โดย: Tonvet

ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง

เวลาน้องหมาซนจนไปทำลายธนบัตรชำรุด เขามีวิธีการแลกเงินคืนกันอย่างไรนะ

10 มิถุนายน 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,284)
30

SHARES


30 shares
  • ธนบัตรชำรุดนั้น คือ ธนบัตรที่มีสภาพไม่ปกติ จนไม่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้  เช่น ธนบัตรเหลือครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดวิ่น ธนบัตรลบเลือน ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ถูกสุนัขทำลายได้
 
  • ธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนคืนได้ทันทีที่ธนคารนั้น ๆ เลย โดยจะได้เต็มตามราคาด้วย
 
  • ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ผู้แลกจะต้องเขียนคำร้องที่ธนาคาร แล้วรอคืนเงินภายหลัง
 
  • โดยไปติดต่อธนคารออมสิน หรือไปติดต่อธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ก็ได้ แต่จะให้บริการรับแลกคืนเฉพาะวันพุธ และจะต้องไม่ใช่สาขาที่เปิดบริการตามห้างสรรพสินค้าด้วย

 

Dogilike.com :: ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง
 

       เคยได้ยินคำกล่าวว่า "เด็กซนคือเด็กฉลาด" แต่ถ้าน้องหมาซนล่ะ ? บางตัวก็อาจจะชะตาขาดได้เลยนะ โดยเฉพาะหากเล่นซนจนถึงขั้นทำลายธนบัตร (แบงค์) ถ้าเป็นแบงค์ 20 บาท ก็คงพอทำใจได้ แต่ถ้าเป็นแบงค์ 1,000 บาท หรือรวม ๆ กันแล้วมีมูลค่าสูงมาก มันก็ยากเกินจะทำใจได้นะครับ ทางทีดีควรเก็บไว้ให้มิดชิดจะดีกว่า จะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้ แต่ถ้าพลาดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วต้องทำอย่างไร  ไปแลกคืนได้หรือไม่  ไปแลกคืนได้ที่ไหน วันนี้ด็อกไอไลค์ (Dogilike) มีคำตอบมาฝากครับ
 
 
 

นิยามของธนบัตรที่ชำรุด


 
     ธนบัตรชำรุดนั้น คือ มีสภาพไม่เหมือนปกติจนไม่สามารถนำมาใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้  เช่น ธนบัตรเหลือครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดวิ่น ธนบัตรลบเลือน ธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ รวมถึงที่น้องหมากัดทำลาย โดยตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 18 ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ธนบัตรชำรุดไม่เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี้
 
Dogilike.com :: ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง
 
     - ธนบัตรครึ่งฉบับ คือ ครึ่งหนึ่งของธนบัตรที่ถูกแยกตรงกลาง หรือใกล้กับกลางเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น
 
     - ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนของธนบัตรฉบับอื่นมาต่อเข้าเป็นฉบับเดียวกัน และต้องเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกันเท่านั้น
 
     - ธนบัตรขาดวิ่น คือ ธนบัตรซึ่งมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป 
 
     - ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความหรือตัวเลขที่อยู่บนธนบัตรได้ อาจเกิดไฟไหม้ เลอะหมึก เลอะสารเคมี จนสีซีดจางลงไป
 
Dogilike.com :: ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง
 
     ธนบัตรที่เป็นไปตามทั้ง  4 ลักษณะนี้ เราจะไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ แต่สามารถนำมาแลกคืนหรือเปลี่ยนใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไขตามที่จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปครับ
 

 

หลักเกณฑ์ในการแลกธนบัตรที่ชำรุดเสียหาย

 
 
     กฎหมายกำหนดให้เราสามารถนำธนบัตรที่ชำรุดเสียหายไปแลกเปลี่ยนได้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัด หลักเกณฑ์ และและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งได้มีการวางหลักเอาไว้ ดังนี้ครับ
 
     - ธนบัตรครึ่งฉบับ  ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ โดยจะได้คืนเพียงแค่ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น ๆ อย่างเช่น เรามีแบงค์ 1,000 บาท ขาดไปครึ่งหนึ่ง (ต้องครึ่งหนึ่งพอดีกันและขาดเป็นสองส่วนตามยืนเท่านั้น) เมื่อนำไปแลกจะได้คืนมาแค่ 500 บาทครับ 
 
     - ธนบัตรต่อท่อนผิด  ถ้าหากมาต่อกันไม่เกินสองท่อน และแต่ละท่อนจะต้องเป็นธนบัตรแบบและชนิดราคาเดียวกันด้วย แบบนี้ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น ๆได้เลย เช่น เรามีแบงค์ 100 บาท แบบเดียวกัน ขาดอยู่อย่างละครึ่งอยู่ 2 ใบ แล้วเราเอามาต่อถึงจะต่อกันไม่สนิท แต่ถ้าทั้งสองส่วนเป็นแบงค์ 100 บาทเหมือนกันและเป็นแบบเดียวกัน แบบนี้จะได้เงินคืนมาเต็มราคาคือ 100 บาทเลยครับ 
 
