โดย: 2P4EVER

หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

ชวนนุ่งสไบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ...

30 มีนาคม 2561 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (8,416)
67

SHARES


67 shares

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


       เพื่อน ๆ คนไหนกำลังอยากลองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  อยากห่มสไบท่องเที่ยวเก๋ ๆ อนุรักษ์ความเป็นไทยแบบไม่เหมือนใคร ต้องไม่พลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะถ้าใครได้ไปเยือนที่จังหวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติต่างก็พากันหลงรัก และอยากกลับมาอีกเป็นซ้ำสอง

    ในวันนี้ปังปอนด์ก็เลยจะพาเพื่อน ๆ และน้องหมาสุดรักไปเที่ยวแบบฟิน ๆ กันค่ะ บอกเลยว่า งานนี้ปังปอนด์ได้หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารที่ห้ามพลาดใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่น้องหมาสามารถเข้าได้ มาให้เพื่อน ๆ ได้ลองศึกษาข้อมูลและเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจวางแผนไปเที่ยวกันค่ะ บอกเลยว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมายเลยค่ะ ^_^

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอยุธยา
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทย มีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘ โดยมีร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะ ตำนานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึก ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่ใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งเมืองอโยธยา หรืออโยธยาศรีรามเทพนคร หรือเมืองพระราม มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีบ้านเมืองที่มีความเจริญ ทางการเมือง การปกครอง และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง ๓ ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จพระอัยการลักษณะทาส พระอัยการลักษณะกู้หนี้ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือ พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ กรุงศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อมายาวนานถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง ๓๓ พระองค์ จาก ๕ ราชวงศ์ คือ

๑. ราชวงศ์อู่ทอง              ๒. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
๓. ราชวงศ์สุโขทัย           ๔. ราชวงศ์ปราสาททอง
๕. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

     ได้สูญเสียเอกราชแก่พม่า ๒ ครั้ง ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ และ เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ในปลายปีเดียวกันแล้วทรงสถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยกวาดต้อนผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาไปยังกรุงธนบุรีเพื่อสร้างเมืองใหม่ แต่กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ กลายเป็นเมืองร้าง ยังคงมีคนรักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และราษฎรที่หลบหนีไปได้กลับเข้ามาอยู่รวมกัน ต่อมาได้รับการยกย่อง เป็นเมืองจัตวาเรียก "เมืองกรุงเก่า"

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

     - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทองและ จังหวัดลพบุรี
     - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
     - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
 

อยุธยา เที่ยวไหนดีนะ?
 

ตลาดน้ำอโยธยา

ที่อยู่ : ทางหลวงหมายเลข 3058 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


    ตลาดน้ำแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้าให้เลือกซื้อของเยอะมากทั้ง แบบเรือสินค้าขายอาหาร ตลาดนัดชุมชนวิถีไทย และร้านค้าต่างๆ มีสะพานเดิน ริมแม่น้ำเพื่อ เลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ หรือสินค้า OTOP มากมายหลากหลาย ที่สำคัญที่นี่ยังอนุญาตให้น้องหมาเข้าได้อีกด้วย แต่แนะนำให้ใส่สายจูง หรือรถเข็นน้องหมากันพลัดหลงและกันการเกิดอุบัติเหตุจะดีที่สุดค่ะ


วัดใหญ่ชัยมงคล

ที่อยู่ : ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3059 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


 
Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544 อีกด้วย

     สันนิษฐานว่าเมื่อ พ.ศ. 1900 พระเจ้าอู่ทองทรงสร้าง วัดป่าแก้ว ขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพ เจ้าแก้วเจ้าไท ในการสร้างวัดป่าแก้วได้ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นคู่กับพระวิหาร ต่อมา พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่และสูงขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเจดีย์ยุทธหัตถีที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรี  พระราชทานนามวัดเสียใหม่ว่า วัดชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดใหญ่ชัยมงคล

     การเดินทาง  :  จากรุงเทพโดยใช้ถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32)เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าอยุธยา ตรงเข้ามาจะพบวงเวียนเจดีย็วัดสามปลื้ม ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 1.5 กม. วัดใหญ่ชัยมงคล จะอยู่ทางซ้ายมือ


วัดมหาธาตุ

ที่อยู่ : ต.ท่าวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

     วัดมหาธาตุ สร้างในสมัยของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งมีอิทธิพลของขอม ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริมใหม่ปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดย โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น เมื่อ พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ ได้ของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญคือผอบศิลา ภายในมีสถูป 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมนและทองคำ

     วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เป็น 1 ในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุกลางเมืองแล้ว ยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเวลา

     การเดินทาง :  หากเดินทางมาจากรุงเทพโดยใช้ถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32)เลี้ยวซ้าย ตรงสี่แยกเข้าอยุธยา ตรงเข้ามาผ่านสะพานนเศวร ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดงที่ 2 เลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนัก ผ่านบึงพระราม จะเห็นวัดมหาธาตุอยู่ทางซ้ายมือ

