดินทางสะดวกและตกแต่งสวยงามมีสไตล์แบบนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Ruanrongrong Resort - เรือนรงรอง รีสอร์ท หรือ เบอร์โทร 02-9218131 090-9274269 ได้เลยค่ะ

 


Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ
โบตานิค เซอร์วิส รูม แอด อิมแพค เมืองทองธานี
(Botanic Service Room @ Impact Muang Thong Thani)
 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ


      
     โบตานิค เซอร์วิส รูม แอด อิมแพค เมืองทองธานี ที่พักสวย ๆ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ครบครันที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่เพื่อน ๆ ได้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะนอกจากจะมีห้องพักที่มีหลากหลาย สัมผัสถึงกลิ่นอายของการตกแต่งสไตล์เมดิเตอเรเนียน ให้เพื่อน ๆ ได้รู้สึกได้ถึงความสะดวกสบาย ได้พักผ่อนเอนกายบนที่นอนนุ่ม ๆ อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีบริการฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องปรับอากาศ , ทีวี LCD 32” , ไดร์เป่าผม , ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง อีกด้วยค่ะ

     บอกเลยค่ะว่า ที่นี่เพื่อน ๆ สามารถพาน้อหมาเข้าพักได้นะคะ ... เพื่อน ๆ ที่สนใจที่พักที่เดินทางสะดวกแบบนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.botanicserviceroom.com/  หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-9808915 / 089-9609951 (จองห้องพัก) ได้เลยค่ะ

 

      Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ

 

** ข้อปฏิบัติในการนำสุนัขเข้าพัก **

    

        
             ข้อปฏิบัติเหล่านี้คนรักน้องหมา ต้องจำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ เพื่อให้เพื่อนร่วมทริป และเจ้าของรีสอร์ทสบายใจในการท่องเที่ยวที่มีน้องหมาไปด้วยค่ะ
        
             1.สุนัขที่พาไปจะต้องไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในอาการติดสัด หรือเป็นประจำเดือน และสุนัขควรได้รับการ
        ฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ
        
             2. ควรระบุพันธุ์น้องหมาทุกครั้งในการติดต่อเข้าพัก เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย
        
             3. สุนัขที่ดุ หรือ เจ้าของไม่สามารถควบคุมได้ไม่ควรพาไปพักในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
        
             4. สุนัขควรอยู่ในสายจูงและอยู่ในสายตาเจ้าของตลอดเวลา
        
             5. เมื่อสุนัข อึ ฉี่ ไม่ว่าบริเวณในห้องพัก หรือบริเวณรีสอร์ท เจ้าของควรทำความสะอาดอย่างเร็วที่สุด
        
             6. ไม่ควรนำอุปกรณ์ของทางรีสอร์ทที่เตรียมไว้สำหรับคนมาใช้กับสุนัข
        
             7. ไม่ให้สุนัขขึ้นนอนบนเตียง
        
             8. ควรใส่สายจูงและดูแลน้องหมาอย่างใกล้ชิดไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่น
        
             9. ไม่ควรนำสุนัขลงว่ายน้ำหรือใช้บริการใดๆที่รีสอร์ทเตรียมไว้กับนักท่องเที่ยว
        
             10.  ดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
        
        
    

        ** สิ่งที่จำเป็นที่ควรนำไปด้วยทุกครั้งที่พาน้องหมาไปเที่ยว**

    
        
             1.  ชามน้ำ ชามอาหาร
        
             2.  ผ้าปูนอน ผ้าห่ม ที่นอนสุนัข
        
             3.  อาหารสุนัข
        
             4.  ยาประจำตัว (ถ้ามี)
        
             5.  สายจูง สายรัดอก
        
             6.  อุปกรณ์การทำความสะอาดในกรณีที่สุนัข อึ หรือฉี่


บทความโดย : Dogilike.com


ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ:

http://www.readhowl.com/2016/04/05
http://www.paiduaykan.com/province/central/nonthaburi/kohkred.html
http://www.edtguide.com/travel/410850/wat-yai-sawangarom
https://www.xn--72c5aba9c2a3b8a2m8ae.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
https://www.gotoknow.org/posts/539153
http://www.nonthaburi.doae.go.th/page1.htm
https://www.agoda.com/
 

 

Dogilike.com :: จ.นนทบุรี กับสถานที่น่าพาน้องหมาไปเช็กอิน กินเที่ยวแบบเพลิน ๆ