5 สมดุลที่ต้องปรับให้ลูกหมา เพื่อให้โตไปเป็นหมานิสัยดี

เพื่อให้ลูกหมาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและมีพลังงานที่สมดุล เรามาดูวิธีเลี้ยงพวกเขาให้มีความสุขกันค่ะ

21 กันยายน 2560 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (9,969)
769

SHARES


769 shares

Dogilike.com :: 5 สมดุลที่ต้องปรับให้ลูกหมา เพื่อให้โตไปเป็นหมานิสัยดี     น้องหมาที่จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง มีนิสัยดีน่ารัก มีผลโดยตรงมาจากการเลี้ยงดูในช่วงวัยเด็กค่ะ ถ้าหากเจ้าของไม่รู้จักวิธีเลี้ยงลูกหมาอย่างถูกต้องก็จะส่งผลเสียในระยะยาวเมื่อลูกหมาโตขึ้น ทั้งในด้านของร่างกายและจิตใจ ... เพื่อให้ลูกหมาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและมีพลังงานที่สมดุล วันนี้มะเหมี่ยวมีวิธีการสร้าง "5 สมดุลที่ต้องปรับให้ลูกหมา เพื่อให้โตไปเป็นหมานิสัยดี" มาฝากทุกคนกันค่ะ

 

แยกออกจากแม่หมา(และฝูง)ในเวลาที่เหมาะสม


     ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะโดยธรรมชาติแล้วลูกหมาจะเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ และวิธีการดำรงชีวิตจากแม่ และเรียนรู้การเข้าสังคมจากพี่น้องในฝูง การแยกลูกหมาออกจากแม่เร็วเกินไปอาจทำให้ลูกหมาขาดการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตตามธรรมชาติซึ่งในระยะยาวอาจก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมได้ ดังนั้นเราจึงควรแยกลูกหมาออกจากแม่และฝูงเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม

     ผู้เลี้ยงหลายคนเข้าใจว่าช่วงอายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ น้องหมาฟันเริ่มขึ้นและเริ่มอย่านมจะสามารถจับแยกจากแม่หมาได้แล้ว แต่จริง ๆ แล้วในช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้ลูกหมากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งกันและกัน และเป็นช่วงที่ลูกหมาเริ่มจะติดเจ้าของ ถ้าหากมีการแยกลูกหมาออกจากแม่และพี่น้องในครอกในตอนนี้ จะทำให้ลูกหมาไม่มีโอกาสเรียนรู้สังคมของหมาด้วยกัน ไม่รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นฝูง ไม่รู้จักการต่อสู้ การหลบหลีก การยอมจำนน เรียกง่ายๆ ว่าไม่เข้าใจการสื่อสารระหว่างหมาด้วยกันนั่นเอง และในขณะเดียวกัน ถ้าหากไม่ให้ลูกหมาเจอกับเจ้าของหรือสมาชิกในครอบครัวเลยก็จะทำให้ลูกหมาโตขึ้นเป็นหมาที่มีนิสัยกลัวคน และปรับตัวเข้ากับคนได้ยาก ดังนั้น จึงควรให้ลูกหมาได้เรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของแม่และพี่น้องในครอก ไปพร้อมๆ กับได้ใกล้ชิดกับเจ้าของและสมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะ

     ส่วนช่วงอายุที่สามารถแยกลูกหมาขาดจากแม่ได้เลย คือ ช่วงที่ลูกหมามีอายุประมาณ 9-10 สัปดาห์ ลูกหมาจะเริ่มมีความมั่นใจ และกระตือรือร้นกับสิ่งรอบตัว รวมไปถึงการอยากที่จะอยู่ใกล้ ๆ เจ้าของ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นั่นเองค่ะ

 

จัดระเบียบลูกหมาตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านวันแรก!!


     เมื่อเรารับน้องหมาเข้าบ้าน เราควรปฏิบัติกับลูกหมาให้เหมือนกับที่แม่หมาปฏิบัติคือ มีความเป็นจ่าฝูงที่นิ่ง สุขุม มั่นคง (เป็นภาวะอารมณ์เดียวกับของแม่หมาที่ลูกหมาคุ้นเคย) เจ้าของต้องสอนกฎระเบียบให้ลูกหมา เตือนเมื่อทำผิดกฎ และคุ้มครองป้องจากอันตรายต่าง ๆ มีอาหารให้กินอิ่ม และมีที่นอนที่ปลอดภัย ซึ่งในถ้าหากเจ้าของสามารถสร้างประสบการณ์แรกที่ดีให้กับลูกหมาได้ ลูกหมาก็จะเชื่อใจและไว้ใจเจ้าของ และนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ

     ในช่วง 2 อาทิตย์แรกที่นำลูกหมาเข้าบ้าน เจ้าของต้องสอนให้น้องหมารู้จักกฎของบ้านหลังใหม่ ว่าตัวของลูกหมามีชื่อว่าอะไร ใครคือจ่าฝูง สอนให้รู้จักที่ขับถ่าย ที่กินอาหาร ที่นอนหรือกรอง และเมื่อทำถูกต้องเขาจะได้รับคำชม ซึ่งในช่วงนี้เจ้าของไม่ควร "พูดเล่น" กับลูกหมา การเรียกชื่อด้วย เล่นกับลูกหมา สั่งให้ทำตามคำสั่งไปด้วยจะทำให้ลูกหมาสับสน แยกไม่ออกว่าคำไหนคือเรียกชื่อ คำไหนคือคำสั่ง ทำให้ลูกหมาไม่สามารถจดจำหรือเรียนรู้สิ่งที่เจ้าของสื่อสารได้ แถมเสียงสูงแหลมเล็กของเจ้าของยังทำให้ลูกหมาตื่นตัว คิดว่าเจ้าของกำลังเล่นด้วย ก็จะยิ่งทำให้ควบคุมได้ยากขึ้นด้วย ดังนั้นช่ง 2 อาทิตย์แรกควรให้ลูกหมาได้เรียนรู้แค่ ชื่อ และคำสั่งพื้นฐานง่าย ๆ เช่น นั่ง สวัสดี คอย เมื่อลูกหมาทำได้ก็ควรให้คำชมด้วย หลังจากนี้จึงค่อย ๆ ให้ลูกหมาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่ม
 

Dogilike.com :: 5 สมดุลที่ต้องปรับให้ลูกหมา เพื่อให้โตไปเป็นหมานิสัยดีฝึกให้ลูกหมารู้จักคำสั่งพื่นฐานอย่างสม่ำเสมอ


     คำสั่งพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นมากที่เจ้าของควรฝึกให้ลูกหมาได้เรียนรู้ เพราะเป็นคำสั่งที่ใช้ร่วมกับการให้ลูกหมาทำตามกฎระเบียบของบ้าน และใช้เมื่อต้องออกไปเข้าสังคม โดยคำสั่งพื้นฐานนี้ประกอบด้งบ คำสั่ง "ชิด" ให้ลูกค้าเดินชิดเจ้าของไม่ว่าจะมีสายจูงหรือไม่มี , มาหาเมื่อเรียกชื่อ , นั่ง , รอ , คอย , หมอบ (สามารถเข้าไปดูวิธีการฝึกได้ที่นี่ EP1 , EP2) การฝึกอย่างต่อเนื่องจากจะทำให้ลูกค้ารู้จักระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้ง่ายต่อการควบคุม ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ และเมื่อพาออกไปเข้าสังคมลูกหมาของเราก็จะเป็นลูกหมานิสัยดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกด้วย

 

ให้ลูกหมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสมกับวัย


     การออกกำลังกายจำเป็นสำหรับน้องหมาทุกช่วงวัย ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กโดยในช่วงวัยเด็ก ลูกหมาควรได้รับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัย นอกเหนือจากกนี้ การให้ลูกหมาออกกำลังกายเป็นช่วยให้ลูกหมาได้ปลดปล่อยพลังงาน เพราะโดยธรรมชาติลูกหมาจะมีพลังงานสูงซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งในสาเหตที่ทำให้เจ้าของควบคุมลูกหมาไม่ค่อยได้ ฝึกยาก การให้ลูกหมาได้ปลดปล่อยพลังงานจะทำให้ร่างกายลูกหมาสมดุล ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพจิตใจของลูกหมาด้วย (สามารถเข้าไปดูวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับลูกหมาได้ที่นี่)

 

พาเข้าสังคมเปิดโลกกว้างให้ลูกหมา


     การฝึกลูกหมาให้คุ้นเคยกับผู้คนหรือน้องหมาตัวอื่น ๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าของ ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าการเลี้ยงดูมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ลูกหมาจะเปิดรับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเป็นหลัก  ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ลูกหมาได้รับจึงมีผลต่อนิสัยของลูกหมา การที่เจ้าของพาลูกหมาไปเข้าสังคมจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยฝึกวินัยให้กับพวกเขา ... มีงานวิจัยของ Cummings School of Veterinary Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ลูกหมาที่มีปัญหาการเข้าสังคม หรือไม่สามารถเข้าสังคมได้เลย จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวในเวลาต่อมา ซึ่งความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความกลัว และความไม่มั่นคงที่สะสมนั่นเองทำให้เขาต้องป้องกันตัวด้วยความดุร้าย แล้วยิ่งลูกหมาตื่นกลัวมากขึ้น พลังงานที่แผ่ออกมาไม่สมดุล ก็จะยิ่งตกเป็นเป้าสายตาน้องหมาตัวอื่น ส่งผลให้ลูกหมายิ่งรู้สึกแย่ และแปลกแยกมากกว่าเดิม เพราะได้รับประสบการณ์การเข้าสังคมที่เลวร้ายมากขึ้นนั่นเอง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การเข้าสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับลูกหมาเพราะจะช่วยส่งเสริมให้น้องหมามีสุขภาพจิตที่ดีและช่วยให้ลูกหมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมไปถึงการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อีกด้วย (สามารถเข้าไปศึกษาวิธีการพาลูกหมาเข้าสังคมได้ที่นี่)


Dogilike.com :: 5 สมดุลที่ต้องปรับให้ลูกหมา เพื่อให้โตไปเป็นหมานิสัยดี


     เมื่อน้องหมาถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีสมดุล แน่นอนค่ะว่าพวกเขาก็จะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ และเป็นน้องหมาที่น่ารักสำหรับทุกคนค่ะ

 

newskillsacademy.co.uk/course/pet-psychology-diploma/
www.bustle.com/articles/118689-6-benefits-of-being-a-highly-sensitive-person
www.companionanimalpsychology.com/2014/07/do-puppy-tests-predict-adult-dog.html