 

ร้านอาหารน่านั่ง

The Summer House
77/1 ตำบลเกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา (ริมถนนหมายเลข 3477 ร้านอยู่ประมาณเกาะเรียนซอย 45)

 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     ร้าน The Summer House Ayutthaya เป็นคาเฟ่บรรยากาศดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีทั้งโซนด้านนอกและห้องแอร์ เมนูอาหารมีทั้งอาหารคาว เครื่องดื่ม และของหวาน เมนูแนะนำ เช่น ลูกชิ้นปลากรายโฮมเมดผัดกับเครื่องแกงรสจัดจ้าน กุ้งเผา ข้าวผัดปลาสลิด สปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแม่น้ำ รวมถึงกาแฟดริปที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอ

        สำหรับที่นี่ เจ้าของร้านยังใจดีอนุญาตให้น้องหมาเข้าได้อีกด้วยค่ะ โดยน้องหมาจะสามารถอยู่ที่โซนด้านนอกได้ มีสนามหญ้าให้น้องวิ่งเล่น เวลาเปิด-ปิด : 09.00-21.00 น. สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 094-224-2223 ได้เลยค่ะ
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!บ้านไม้ริมน้ำ

ที่อยู่ :  33 อาคาร บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น. โทรศัพท์ :  035211516
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     บ้านไม้ริมน้ำ ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา ภายในร้านเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ตกแต่งแบบไทยๆ เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ ในตอนเย็นมีบริการล่องเรือ เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เมนูเด่นของร้านที่พลาดไม่ได้คือ เมนูจากกุ้งแม่น้ำเผา ที่รับประกันความสดใหม่ สัมผัสได้ถึงความหวานของเนื้อกุ้งแน่น ๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ เน้นเมนูกุ้งและปลาแม่น้ำที่มีความสดใหม่ เช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา ปลาช่อนลุยสวน กุ้งแม่น้ำเผา กุ้งทอดซอสมะขาม และห่อหมกทะเล ฯลฯ

     สำหรับร้าน บ้านไม้ริมน้ำ อนุญาตให้คนรักน้องหมาพาน้องหมาเข้าได้ โดยอนุญาตให้นั่งในโซนระเบียงริมน้ำค่ะ
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!แกรนด์เจ้าพระญา

ที่อยู่ : 42/1 ต.บ้านรุม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทรศัพท์ : 0819421666 , 0819421999
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     แกรนด์เจ้าพระญา ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีความโดดเด่นที่เมนูกุ้งแม่น้ำเผาตัวโตที่นำไปผาครึ่ง ก่อนเผาจนสุกได้ที่ มันกุ้งเยิ้ม ๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสจัดจ้านโดนใจคนรักกุ้งแน่นอนค่ะ แถมที่ร้านยังมีปลาแม่น้ำสดใหม่ ปรุงด้วยสูตรเด็ดของทางร้าน และพริกแกงตำด้วยมือ ออกมาเป็นเมนูเด็ดที่ลูกค้าต่างติดใจ เช่น ปลากระพงทอดราดน้ำปลา กุ้งแม่น้ำเผากับน้ำจิ้มรสแซ่บ และกุ้งราดน้ำมะขาม ฯลฯ ที่รอให้คนรักอาหารไปลิ้มลองพิสูจน์รสชาติ

    สำหรับแกรนด์เจ้าพระญา เปิดต้อนรับน้องหมาสี่ขาให้เข้าใช้บริการได้ แต่มีข้อแม้ว่า ต้องเป็นน้องหมาพันธุ์เล็กที่ไม่ดื้อไม่ซน และโซนที่นั่งอาจต้องอยู่ในโซนที่นั่งมุม ๆ เพื่อไม่รบกวนแขกท่านอื่น ๆ ค่ะ
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!บ้านส้มตำ

ที่อยู่ : 25/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ : 08-6500-4695 เว็บไซต์ : www.facebook.com/BansomtuM
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


     บ้านส้มตำ เป็นร้านอาหารอีสานที่มีเมนูหลากหลาย รสชาติเด็ดแซ่บโดนใจ เมนูเด็ดที่ไปแล้วต้องสั่งมาลอง ได้แก่ ส้มตำยอดมะพร้าว ต้มซุปเปอร์ขาไก่ คอหมูย่างหนังกรอบ และไก่มายอง อีกทั้งบรรยากาศร้านก็ยังน่านั่ง เหมาะจะพาครอบครัว เพื่อน หรือจูงมือแฟนไปกินข้าว

    สำหรับร้าน บ้านส้มตำ บอกเลยว่า สามารถพาน้องหมาเข้าไปใช้บริการได้เพราะเจ้าของร้านน่ารักใจดีมาก ๆ ค่ะ แต่ก่อนเข้าใช้บริการเพื่อน ๆ ก็อาจจะโทรไปสำรองที่นั่งก่อนก็ได้นะคะ ทางร้านจะได้เตรียมจัดโต๊ะเอาไว้ให้ค่ะ
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!

