ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย

นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือสุนัขแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเรา ยังทรงเป็นผู้ริเริ่ม "กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย" ขึ้นอีกด้วย

22 ตุลาคม 2559 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (8,150)
2,196

SHARES


2,196 shares

Dogilike.com :: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย


     อย่างที่เราพวกเราคนรักสุนัขทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความรักและผูกพันกับสุนัขมาก ซึ่งพระองค์ยังมีพระเมตตาต่อสุนัขตัวอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สุนัขทรงเลี้ยงด้วย นั่นจึงเป็นที่มาของโครงการในพระราชดำริ "ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน" เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด นอกเหนือจากนี้ยังทรงมีพระเมตตามอบความช่วยเหลือสุนัขผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

     ซึ่งนอกเหนือจากพระราชกรณียกิจในด้านการช่วยเหลือสุนัขแล้ว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเรา ยังทรงเป็นผู้ริเริ่ม "กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย" อีกด้วย


Dogilike.com :: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย


     สำหรับจุดเริ่มต้นของการนำสุนัขมาใช้ในกองทัพในประเทศไทยนั้น เริ่มจากการปฏิบัติงานของหน่วยสุนัขทหารสหัฐอเมริกาที่นำเอาสุนัขทหารมาใช้ในสงครามเวียดนามเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2508 รวมถึงหน่วยสุนัขทหารของสหัฐอเมริกาที่ไปปฏิบัติงานในฐานบินต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย เช่น ฐานบินจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อ โจดี้ ได้ประกอบวีรกรรมดีเด่นในการเตือนภัยและต่อสู้กับหน่วยวินาศกรรมอย่างห้าวหาญ จนได้รับเหรียญกล้าหาญ "เพอร์เพิ้ล ฮาร์ท"

     กิจการทหารในกองทัพไทยเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช 2511 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำขีดความสามารถของสุนัขในส่วนของประสาทสัมผัสที่ดีกว่ามนุษย์มาช่วยในการลดการสูญเสียของทหารสู้รบ มีกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ ทำให้เปิดโครงการสุนัขทางทหารตั้งแต่ปี 2511 โดย พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เสนาธิการทหารได้มอบหมายให้กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้า รับผิดชอบเรื่องสุนัขทหารในขั้นต้นแล้ว มอบหมายให้กรมยุธทการทหาร รับเรื่องสุนัขทหารไปดำเนินการ โดยให้นาวาเอก เสนาะ สมิตะเกษตริน ทำหน้าที่นายทหารโครงการสุนัขทางทหาร


Dogilike.com :: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย


     ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ใช้เวลาภายใน5ปี โดนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2511 และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2515 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลอง การผลิต การฝึก และการใช้งานสุนัขทหาร ในสถานการณ์จริงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยสุนัขทหารในกองทัพไทย ให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนใช้งานหน้าที่ต่าง ๆ เป็นส่วนรวม ให้กับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำตรวจตรวจตระเวนชายแดน


Dogilike.com :: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย


     เมื่อโครงการประสบผลสำเร็จ พระองค์ท่านได้พระราชทานเข็มสุนัขสงครามให้ผู้บังคับสุนัขทหาร และผู้รับสนองพระราชดำริ ที่ตำหนัก ภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 27 มีนาคม 2513 และพระราชทานให้ผู้บังคับสุนัขทหารที่สำเร็จการฝึก และการตรวจสอบชุดสุนัขทหารตรวจค้นทุ่นระเบิด รวมทั้งผู้บังคับบัญชาในหน่วยโครงการสุนัขทหาร เมื่อ10 มิถุนายน 2516 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     ในปัจจุบันศูนย์ฝึกสุนัขทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ศูนย์การสุนัขทหาร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมการสัตว์ทหารบก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย ริมทางหลวงหมายเลข 2 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 183-184


Dogilike.com :: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย


     ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การฝึก และการใช้สุนัขทางราชการ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดความสามารถหลักของศูนย์การฝึกสุนัขทหารแห่งนี้ คือ

     1. ผลิตลูกสุนัขเพื่อใช้ในงานทางทหารได้ปีละ 180 ตัว และสามรถเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนได้30%
     2. ฝึกชุดสุนัขใช้งานในหน้าที่ต่างๆ รวมกันได้คราวละ 60 ถึง 70 ชุด
     3. ฝึกเจ้าหน้าที่แกะรอยได้ครั้งละ 15 นาย
     4. ฝึกทบทวนเพื่อฟื้นฟูขีดความสามารถของสุนัขใช้งานทุกหน้าที่ได้พร้อมกันครั้งละ 470 ชุด
     5. สนับสนุนการบริการสายสัตวรักษ์ ขั้นที่ 4 เป็นส่วนรวมให้กับสุนัขทหารในสังกัด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตลอดจนส่วนราชการอื่นที่ได้รับสุนัขใช้งาน จากศูนย์การสุนัขทหาร


Dogilike.com :: ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงริเริ่ม กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทย


     สำหรับสุนัขที่ฝึกหัดส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ German Shepherd และ Labrador Retriever นั่นเองค่ะ ... แต่ที่ศูนย์การสุนัขทหารแห่งนี้ไม่ได้มีการฝึกให้เฉพาะกับสุนัขทหารเท่านั้นนะคะ เพราะในปัจจุบันได้มีการเปิดชมรมรับฝึกสุนัขให้ผู้สนใจทั่วไปด้วย และไม่เพียงแค่นั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในหน่วยงานทหาร โดยเปิดให้เข้าชมชมพิพิธภัณฑ์สุนัขทหาร ชมประวัติความเป็นมาของศูนย์การสุนัขทหาร การปฏิบัติภารกิจในอดีตที่ผ่านมา และ วัตถุระเบิดที่ชุดสุนัขทหารตวรจพบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำพันธุ์สุนัขและสาธิตการใช้งานสุนัขทหาร เช่น โชว์พันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในราชการ , สาธิตการฝึกเชื่อฟังตามคำสั่งและการใช้งานสุนัขทหาร , การจัดกำลังชุดสุนัขทหาร , การฝึกเชื่อฟังคำสั่ง , สาธิตการใช้สุนัขยามและสุนัขยามสายตรวจ , สาธิตการใช้สุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิดและสุนัขค้นหายาเสพติดให้โทษ , สาธิตสุนัขแสดงความสามารถพิเศษ

     โดยจะเปิดให้ชมเป็นพิเศษเฉพาะในวันอาทิตย์ ช่วงเดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. ซึ่งเป็นวันที่มีการแสดงสุนัข เช่น การสาธิตฝึกสุนัขทหารให้เชื่อฟังตามคำสั่งขั้นต้น ขั้นสูง สาธิตการตรวจค้นระเบิด ยาเสพติด ข้ามเครื่องกีดขวาง เป็นต้น ... ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์การสุนัขทหารฯ โทร. 0 4431 1990, 0 4431 2809 ต่อ 9007 

บทความโดย : Dogilike.com
www.dogilike.com

ข้อมูลอ้างอิง :
www.facebook.com/armytourthailand/

ภาพประกอบ :
www.facebook.com/armytourthailand/
www.facebook.com/ศูนย์การสุนัขทหาร-กรมการสัตว์ทหารบก-276151935905081/