โดย: Rachael

เส้นทางสี่ขาผู้กล้า "มว.สุนัขพระราชทาน" สุนัขอารักขาของพระราชา

หน่วยงานที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9

3 ตุลาคม 2560 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (15,441)
4,072

SHARES


4,072 shares

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา


       บ่อยครั้งที่เรามักจะเห็นสุนัขตำรวจคอยทำหน้าที่ดมกลิ่น และคอยรักษาความปลอดภัยในพิธีสำคัญ หรือตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ... แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่า สุนัขผู้กล้าเหล่านี้เป็นหนึ่งในสุนัขที่มาจาก " มว.สุนัขพระราชทาน " โครงการฝึกสุนัขพระราชทานฯ กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยฯ วังไกลกังวล ที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานสุนัขลาบราดอร์ 2 ตัว ( ชื่อ เจมส์ และ บอนด์ ) จากเงินกองทุนคุณทองแดง จำนวน 40,000 บาท เพื่อใช้ฝึกสุนัขสำหรับการตรวจรักษาความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวล และสนับสนุนภารกิจของตำรวจ เช่น ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจสะกดรอยติดตามคนร้าย ดมกลิ่นตรวจหายาเสพติด ดมกลิ่นค้นหาวัตถุระเบิด ฯลฯ เพื่อความสุขและสงบของบ้านเมือง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยฯ เป็นอย่างมาก

       โครงการฝึกสุนัขพระราชทานฯ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย 97 ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ซึ่งสุนัขในโครงการเหล่านี้จะถูกฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การฝึกสุนัขจะฝึกตามสายงาน 3 สาย ได้แก่ สุนัขด้านวัตถุระเบิด , สุนัขด้านยาเสพติด และสุนัขสะกดรอยติดตามคนร้าย เพื่อพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในทุกช่วงเวลา ร่วมทำงานเคียงบ่า เคียงไหล่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างหาญกล้า ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัย

      ทางด้าน พ.ต.อ.สุพมาส บัวลาด ผู้กำกับการกองกับกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 (กก.อป.บก.สส.ภ.7) ได้เล่าในรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ว่า

      " ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงดำริรับสั่งอยู่หลายครั้งให้พัฒนาหน่วยนี้ นอกจากให้ดูแลรอบเขตพระราชฐานวังไกลกังวลแล้ว ก็ให้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนของพระองค์ด้วย "
 

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

มว.สุนัขพระราชทานได้ทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ ณ. บริเวณสวนสุขภาพ
 

     สำหรับสุนัขในโครงการฝึกสุนัขพระราชทานฯ ได้รับการเลี้ยงดูแล และได้รับความรัก ความอบอุ่นจากผู้บังคับสุนัข โดยสุนัขแต่ละตัวจะร่วมฝึกและทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันผู้บังคับสุนัขเพื่อสร้างความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน โดยทุกวันจะมีภารกิจประจำวัน ดังนี้

เวลา 06.00 น. ผู้บังคับสุนัขพาสุนัขไปทำธุระส่วนตัวในพื้นที่ที่จัดเตรียมเอาไว้

เวลา 07.00 น. ทำความสะอาดคอกสุนัข

เวลา 09.00 น. นำสุนัขเข้าคอกและทำการบำรุงเลี้ยงอาหาร

เวลา 09.30 น. ผู้บังคับสุนัข 2 นาย และสุนัข 2 ตัว ตรวจความปลอดภัยประตูเข้าวังทั้ง 2 ด้านจนถึงเวลา 10.00 น. ส่วนผู้บังคับสุนัขที่ว่างก็จะสร้างความคุ้นเค้ยกับสุนัข ด้วยการฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน

เวลา11.00 น.  ให้สุนัขพักผ่อน

เวลา 15.00 น. นำสุนัขออกไปทำธุระส่วนตัว

เวลา 16.00 น. -17.00 น. ฝึกทักษะสุนัขเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และนำสุนัขเข้าคอกบำรุงเลี้ยงอาหารอีกครั้ง