Dogilike.com :: ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง
 
     - ธนบัตรขาดวิ่น  ​ลักษณะแบบนี้ต้องดูว่าขาดแบบไหนและขาดมากน้อยเพียงใด ถ้าหากว่ายังเหลือเห็นประจักษ์เลยว่า มีส่วนมากกว่าเกินครึ่งฉบับ ให้รับแลกเปลี่ยนเต็มราคาของธนบัตรนั้น เช่น เรานำแบงค์ 500 บาท ที่ยังมีเหลือส่วนอยู่ 2 ใน 3 ส่วนของแบงค์ไปแลก แบบนี้จะได้เงินคืนมา 500 บาทเต็มเลยครับ เช่นเดียวกับธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน แบบนี้ก็ได้คืนเต็มราคาเลยเช่นกันครับ
 
 
 

ขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด

 
 
     ตามมาตราที่ 19 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับแลกเปลี่ยนธนบัตรชํารุดตามข้อจํากัด หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับวิธีการนำไปแลกคืนนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีข้อกำหนดไว้ดังนี้ครับ
 
     1 ให้ไปติดต่อธนาคารออมสินทั่วประเทศตามวันและเวลาที่เปิดทำการ หรือไปติดต่อธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ก็ได้ แต่จะให้บริการรับแลกคืนเฉพาะวันพุธ และจะต้องไม่ใช่สาขาที่เปิดบริการตามห้างสรรพสินค้าด้วย โดยไม่ต้องนำสุนัขไปด้วยนะครับ (^^)
 
Dogilike.com :: ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง
 
 
     2 การแลกธนบัตรที่ชำรุดนั้น ถ้าเป็นธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน สามารถแลกเปลี่ยนคืนได้ทันทีที่ธนาคารนั้น ๆ เลย โดยจะได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตรด้วย และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดใดทั้งสิ้น
 
     3 แต่ถ้าเป็นกรณีธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน และธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อของธนบัตรน้อยกว่า 3 ใน 5 ผู้แลกจะต้องเขียนคำร้อง เพื่อ​ร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุด และสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นำส่งมาให้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาแลกเปลี่ยนและคืนเงินให้ภายหลัง จากนั้นเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้ และไม่มีค่าธรรมเนียมใดใด
 
     4 แต่ถ้าธนบัตรที่ชำรุดนั้นยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่ามาใด ๆ เลย เช่น ถูกน้องหมากัดแทะไปมาก จนเปื่อยยุ่ย อาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง แบบนี้ผู้ขอแลกต้องนำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารดูก่อน เพื่อขอออกหลักฐาน และนำธนบัตรมาขอแลก "ด้วยตนเอง" ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงอีกที โดยไปติดต่อที่สายออกบัตรธนาคาร (โรงพิมพ์ธนบัตร) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เบอร์โทร 02 356 8111 ตามเวลาของราชการครับ โดยจะแลกได้คืนมาได้เท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญครับ
 
Dogilike.com :: ธนบัตรที่น้องหมาทำขาด แลกคืนอย่างไรได้บ้าง
 

     5 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย เพื่อน ๆ สามารถติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีกระจายตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

     ธนบัตรที่ถูกน้องหมาทำลาย ก่อนจะเอาไปทิ้ง คิดสักนิดก่อนว่า สามารถนำมาแลกคืนได้หรือไม่ จะได้ไม่ผิดใจกับน้องหมา ทุกปัญหามีทางออกเสมอครับ แต่ทางที่ดีก็ควรเก็บให้พ้นวิสัยการทำลายล้างของน้องหมาจะดีกว่านะครับ

 

 

บทความโดย: 

ข้อมูลอ้างอิงบางส่วน:
https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/Pages/claims.aspx

 
รูปภาพประกอบ:
https://cdn3-www.dogtime.com/assets/uploads/2016/11/dog-ate-money-1.jpg
https://hagehodes.com/wp-content/uploads/2017/06/DogBite.iStock-115783156-1.jpg
https://www.tlcthai.com/horo/wp-content/uploads/2014/07/
https://img.kaidee.com/prd/20180904/341311955/b/9a071bfc-6da1-412f-a5d7-5a7c8e8b334a.jpg
https://f.ptcdn.info/840/015/000/1392806299-JPG-o.jpg
https://f.ptcdn.info/869/043/000/o9dhd1158TXavCMus0e-o.jpg
http://static3.depositphotos.com/1000597/159/i/950/depositphotos_1593502-stock-photo-cat-bite-money.jpg
https://www.thebetterindia.com/wp-content/uploads/2018/07/100-torn.jpg
https://i0.wp.com/realpants.com/wp-content/uploads/2018/03/Cute-dog-money-RP.png?resize=440%2C264&ssl=1
http://timeinc.brightcove.com.edgesuite.net/rtmp_uds/1543367584/201702/3074/1543367584_5339739494001_5339726631001-vs.jpg?pubId=293884104&videoId=5339704939001