เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน

กำลังเป็นประเด็นสังคมที่น่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับการยกเลิกการให้บริการในการพาสุนัขขึ้นเครื่องบินของสายการบินชั้นนำของประเทศ

5 กันยายน 2556 · ชอบ  (4)
  • meenarak
  • MooPuy
  • Tonvet
  • iOnz
  • ชอบสิ่งนี้
· แสดงความคิดเห็น (8) · อ่าน (60,344)
462

SHARES


462 shares

Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


     จากกรณีที่มีสมาชิกของ www.dogilike.com ได้แจ้งกับทางกองบรรณาธิการ Dogilike (ด็อกไอไลค์) ว่า สายการบินไทยได้มีการเปลี่ยนนโยบายการให้บริการในส่วนของการขนส่งสัตว์เลี้ยง โดยไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้าไปในส่วนของห้องโดยสาร (cabin) แล้ว แต่อนุญาตให้สุนัขโดยสารไปพร้อมกับเครื่องบินได้โดยการโหลดลงใต้เครื่องเท่านั้น ซึ่งจากการยกเลิกบริการดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเป็นวงกว้าง ...


Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


     ทั้งนี้ ในมุมของผู้ใช้บริการทั่วไป ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้าไปในส่วนของห้องโดยสารถึงถือเป็นสถานที่สาธารณะ เนื่องจากเหตุผลหลายๆ อย่าง เช่น การห้ามนำสุนัขเข้ามาในบริเวณห้องโดยสารถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะต้องยอมรับว่ามีทั้งผู้ที่ชอบและไม่ชอบสุนัข หากเจ้าของไม่สามารถควบคุมสุนัขได้ สุนัขอาจสร้างความรำคาญให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ หรือ ในผู้โดยสารบางคนที่แพ้ขนสัตว์ การเดินทางร่วมกับสุนัขอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ เป็นต้น

     ส่วนในอีกด้านหนึ่ง ในมุมของคนรัก-คนเลี้ยงสุนัข การไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้าไปในห้องโดยสารเป็นเหมือนการตัดช่องทางสำคัญในการพาสุนัขเดินทางไปในระยะทางไกลๆ โดยเฉพาะสุนัขสายพันธุ์เล็กที่แต่ก่อนหน้านี้สามารถนำขึ้นมาในส่วนของห้องโดยสารพร้อมๆ กับเจ้าของได้ (โดยจำกัด 2 ตัวต่อหนึ่งเที่ยวบิน) แต่เมื่อไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารได้ ทำให้วิธีการโหลดสุนัขลงใต้เครื่องบินเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะนำสุนัขเดินทางไปได้เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของสุนัขจะเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของสุนัขที่ตนรัก


     และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับทุกฝ่าย ทาง Dogilike จึงขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับเพื่อนๆ คนรักสุนัขได้เข้าใจ โดย Dogilike ได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎ กับทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของสายการบินไทย โดยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้คือ ...

 

สรุปแล้วยังสามารถนำสุนัขขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?


     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางสายการบินไทยได้มีการปรับนโยบายการให้บริการในส่วนของการขนส่งสัตว์เลี้ยง โดยได้ยกเลิกการให้บริการ PETC (Pet in Cabin) ทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ ห้ามนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เข้ามาในบริเวณห้องโดยสาร (cabin) แต่ผู้โดยสารที่ต้องการนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เดินทางไปพร้อมกับเครื่องบินสามารถทำได้โดยวิธี Check Baggage (AVIH) หรือ การขนส่งสัตว์เลี้ยงในลักษณะเดียวกับสัมภาระ(โหลดลงใต้เครื่องบินเท่านั้น)


Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


     ถ้าหากเป็นกรณีพิเศษที่ผู้โดยสารเป็นผู้พิการจำเป็นต้องใช้สุนัขนำทางหรือสุนัขให้ความช่วยเหลือ สามารถนำน้องหมาเดินทางไปด้วยบนห้องโดยสาร โดยจะต้องติดต่อสอบถามข้อควรปฏิบัติกับ The Animal Quarantine และมีเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางครบถ้วน โดยก่อนการเดินทางจะต้องติดต่อสำนักงานขายการบินไทยประจำท้องถิ่นของท่านอย่างน้อย 48 ชั่วโมง น้องหมาไม่จำเป็นจะต้องมีที่นั่งและสามารถอยู่ข้างๆ เจ้าของได้ (แต่ห้ามนั่งบริเวณประตูทางออกและประตูทางออกฉุกเฉิน) โดยจะต้องใส่สายบังคับให้น้องหมาด้วย

