โดย: Tonvet

ทำไมสุนัขพันธุ์หน้าสั้นยังคงเป็นที่นิยมเลี้ยงแม้จะมีปัญหาสุขภาพ

มาดูผลสำรวจความภักดีในการเลี้ยงสุนัขพันธุ์หน้าสั้นในสหราชอาณาจักรกัน

21 กันยายน 2563 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,424)
0

SHARES


0 shares
  • ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์หน้าสั้น อย่างเช่นสุนัขพันธุ์บูลด็อก พันธุ์เฟรนช์บูลด็อก และพันธุ์ปั๊ก มีแนวโน้มที่จะต้องการเลี้ยงสุนัขพันธุ์เหล่านี้อีกครั้งในอนาคต และมักจะแนะนำให้เพื่อนๆ  เลี้ยงสุนัขพันธุ์เหล่านี้ด้วย
 
  • ปัญหาสุขภาพที่มักพบในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นก็ได้แก่ ปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ ปัญหาเรื่องโรคตา ปัญหาเรื่องโรคผิวหนัง รวมถึงปัญหาเรื่องคลอดยากในสุนัขหน้าสั้นบางพันธุ์ด้วย


 

Dogilike.com :: ทำไมสุนัขพันธุ์หน้าสั้นยังคงเป็นที่นิยมเลี้ยงแม้จะมีปัญหาสุขภาพ


     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์หน้าสั้นกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลก แต่สุนัขพันธุ์นี้มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ โรคตา โรคผิวหนัง โรคกระดูกสันหลัง ภาวะลมแดดหรือฮีทสโตรก และที่สำคัญมันยังมีช่วงอายุขัยโดยเฉลี่ยสั้นกว่าสุนัขพันธุ์ที่มีจมูกยาวถึง 4 ปีอีกด้วย 

     เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้ทำการศึกษา สำรวจความนิยมเลี้ยง สุนัขในสหราชอาณาจักร เพื่อดูความภักดีต่อสุนัขพันธุ์ที่เขาเลี้ยง ในบรรดาเจ้าของ 2,168 รายที่สำรวจพบว่า 93% จะเลือกเลี้ยงสุนัขพันธุ์เดิมของเขาอีกครั้งในอนาคต  และอีก 2 ใน 3 จะแนะนำสุนัขพันธุ์ปัจจุบันของเขา ให้กับเจ้าของใหม่ที่มีศักยภาพเลี้ยงด้วย โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นหากเป็นเจ้าของครั้งแรก และยังขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเจ้าของด้วย
 

Dogilike.com :: ทำไมสุนัขพันธุ์หน้าสั้นยังคงเป็นที่นิยมเลี้ยงแม้จะมีปัญหาสุขภาพ


     เจ้าของมักจะแนะนำสุนัขพันธุ์ที่ตนเองเลี้ยงเนื่องจากคุณลักษณะพฤติกรรมในเชิงบวกและความเหมาะสมของพันธุ์สำหรับการเลี้ยงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสถานที่ที่จำกัด รวมถึงการอยู่ร่วมกับเด็ก ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกในบ้าน ในทางตรงกันข้ามความนิยมอาจจะลดลงไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพและปัญหาพฤติกรรมของสุนัขที่เจ้าของพบเจอ

     เราจึงควรต้องเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกพันธุ์สุนัขเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายพันธุ์สุนัขที่อาจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นในอนาคต  มีรายงานด้วยเช่นกันว่า เจ้าของที่มีสุนัขป่วยเป็นโรคเรื้อรัง จะมีความทุกข์ทางด้านจิตใจและทำให้คุณภาพชีวิตต่ำลง

 

บทความโดย: DOGILKE 

ข้อมูลบางส่วน :
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0237276
 
รูปภาพประกอบ :
https://s3.amazonaws.com/petcentral.com/wp-content/uploads/2019/07/05151036/bringing-home-a-pug-940x517.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/XbSyAyAASFx6u_CVeszpaaHvTuyc0ym28sKwHbyiBhZ4Bohuj4B9symiUzFl7WrAVPvBEsBVtxUmyv31G8r7wwNpWHhUEKXBct3PuPKHOz-Qx9KbrKVGy7l6KgL79Xj82vFA1dbY
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTWWwQC6ubCBpfmMT35OeofsZHA8fbqTloPUg&usqp=CAU