โดย: Tonvet

จริงหรือไม่! สุนัขมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงได้

ว่ากันว่าพฤติกรรมของสุนัขเปลี่ยนแปลงไปตามบุคลิคภาพของคนที่เลี้ยงได้ตลอดเวลา

4 มีนาคม 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (2,708)
373

SHARES


373 shares
  • งานวิจัยล่าสุดยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่า สุนัขนั้นมีลักษณะพฤติกรรม (บุคลิคภาพ) เปลี่ยนแปลงได้ ที่สำคัญยังสอดคล้องกับบุคลิคของผู้ที่เลี้ยงดูของมันด้วย
 
  • สุนัขและเจ้าของจะมีพฤติกรรมบางอย่างสอดคล้องกัน เจ้าของที่มีพฤติกรรมทางด้านลบ สุนัขก็มักจะขี้กลัวและตอบสนองต่อการฝึกฝนได้น้อย ตรงกันข้ามหากเจ้าของที่มีคะแนนพฤติกรรมเป็นที่น่าพอใจ สุนัขก็จะไม่ขี้กลัวและเข้าสัมคมได้ง่าย สุนัขจะไม่แสดงความก้าวร้าวต่อคนและสัตว์อื่นด้วย


 
Dogilike.com :: จริงหรือไม่! สุนัขมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงได้


     สุนัขที่ถูกนำมาเลี้ยงจากวัดหรือสถานพักพิงอาจมีพฤติกรรมบางอย่างติดตัวมันมาก่อน บางตัวอาจจะขี้กลัว ระแวง หรือก้าวร้าว แต่เมื่อเรานำมาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมใหม่ ให้ความรัก เล่น และคลุกคลีกับมันมากขึ้น สุนัขก็สามารถเปลี่ยนพฤติกกรมกลายมาเป็นสุนัขที่มีนิสัยดีขึ้นได้ งานศึกษาล่าสุดนี้ทำให้เรารู้ว่า สุนัขสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (บุคลิกภาพ) ได้คล้ายกับมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
 
 
     เมื่อเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ลักษณะบุคคลิกภาพของเราก็อาจเปลี่ยนไป ลักษณะเช่นนี้พบได้ในสุนัขเช่นกัน แต่ก่อนเราเข้าใจว่า พฤติกรรมของสุนัขจะค่อนข้างคงที่เมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น แต่งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Researh in Personality เมื่อไม่นานมานี้ ที่ได้ไปทำการสำรวจสุนัขและเจ้าของ มีสุนัขมากกว่า 50 พันธุ์ อายุตั้งแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์จนถึงอายุ 15 ปี รวมทั้งสิ้น 1,600 ตัว เพื่อนำมาใช้ประเมินพฤติกรรมของสุนัข โดยตอบคำถามเกี่ยวพฤติกรรมของสุนัข และตอบคำถามเกี่ยวกับบุคลิคของเจ้าของเองด้วย
 


 
Dogilike.com :: จริงหรือไม่! สุนัขมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงได้


 
     William J. Chopik หนึ่งในคณะผู้วิจัยได้พูดถึงงานวิจัยดังกล่าวว่า "เราพบความสัมพันธ์ใน 3 ประเด็นหลัก คือ อายุกับพฤติกรรม ความคล้ายกันของพฤติกรรมสุนัขและบุคลิคของมนุษย์ และอิทธิพลของจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ส่งผลถึงพฤติกรรมของสุนัข" สุนัขที่มีอายุมากจะฝึกยากขึ้นเมื่อเทียบกับสุนัขที่อายุน้อย ไม่ค่อยกระตือรือร้น ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการสอนให้เชื่อฟังเราของสุนัขนั้นอยู่ในช่วงของ 6 ปีแรก ช่วงอายุที่พบว่าสุนัขแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสัตว์อื่นมากที่สุดมักพบในช่วงอายุ 6-8 ปี พฤติกรรมของสุนัขนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่พฤติกรมมค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ยาก คือ ความขี้กลัวและความวิตกกังวล พฤติกรรมนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความฝังใจที่อาจติดตัวไปจนวันตาย
 
 
     สุนัขและเจ้าของจะมีพฤติกรรมบางอย่างสอดคล้องกัน เจ้าของที่มีพฤติกรรมทางด้านลบ สุนัขก็มักจะขี้กลัวและตอบสนองต่อการฝึกฝนได้น้อย ตรงกันข้ามหากเจ้าของที่มีคะแนนพฤติกรรมเป็นที่น่าพอใจ สุนัขก็จะไม่ขี้กลัวและเข้าสัมคมได้ง่าย สุนัขจะไม่แสดงความก้าวร้าวต่อคนและสัตว์อื่นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Plos One โดยนักวิจัยในออสเตรียได้ศึกษาสุนัขกว่า 100 ตัว พร้อมกับเจ้าของของพวกมัน พบว่าสุนัขสามารถสะท้อนอาการจิตตกและความคิดที่เป็นลบของเจ้าของได้ ขณะที่สุนัขซึ่งอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลายและเป็นมิตรกับคนทั่วไปสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวให้กับเจ้าของของมันได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังผลการวิจัยอีกชิ้นที่พบว่า สุนัขเพศผู้ที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงมักจะเข้าสังคมยากหรือผ่อนคลายน้อยกว่าสุนัขที่มีเจ้าของเป็นผู้ชาย ซึ่งก็เป็นไปได้ว่า สาเหตุอาจมาจากผู้หญิงมีแนวโน้มจะขี้กังวล ขี้หงุดหงิด ฯลฯ มากกว่าผู้ชาย


 
 
Dogilike.com :: จริงหรือไม่! สุนัขมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงได้


 
     จะเห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมของสุนัขสามารถสะท้อนตัวตนของเจ้าของได้จริง ๆ  ทั้งเจ้าของและสุนัขต่างมีอิทธิพลต่อกกันและกันได้ โดยมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อสุนัขมากกว่า สุนัขเป็นสัตว์ที่มีประสาทความรู้สึกไวต่อสภาพอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของ และมันอาจสะท้อนภาพดังกล่าวออกมาได้ การศึกษาต่อไปจะเป็นการศึกษาลงลึกไปอีกว่าบุคลิคของเจ้าของส่งผลถึงพฤติกรรมของสุนัขได้อย่างไร คงต้องติดตามกันต่อไปครับ
 

บทความโดย : Dogilike.com

ข้อมูลจาก :
William J. Chopik, Jonathan R. Weaver. Old dog, new tricks: Age differences in dog personality traits, associations with human personality traits, and links to important outcomes. Journal of Research in Personality, 2019

และภาพประกอบ :
https://cdn.ebaumsworld.com/mediaFiles/picture/604025/84718428.jpg
http://www.dogreference.com/wp-content/uploads/2014/09/11.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_gkqSgHpDjvc/TKFlq0xknKI/AAAAAAAAAag/MyrKeMKSb44/s1600/face+to+face+snarl.jpg