 

ที่พักน่านอน

โรงแรมอโยธยา (Ayothaya Hotel)

12 ม.4 ถ.นเรศวร ต.ท่าวาสุกรี จ.อยุธยา 1300

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


       เพื่อน ๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่พักสวยมาก ๆ ได้บรรยากาศธรรมชาติ อากาศดี วิวสวย แถมใจดีต้อนรับน้องหมาอยู่แล้วล่ะก็ขอแนะนำ โรงแรมอโยธยา ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2013 ที่เพื่อน ๆ จะได้รับบริการชั้นเลิศและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจากโรงแรม สำหรับที่นี่ 83 ห้องให้เลือกสรร ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการไปรษณีย์, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ฯลฯ

     ที่นี่เปิดให้น้องหมาสามารถเข้าพักพร้อมเจ้าของได้ ... เพื่อน ๆ ที่สนใจที่พักที่เดินทางสะดวกและตกแต่งสวยงามมีสไตล์แบบนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่และจองได้ ที่นี่ หรือ เบอร์โทร 035-907-600 ได้เลยค่ะ


Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 


ศรีกรุง เกสต์เฮาส์ (Sri Krung Guest House)

146/7 หมู่บ้านศรีกรุง ม.4 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง อยุธยา 13000


Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!
 

      ศรีกรุง เกสต์เฮาส์ เป็นตัวเลือกยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกที่ในเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครันช่วยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ได้แก่ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, บริการนำรถไปจอด, ที่จอดรถ, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน , เครื่องปรับอากาศ, ฝักบัว, พื้นที่นั่งเล่น ฯลฯ ที่สำคัญมีความเป็นส่วนตัว บรรยากาศเหมือนพักอยู่ที่บ้านอีกด้วยค่ะ

      ที่สำคัญที่นี่ยังอนุญาตให้น้องหมาเข้าพักกับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วยค่ะ เพื่อน ๆ ที่สนใจอยากเข้าพัก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่  ได้เลยค่ะ
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!


 

** ข้อปฏิบัติในการนำสุนัขเข้าพัก **

    

        
             ข้อปฏิบัติเหล่านี้คนรักน้องหมา ต้องจำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ เพื่อให้เพื่อนร่วมทริป และเจ้าของรีสอร์ทสบายใจในการท่องเที่ยวที่มีน้องหมาไปด้วยค่ะ
        
             1.สุนัขที่พาไปจะต้องไม่มีอาการป่วย ไม่อยู่ในอาการติดสัด หรือเป็นประจำเดือน และสุนัขควรได้รับการ
        ฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ
        
             2. ควรระบุพันธุ์น้องหมาทุกครั้งในการติดต่อเข้าพัก เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย
        
             3. สุนัขที่ดุ หรือ เจ้าของไม่สามารถควบคุมได้ไม่ควรพาไปพักในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
        
             4. สุนัขควรอยู่ในสายจูงและอยู่ในสายตาเจ้าของตลอดเวลา
        
             5. เมื่อสุนัข อึ ฉี่ ไม่ว่าบริเวณในห้องพัก หรือบริเวณรีสอร์ท เจ้าของควรทำความสะอาดอย่างเร็วที่สุด
        
             6. ไม่ควรนำอุปกรณ์ของทางรีสอร์ทที่เตรียมไว้สำหรับคนมาใช้กับสุนัข
        
             7. ไม่ให้สุนัขขึ้นนอนบนเตียง
        
             8. ควรใส่สายจูงและดูแลน้องหมาอย่างใกล้ชิดไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่น
        
             9. ไม่ควรนำสุนัขลงว่ายน้ำหรือใช้บริการใดๆที่รีสอร์ทเตรียมไว้กับนักท่องเที่ยว
        
             10.  ดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
        
        
    

        ** สิ่งที่จำเป็นที่ควรนำไปด้วยทุกครั้งที่พาน้องหมาไปเที่ยว**

    
        
             1.  ชามน้ำ ชามอาหาร
        
             2.  ผ้าปูนอน ผ้าห่ม ที่นอนสุนัข
        
             3.  อาหารสุนัข
        
             4.  ยาประจำตัว (ถ้ามี)
        
             5.  สายจูง สายรัดอก
        
             6.  อุปกรณ์การทำความสะอาดในกรณีที่สุนัข อึ หรือฉี่


บทความโดย : Dogilike.com


ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ:

http://www.edtguide.com/article/407093/
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/000079/lang/th/
https://www.chillpainai.com/scoop/9101/
http://travel.trueid.net/detail/yvAZVoLKpZd
http://donmueangairportthai.com/th/popular-destinations/2660/
https://www.go-ayutthaya.com/article/1345
 

Dogilike.com :: หลงเสน่ห์กรุงเก่า จ.อยุธยา กับร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยวพาน้องหมาเข้าได้ !!