 

นโยบายของสายการบินไทยสำหรับผู้ที่ซื้อหรือจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันที่ 26 ส.ค. 56


      สำหรับผู้ใช้บริการสายการบินไทยที่ทำการซื้อหรือจองตั๋วเครื่องบินและทำการแจ้งความจำนง รวมถึงยื่นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสำรองที่นั่งของสุนัขที่ต้องการนำสุนัขเดินทางขึ้นเครื่องไปในลักษณะของ PETC ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2556 จะสามารถนำสุนัขเดินทางขึ้นเครื่องบินไปพร้อมๆ กับเจ้าของโดยเข้าไปในส่วนของห้องโดยสารได้ แต่ถ้าหากซื้อหรือจองตั๋วบินเอาไว้ก่อนวันที่ 26 สิงหาคม 2556 แต่ไม่ได้ทำการแจ้งความจำนง รวมถึงยื่นเอกสารสำคัญกับเจ้าหน้าที่ว่าจะนำสุนัขเดินทางไปในลักษณะของ PETC ก็จะไม่สามารถนำสุนัขเข้าไปในห้องโดยสารได้ แต่จะต้องให้สุนัขเดินทางโดยวิธี Check Baggage (AVIH) เท่านั้น

     ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่ซื้อหรือจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทย จะไม่สามารถใช้บริการ PETC ได้ เนื่องจากบริการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว


Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


     และนอกจากการให้สุนัขเดินทางโดยวิธี Check Baggage (AVIH) แล้ว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับสุนัขได้ (แต่มีผู้รับสุนัขอยู่ปลายทาง) อาจเลือกให้สุนัขเดินทางโดยใช้วิธี ULP (Unaccompanied Live Pets) ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางแบบนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องโดยโหลดเป็นบรรจุภัณฑ์ ผู้ที่ต้องการให้สุนัขเดินทางโดยวิธีนี้ ต้องพาสุนัขไปที่อาคารคลังสินค้า ณ สถานีที่จะเดินทาง และจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในส่วนคลังเก็บสินค้ามีพื้นที่จำกัดสำหรับสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้นควรแจ้งก่อนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมเอาไว้ให้ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยวิธีนี้จะถูกกว่า แบบ PETC และ แบบ Check Baggage)

     ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการให้สุนัขเดินไปพร้อมกับเครื่องบินของสายการบินไทยโดยวิธี Check Baggage (AVIH) ก็จะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยตั้งแต่วันที่ทำการซื้อหรือสำรองที่นั่ง หรือต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีข้อควรรู้และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ ...

 

เงื่อนไข เอกสารสำคัญ และกฎข้อบังคับที่ควรรู้ในการพาสุนัขเดินทางโดยเครื่องบิน


     เงื่อนไข และเอกสารในการรับรองสุขภาพสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

     1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรับรองเอกสาร ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ก่อนออกเดินทาง เช่น ใบรับรองแพทย์ , สมุดตรวจสุขภาพประจำตัวของสุนัข (ในกรณีที่ต้องการพาสุนัขเดินทางออกไปต่างประเทศ สามารถตรวจเช็คเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการดำเนินการได้ที่นี่ค่ะ http://www.dogilike.com/content/review/2009/)
     2.ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจาก Animal Quarantine Officer ที่เกี่ยวข้อง
     3. สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ต้องการให้เดินทางไปด้วยนั้นได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ และได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว
     4. สุนัขที่จะเดินทางไปกับสายการบินไทยโดยวิธี Check Baggage (AVIH) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
     5. สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือตั้งครรภ์ไม่อนุญาตให้เดินทาง
 

Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


    
     กรงสุนัขที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางแบบ Check Baggage (AVIH)


     กรงสุนัขจะต้องมีขนาดตามกฎระเบียบของ IATA Live Animal Regulations ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้สุนัขเดินทางไปได้ ทั้งนี้ กรงจะต้องกว้างพอสำหรับสัตว์เลี้ยงสามารถยืน พลิกตัว หรือนอนปกติได้ กรงต้องแข็งแรงในการป้องกันสัตว์เลี้ยงของท่านระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด โดยจะต้องมีด้าน 3 ด้านเป็นอย่างต่ำ ประตูกรงจะต้องแน่นหนาเพื่อป้องกันการเปิดออกโดยบังเอิญ และป้องกันสุนัขสามารถเปิดออกเองได้ข้างกรงจะต้องติดคำแนะนำในการให้อาหารและน้ำแก่สัตว์เลี้ยงไว้ด้วย สำหรับกรงที่ได้มาตรฐานสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วไป

     ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการนำสุนัขเดินทางโดยเครื่องบินด้วยวิธี Check Baggage (AVIH) ผู้โดยสารจะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราของการขนส่งทางอากาศเท่านั้น ...

