โดย: Tonvet

โคม่า (coma) ภาวะนิทราที่น้องหมาก็เจอได้

มารู้จักภาวะโคม่า ความหมายที่แท้จริง และสาเหตุที่พบได้ในสุนัขกัน

8 กรกฏาคม 2563 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (3,388)
149

SHARES


149 shares
  • คำว่า "โคม่า" เป็นการบอกระดับความรู้สึกตัวของร่างกาย การรับรู้ และการตอบสนอง เพื่อใช้ประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับสมอง
 
  • ในน้องหมาโคม่า เป็นภาวะที่น้องหมาไม่รู้สึกตัว และไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและความเจ็บปวดที่ได้รับ อาจจะมีการตอบสนองก็แค่เพียงปฏิกิริยา reflex เท่านั้น


 

Dogilike.com :: โคม่า (coma) ภาวะนิทราที่น้องหมาก็เจอได้


 

     คำว่า โคม่า (coma) มักถูกนำมาใช้ในข่าว ละคร หรือแม้แต่ในชีวิตจริงเพื่ออธิบายอาการป่วยที่รุนแรง แต่แท้จริงแล้วนั้นโคม่ามีความหมายที่เฉพาะมากกว่าที่เราเคยเข้าใจ เพราะเป็นการบอกระดับความรู้สึกตัวของร่างกาย การรับรู้ และการตอบสนอง ซึ่งสามารถพบได้ทั้งกับในคนและสุนัข เพื่อใช้ประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับสมอง วันนี้เรามาทำความรู้จักภาวะโคม่า ความหมายที่แท้จริง และสาเหตุที่พบได้ในสุนัขกันครับ
 
 
 

ความหมายของโคม่า

 
     โคม่า เป็นภาวะที่น้องหมาไม่รู้สึกตัว และไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและความเจ็บปวดที่ได้รับ อาจจะมีการตอบสนองก็แค่เพียงปฏิกิริยา reflex เท่านั้น เนื่องจากปฏิกิริยา reflex ไม่ผ่านสมอง ซึ่งตามหลักทางสรีระวิทยาแล้ว เมื่อร่ายกายได้รับการถูกกระตุ้น ไม่ว่าจะเป็นเสียง แสง หรือความเจ็บปวด สัญญาณจะถูกส่งไปยังก้านสมอง จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังสมองส่วนหน้า เพื่อประมวลผลและสั่งการไปยังอวัยวะของร่างกายให้ตอบสนอง เช่น ร้อง เห่า กัด ขยับตัว ฯลฯ ดังนั้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมองไม่ว่าจะที่โครงสร้างโดยตรง หรือส่งผลต่อกลไกของระบบการทำงานสมองก็ดี ย่อมส่งผลให้น้องหมาเกิดภาวะโคม่าขึ้นมาได้
 

Dogilike.com :: โคม่า (coma) ภาวะนิทราที่น้องหมาก็เจอได้ 

สาเหตุของโคม่า

 
     โคม่า เกิดได้จากหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกับสมองและกลไกการทำงานของสมอง เราแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลัก ๆ คือ การเกิดแรงดันในสมองสูงขึ้น การเกิดภาวะสมองบวมน้ำ และการเคลื่อนตัวที่ผิดปกติของเนื้อสมอง ไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งอุบัติเหตุ สารพิษ ความเสียหายของหลอดเลือด หรือโรคภัยไข้เจ็บก็ดี ซึ่งเมื่อเกิดสาเหตุหลักดังกล่าวขึ้นมาแล้ว จะทำให้เกิดการกดทับการทำงานของสมอง ส่งผลให้ความรู้สึกตัวและการตอบสนองของร่างกายผิดปกติไป โดยเราสามารถทราบได้จากการทดสอบการตอบสนองของร่างกาย เช่น การเคาะวัตถุให้เกิดเสียงดัง การใช้ความเจ็บปวดแก่ร่างกาย แล้วดูการตอบสนองของร่างกาย น้องหมาที่เกิดภาวะโคม่าจะนอนขาดสติ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แม้แต่การตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ร่างกายได้รับ
 
 
 

การดูแลน้องหมาที่เกิดภาวะโคม่า

 
     น้องหมาที่อยู่ในภาวะโคม่าไม่ได้หมายความว่าใกล้ตายเสียทีเดียว อาจจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้ การดูแลจึงถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากสุนัขไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ต้องช่วยพลิกตัวทุก ๆ 3-4 ชั่วโมง และควรให้นอนในพื้นที่นุ่มเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ดูแลเรื่องการขับถ่าย อย่าให้สกปรกและอับชื้น เพื่อป้องกันปัสสาวะกัดผิวหนัง อาจจำเป็นต้องทำการสวนท่อปัสสาวะหรือบีบฉี่ช่วย และช่วยสวนอุจจาระให้กับสุนัข ส่วนเรื่องการกินอาหารจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากน้องหมาไม่รู้สึกตัว การใช้อาหารและน้ำควรผ่านทางสายยางหรือให้ทางเส้นเลือดแทน จึงควรอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์จะเป็นการดีที่สุด หมั่นเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและอุณหภูมิของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

 
Dogilike.com :: โคม่า (coma) ภาวะนิทราที่น้องหมาก็เจอได้


 
     กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะโคม่าเป็นการบอกระดับของการตอบสนองของร่างกาย ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ น้องหมาที่อยู่ในภาวะโคม่าจะนอนไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นเราไม่ควรใช้คำว่า โคม่า เพียงแค่เพราะน้องหมามีอาการป่วยหนักทั่ว ๆ ไปเพียงเท่านั้น จำเป็นต้องได้รับการการประเมินเสียก่อน ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสมองและการทำงานของสมองหรือไม่ 

บทความโดย: หมอต้น ด็อกไอไลค์
น.สพ.ธีรภาพ มุสิกานนท์

 
รูปภาพประกอบ :
https://cdn3-www.dogtime.com/assets/uploads/2017/03/most-common-ways-dogs-poisoned-1.jpg
https://cdn1-www.dogtime.com/assets/uploads/2017/10/diabetic-ketoacidosis-dogs-2.jpg
https://www.petplace.com/static/24aab91bf87abb7c93456cf5d0c9ed7f/0979f/AdobeStock_57768729.jpg