ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ... ขอโอกาสให้เพือนที่แสนดีได้มีบ้านที่อบอุ่น

น้องหมานับพันกำลังรอคอยคนใจดีเปิดโอกาสให้พวกเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

24 มิถุนายน 2556 · ชอบ  (3)
  • cooky
  • Mang-Kea
  • MooPuy
  • ชอบสิ่งนี้
· แสดงความคิดเห็น (4) · อ่าน (43,246)
377

SHARES


377 shares
 
 
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน,find-a-home, หาบ้านให้หมา, pedigree, เพดดีกรี, น้องหมาหาบ้าน
          ภาพของสุนัขจรจัด นอกจากจะพบได้ในสังคมเมืองแล้ว ในต่างจังหวัด
โดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และแหล่งชุมชนที่มีผู้คนพลุกพล่าน จะพบสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ควบคุม ปริมาณของ
สุนัขจรจัดก็จะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว … อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่พบว่ามีปริมาณสุนัขจรจัดในพื้นที่สูง จากเหตุดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มาของโครงการ "ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน"
          ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง จำนวน 4,000,000 บาท เป็นงบ
ประมาณการก่อสร้างศูนย์รักษ์สุนัขในเบื้องต้น โดยศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินตั้งอยู่บริเวณวัดเขาอิติสุขโต ถนนหัวหิน-หนองพลับ มีเนื้อที่ 22 ไร่เศษ ซึ่งวัดเขาอิติสุขโตเป็นผู้มอบพื้นที่ให้ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง
โครงการคือ เพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในหัวหิน โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบริเวณ
ชายหาดและแหล่งชุมชน

         ปัจจุบันการดูแลศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะเป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
หัวหิน ซึ่งได้ตั้งงบประมาณเป็นเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหาร เวชภัณฑ์ ค่าจ้างบุคลากร ฯลฯ
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน,find-a-home, หาบ้านให้หมา, pedigree, เพดดีกรี, น้องหมาหาบ้าน
          นายสัตวแพทย์สมศักดิ์ กรุณาพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการดำเนินงานว่า ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน จะดำเนินการในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือและ
ควบคุมปริมาณของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นสุนัขที่ทางศูนย์ได้รับหมาย
คำร้องจากคนในพื้นที่ให้ไปรับมาดูแลจากสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน ตลาด วัด ฯลฯ โดยการดูแลนั้น
จะทำแบบครบวงจรคือ เมื่อรับสุนัขเข้ามาในโครงการขั้นตอนแรกจะมีการตรวจเช็คสุขภาพ รักษาโรคต่างๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทำหมัน จากนั้นจึงนำสุนัขไปปรับพฤติกรรม และดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยการให้
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสุนัข เมื่อสุนัขมีความพร้อมแล้วจึงนำไปอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นๆ ในศูนย์ โดยในปัจจุบันมีสุนัขที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์กว่า 1,800 ตัว

           "หลังจากนำสุนัขเข้าศูนย์แล้ว สัตวแพทย์ก็จะตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน โดยสุนัขตัวเมียจะถูกจับ
ทำหมัน ก่อนที่จะนำไปปรับพฤติกรรมและส่งเข้าไปอยู่กับสุนัขตัวอื่นๆ ในคอกเพื่อช่วยควบคุมปริมาณสุนัข
ในศูนย์ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น และจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้อาหารและดูแลสุขภาพของสุนัขอย่างสม่ำเสมอ หากตัว
ไหนมีอาการผิดปกติจะนำออกจากคอกรวมมากักตัวและทำการรักษาทันที เพื่อไม่ให้เกิดโรคติดต่อไปยัง
สุนัขตัวอื่นๆ นอกจากนี้ในด้านของสุขอนามัย ทางศูนย์ก็ได้จัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดกรง และ
เก็บมูลสุนัขทิ้งทุกวัน เพื่อความสะอาดและเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง"
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน,find-a-home, หาบ้านให้หมา, pedigree, เพดดีกรี, น้องหมาหาบ้าน
          ในปัจจุบัน ทางศูนย์รักษ์สุนัขกำลังมีความพยายามที่จะจำกัดจำนวนสุนัขในศูนย์ เนื่องจากข้อจำกัด
หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น จำนวนบุคลากร , ค่าใช้จ่ายที่สำคัญต่างๆ เช่น ค่าอาหารสุนัข ฯลฯ โดยได้มีการ
เปิดให้ประชาชนที่สนใจเลี้ยงสุนัข มารับอุปการะสุนัขจากศูนย์ไปเลี้ยง ทางศูนย์ก็จะช่วยเหลือในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพต่างๆ ตรวจโรค ฉีดวัคซีน ให้ฟรี ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้มารับอุปการะสุนัขไปเลี้ยงอยู่พอสมควร แต่
ในทางกลับกันจำนวนสุนัขที่ทางศูนย์ต้องรับมาดูแลก็มีจำนวนมากกว่าสุนัขที่ถูกรับอุปการะออกไป ทำให้
จำนวนสุนัขในศูนย์เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
          … ถึงแม้ส่วนใหญ่สุนัขที่อยู่ในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยทั่วไป แต่จุดเด่นของพวกเขา
ก็คือ พวกเขาเลี้ยงง่าย สุขภาพค่อนข้างแข็งแรง เหมาะกับการเลี้ยงเพื่อใช้เฝ้าบ้าน เฝ้าสวน นอกจากนี้ยัง
มีจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ สุนัขไทยเป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อเจ้าของเป็น
อย่างมาก ดังนั้น ถ้าหากเขาได้รับการดูแล และผู้เลี้ยงมอบความรักให้อย่างเต็มที่ สุนัขเหล่านี้ก็จะเป็นเพื่อน
ที่แสนดีที่พร้อมจะมอบความซื่อสัตย์ให้กับคุณตลอดไป          

            ซึ่งล่าสุดทางศูนย์รักสุนัขหัวหิน ได้รับการสนับสนุนอาหารสุนัขจาก ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเพดดีกรี® และร่วมมือกับโครงการ Pedigree Find-a-home เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักกับศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมากขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงสุนัข ได้มารับอุปการะสุนัขจากทางศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมากขึ้นอีกด้วย หากผู้ใดสนใจอยากทราบรายละเอียดโครงการสามารถเข้ามาดูได้ที่ www.dogilike.com/content/tip/2372/
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน,find-a-home, หาบ้านให้หมา, pedigree, เพดดีกรี, น้องหมาหาบ้าน
Dogilike Pedigree Find-a-home Pedigree