โดย: Tonvet

สุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์เล็ก พันธุ์ไหนเป็นสุนัขที่ฉลาดกว่า

มาหาคำตอบจากงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความฉลาดของสุนัขกัน

22 กุมภาพันธ์ 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,494)
152

SHARES


152 shares
  • งานวิจัยยืนยันว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่มีสมองใหญ่ที่มีความจำในระยะสั้นและการควบคุมตนเองดีกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก 

Dogilike.com :: สุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์เล็ก พันธุ์ไหนเป็นสุนัขที่ฉลาดกว่า


 


     เพื่อน ๆ เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า สุนัขที่เราเลี้ยงอยู่นั้นมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหน แต่ละตัวนั้นความฉลาดแตกต่างกันหรือไม่ สุนัขพันธุ์ใหญ่หรือสุนัขพันธุ์เล็ก พันธุ์ไหนมีความฉลาดมากกว่ากัน งานวิจัยล่าสุดนี้มีคำตอบครับ..


 
     ก่อนหน้านี้เรามีการศึกษาถึงเรื่องของสมองกับความความฉลาดในสัตว์กลุ่มไพรเมตเสียส่วนมาก แต่สุนัขนั้นเป็นกรณีศึกษาที่มีความเหมาะสมเลยทีเดียว เพราะเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด มีสมองที่ขนาดหลากหลายเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ บนโลกนี้ ลองเปรียบเทียบขนาดตัวของสุนัขพันธุ์ชิวาวากับสุนัขพันธุ์เกรทเดนดูสิ มันมีความต่างกันมากขนาดไหน นักวิจัยจึงสนใจว่า เมื่อสัตว์แต่ละชนิดมีขนาดต่างกัน มีสมองขนาดต่างกัน จะมีความฉลาดต่างกันหรือไม่อย่างไร


 
 
Dogilike.com :: สุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์เล็ก พันธุ์ไหนเป็นสุนัขที่ฉลาดกว่า


 
 
     ผลการศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอริโซนาพบว่า สุนัขตัวใหญ่ที่มีขนาดสมองใหญ่ทำงานได้ดีกว่าในเรื่องความฉลาดทางสติปัญญา โดยที่สุนัขพันธุ์ใหญ่จะมีความจำระยะสั้นและการควบคุมตนเองได้ดีกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Animal Cognition อย่างไรก็ดีขนาดของสมองจะไม่เกี่ยวข้องกับความฉลาดในทุก ๆ เรื่อง ซึ่ง Daniel Horschler นักศึกษาปริญญาเอกและสมาชิกของ Arizona Canine Cognition Center ได้ให้ความเห็นไว้ว่า "ขนาดสมองนั้นไม่ได้ทำนายประสิทธิภาพของสุนัขในการทดสอบความฉลาดทางสังคม"  ซึ่งวัดจากการทดสอบความสามารถในการทำตามคำสั่งของมนุษย์ สอดคล้องกับการศึกษาในสัตว์กลุ่มไพรเมตก่อนหน้านี้ พบว่าขนาดของสมองนั้นเกี่ยวข้องกับการสั่งการแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงความฉลาดในเรื่องอื่น ๆ เช่นกัน 
 
 
     งานศึกษานี้ได้ทำการศึกษาในสุนัขพันธุ์แท้ถึง 7,000 ตัว จากทั้งสิ้น 74 พันธุ์ โดยวัดเทียบขนาดของสมองตามมาตรฐานสุนัขในแต่ละพันธุ์ โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัขที่ได้ทำการทดสอบด้วยวิธีการเล่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กับสุนัข จากนั้นได้ให้เจ้าของสุนัขที่ร่วมวิจัยส่งข้อมูลกลับมายังเว็บไซด์ Dognition.com


 
Dogilike.com :: สุนัขพันธุ์ใหญ่หรือพันธุ์เล็ก พันธุ์ไหนเป็นสุนัขที่ฉลาดกว่า     สำหรับวิธีทำการทดสอบหน่วยความจำระยะสั้นในสุนัขนั้น จะให้เจ้าของทำการซ่อนสิ่งของไว้ใต้ถ้วยพลาสติกใบหนึ่งมีสิ่งของอยู่ ส่วนอีกใบหนึ่งไม่มีสิ่งของ จากนั้นก็คว่ำถ้วยทั้ง 2 ใบ แล้วรอเป็นระยะเวลา 60, 90, 120, และ 150 วินาที ก่อนจะปล่อยให้สุนัขทำการค้นหา ซึ่งพบว่าสุนัขพันธุ์เล็กมักจะมีปัญหาในการจดจำตำแหน่งที่ซ่อนสิ่งของมากกว่า ส่วนการทดสอบการควบคุมตัวเอง จะใช้วิธีการวางขนมไว้ด้านหน้าของสุนัข แต่ห้ามสุนัขอย่าเพิ่งกิน แล้วให้สุนัขรอคอย จากนั้นเจ้าของก็จะทำท่าปิดตาหรือหันหลังให้สุนัข พบว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่จะมีความอดทนรอได้นานกว่าสุนัขพันธุ์เล็ก 
 
 
 
     ในอนาคตคณะผู้วิจัยจะต่อยอดทำการศึกษาในสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดตัวต่างกันว่ามีความสามารถทางสติปัญญาเป็นเช่นไร เช่น สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลทอยกับสุนัขพุดเดิ้ลมาตรฐานที่มีขนาดตัวใหญว่ากันมาก เราจะได้รู้กันครับว่าขนาดของสมองเกี่ยวข้องกับการรับรู้หรือไม่ ความฉลาดขึ้นของกับขนาดของสมองหรืออะไรกันแน่.. 


 

บทความโดย : Dogilike.com
 

ข้อมูลจาก:
Daniel J. Horschler, Brian Hare, Josep Call, Juliane Kaminski, Ádám Miklósi, Evan L. MacLean. Absolute brain size predicts dog breed differences in executive function. Animal Cognition, 2019

 

รูปภาพประกอบ :

https://kunversion-frontend-blog.s3.amazonaws.com/images/9fd0c7330e6f63f004a2a89953b262b8ea7124bb.jpg
https://d3pz1jifuab5zg.cloudfront.net/2016/11/23182110/lulu-blizzard-main.jpg
https://www.petmd.com/sites/default/files/1672714657_1d9e8cfe50.jpg