 

เตรียมตัวสุนัขให้พร้อมก่อนเดินทางโดยเครื่องบิน     สำหรับคนรัก-คนเลี้ยงสุนัข ที่กำลังวิตกกังวลอยู่ว่าการให้น้องหมาเดินทางโดยเครื่องบินด้วยวิธี Check Baggage (AVIH) จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขาหรือไม่นั้น หมอต้น Dogilike น.สพ.ธีรภาพ มุสิกานนท์ ก็มีคำแนะนำดีๆ ในการเตรียมตัวน้องหมาให้พร้อมกับการเดินทางมาฝากค่ะ


Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


     หมอต้นแนะนำว่า ก่อนการเดินทางควรพาสุนัขไปตรวจสุขภาพว่าป่วยเป็นโรคติดต่อต่างๆ หรือมีเห็บหมัดหรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าหากสุนัขเป็นสุนัขสายพันธุ์หน้าสั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยละเอียดเป็นพิเศษ และถ้าหากต้องมีการทำวัคซีนจะต้องพาสุนัขไปฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง รวมไปถึงจะต้องขอใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์มาด้วย และถ้าหากสุนัขมีประวัติเคยเมารถ ให้เจ้าของขอยาแก้เมารถจากสัตวแพทย์มาป้อนให้สุนัขก่อนเดินทาง

     ส่วนในวันที่จะต้องเดินทางเจ้าของจะต้องงดให้อาหารและน้ำกับสุนัขก่อนเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนนำสุนัข และถ้าหากสุนัขมีประวัติเมารถ ให้เจ้าของขอยาแก้เมารถจากสัตวแพทย์มาป้อนให้สุนัขก่อนเดินทาง ก่อนโหลดสุนัขลงใต้เครื่องควรพาไปขับถ่ายให้เรียบร้อย หรืออาจจะใช้วิธีสวมแพมเพิสให้สุนัขด้วยก็ได้


Dogilike.com :: เคลียร์กันชัดๆ กฎใหม่ของการบินไทยในการพาน้องหมาขึ้นเครื่องบิน


     ... สำหรับใครที่ต้องการพาสุนัขเดินทางไปกับเครื่องบินด้วยวิธี Check Baggage (AVIH) ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่า คุณจะต้องมั่นใจว่าสุนัขมีสุขภาพแข็งแรง 100% ส่วนสุนัขสายพันธุ์ที่มีข้อควรระวังในด้านสุขภาพเป็นพิเศษ อย่างสุนัขพันธุ์หน้าสั้น เช่น ปั๊ก ชิสุ บูลด็อก ฯลฯ ถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆ แนะนำว่าไม่ควรให้เดินทางด้วยวิธีนี้นะคะ เพราะอาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสุนัขได้ เนื่องจากอากาศภายใต้ท้องเครื่องบินซึ่งเป็นส่วนที่สุนัขอยู่อาจถ่ายเทได้ไม่สะดวกซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขได้

     สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่อยากทราบว่านอกจากสายการบินไทยแล้ว ยังมีสายการบินไหนบ้างที่สามารถนำสุนัขเดินทางไปด้วยได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dogilike.com/content/review/1993/ เลยค่ะ
 

ข้อมูลอ้างอิง :
ขอขอบคุณ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ภาพประกอบ :
http://lifehacker.com/5843553/top-10-ways-to-upgrade-your-dogs-life
http://www.dogcollarsboutique.com/dog-collars-blog/dog-safety/traveling-with-your-dog-checklist/
http://www.513pets.com/airplane-dog-crates.html
http://blogs.smithsonianmag.com/adventure/2013/03/is-taking-your-pet-on-an-airplane-worth-the-risk/
http://www.beautynewsnyc.com/metro-pets/flying-high-pet-airways/
http://abcnews.go.com/Travel/time-reconsider-flying-pet/story?id=17339537