เวลา 18.00 น. -21.00 น. นำสุนัขเดินตรวจรอบวังไกลกังวล โดยใช้ความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบในการตรวจตรา

 

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา
 

มว.สุนัขพระราชทานได้ทำการฝึกทบวนประจำสัปดาห์ ณ.บริเวณโรงโม่เก่าอุโมงค์หัวหิน เพื่อฝึกทบทวนเชื่อฟังคำสั่ง


เคล็ดลับการฝึกฝน


        สำหรับเคล็ดลับในการฝึกฝนของสุนัขในโครงการฝึกสุนัขพระราชทานฯ เริ่มจากการสร้างความสัมพันระหว่างผู้บังคับสุนัขกับสุนัข หลังจากการสร้างความสัมพันเสร็จแล้วการฝึกจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นต้น คือ ฝึกให้สุนัขอยู่ในสายจูง คำสั่งชิด นั่ง หมอบ คอย

ขั้นกลาง คือ การฝึกสุนัขให้สามารถคอย ปฏิบัติหน้าที่ในระยะที่ห่างพอสมควร และสามารถเรียกสุนัขกลับมาหาได้

ขั้นสูง คือ การปลดสายฝึกให้สุนัข ปล่อยให้สุนัขทำงานโดยอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในระยะห่างมากขึ้นแต่สามารถเรียกสุนัขให้กลับมาหาได้

       โดยจะฝึกทักษะเป็นประจำทุกวัน และจะทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ ในการฝึกเชื่อฟังคำสั่ง ในสาย และนอกสายจูง เพื่อทบทวนสุนัขและผู้บังคับสุนัข หลังจากการฝึกจะให้สุนัขวิ่งเล่นเพื่อผ่อนคลายอริยบทและฝึกการเข้าฝูง และนำสุนัขลงเล่นน้ำทะเลเพื่อผ่อนคลาย

     นอกจาการฝึกทบทวนประทจำสัปดาห์แล้ว สุนัขในโครงการฝึกสุนัขพระราชทานฯ ต้องทำการตรวจสอบการฝึกประจำเดือนทุกเดือน โดยมี พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ จิตต์จำนงค์ รอง ผกก.อป.บก.สส.ภ.๗ เป็นผู้ตรวจสอบการฝึก พร้อมกับอบรมชี้แจกการปฏิบัติต่าง ๆ

 

การแต่งตั้งหรือเลื่อนยศ


    การแต่งตั้งหรือเลื่อนยศสุนัขพระราชทานฯ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

สุนัขตำรวจ ตรี ต้องผ่านการทดสอบและมีผลงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

สุนัขตำรวจ โท ต้องผ่านการทดสอบและมีผลงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี

สุนัขตำรวจ เอก จะต้องเป็นสุนัขที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อม สามารถปฏิบัติงานได้ โดยสุนัขจะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ให้ติดยศ 2 ปี ก่อนปลดเกษียณและบำรุงเลี้ยงดูแลต่อไป


 

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

ฝึกทบทวนประจำเดือนเสร็จ ก็มาลงทะเลผ่อนคลายให้สุนัข


 

    Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

เครื่องแบบ มว.สุนัขพระราชทาน
 

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

มว.สุนัขพระราชทาน รับเสด็จ ๕ ธ.ค.๕๖Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

มว.สุนัขพระราชทาน ได้ทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์


 


Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

มว.สุนัขพระราชทาน ได้ทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ ณ. บริเวณ สนามบอล ๑๙ ไร่Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

มว.สุนัขพระราชทานกับการดมกลิ่น


Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา


มว.สุนัขพระราชทาน รับเสด็จ ๕ ธ.ค.๕๖

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

Dogilike.com :: เส้นทางสี่ขาผู้กล้า มว.สุนัขพระราชทาน สุนัขอารักขาของพระราชา

 

ชมคลิป
 

บทความโดย : Dogilike.com

 
ที่มาและภาพประกอบบทความ :

https://www.facebook.com/K9police7/
https://www.youtube.com/watch?v=ivo0U7Bx8ps