โดย: Tonvet

10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

มาดูความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ทำให้สุนัขอาจไม่ผ่านเกณฑ์และต้องอดแจ้งเกิดในการประกวด

4 มิถุนายน 2557 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (13,763)
125

SHARES


125 shares

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


     ในการประกวดสุนัขนอกจากหลักเกณฑ์ในส่วนของอายุ พันธุ์ และความถูกต้องสวยงามตามมาตรฐานแล้ว เรื่องของสุขภาพก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อย...

     สุนัขประกวดที่ดี จะต้องมีลักษณะรูปร่างและอวัยวะต่าง ๆ ปกติ ไล่ตั้งแต่กะโหลก ใบหน้า หู ตา จมูก ปาก ฟัน สันหลัง ท้อง ขา เท้า นิ้วเท้า เต้านม ขน สีขน ผิวหนัง หาง ฯลฯ ทุกอย่างต้องได้ตรงตามมาตรฐาน และใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งยังต้องมีสุขภาพแข็งแรง มีนิสัยที่ดี ไม่ก้าวร้าว เชื่อฟังและทำตามคำสั่งได้ หากมีอวัยวะส่วนใดผิดปกติไป ก็คงไม่สามารถผ่านเกณฑ์การประกวดไปได้ ความผิดปกติแต่กำเนิดของสุนัขจึงเป็นหนึ่งในข้อต้องพิจารณา ถ้าหากมีก็อาจทำให้สุนัขไม่ผ่านเกณฑ์ และต้องอดแจ้งเกิดในเวทีประกวด
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

 
     ความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital and Inherited Disorders) ที่พบในสุนัขนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งในส่วนของพันธุกรรม เช่น การกลายพันธุ์ของยีน หรือเกิดความผิดปกติของโครโมโซม และในส่วนของสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อโรค ยา สารเคมี (teratogen) พืชมีพิษ รังสี แรงกระทำทางกายภาพ การขาดสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็น ตลอดจนความเครียดที่แม่สุนัขได้รับ ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของตัวอ่อนในท้องได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเกิดร่วมกันก็ได้

     เราสามารถพบความผิดปกติเหล่านี้ได้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของสุนัข ภูมิภาค ท้องถิ่น และช่วงของฤดูกาล ซึ่งทั่วไปเราจะพบอัตราสุนัขที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดประมาณ 0.2 - 3.5% ของสุนัขที่เกิด โดยระบบที่มีรายงานพบความผิดปกติแต่กำเนิดบ่อย ๆ ในสุนัข ก็อย่างเช่น ระบบประสาท ตา หัวใจ กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

 
     วันนี้เรามาดูกันว่า ความผิดปกติแต่กำเนิดอะไรบ้าง ที่ส่งผลให้น้องหมามีลักษณะรูปร่างที่ผิดไป และไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นสุนัขประกวด...

 

1 ความผิดปกติของการสร้างอวัยวะ 

 
     ความผิดปกติของการสร้างอวัยวะ (Congenital malformations) ในสุนัข ส่วนมากเกิดจากความล้มเหลวในการแยกตัวในช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนในท้องแม่ ทำให้อวัยวะเหล่านั้น อยู่ผิดที่ ผิดตำแหน่ง ไม่มี มีไม่ครบถ้วน มีเกินจำนวน มีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือมีขนาดใหญ่กว่าปกติ ที่พบได้บ่อยและสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากภายนอก ก็อย่างเช่น สุนัขที่ไม่มีหาง ไม่มีนิ้ว มีนิ้วเกิน มีนิ้วติดกัน มีนิ้วไม่ครบ มีเต้านมไม่ครบ (ปกติควรมี 4-5 คู่) ไม่มีหัวนม มีหัวนมมากกว่าปกติ ไม่มีรูเปิดทางทวาร ฯลฯ ถ้ามีความผิดปกติเหล่านี้ ก็อาจทำให้น้องหมาไม่ผ่านเกณฑ์ในการประกวดได้
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

2 โรคหูหนวกแต่กำเนิด 

 
     หูหนวกแต่กำเนิด (Congenital deafness) ที่พบในสุนัข เกิดจากการได้รับสารเคมีหรือเชื้อไวรัสในขณะยังอยู่ในท้อง หรือเกิดจากถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสุนัขบางพันธุ์ โดยเฉพาะในสุนัขที่มีขนสีขาว สีขนลายจุด (Piebald) และขนสีลายหินอ่อน (Merle) อาทิเช่น Dalmatian, English Setter, Boxer, Boston Terrier, Old English Sheepdog, Australian Shepherd, Great Dane และ West Highland White Terrier เป็นต้น ซึ่งหากเป็นสุนัขแรกเกิดจะสังเกตได้ยาก มักตรวจพบเมื่อสุนัขมีอายุมากกว่า 3-4 สัปดาห์ขึ้นไปแล้ว โดยเจ้าของจะพบว่า สุนัขที่เป็นจะไม่ตอบสนองต่อเสียงใด ๆ อาจลองทดสอบโดยด้วยการส่งเสียงเรียก (ปลุก) ในขณะที่สุนัขกำลังหลับตา หากเป็นโรคหูหนวกก็จะไม่พบการตอบสนอง แต่หากสุนัขมีหูหนวกเพียงข้างเดียว ก็อาจต้องใช้วิธีอื่น ๆ ในการวินิจฉัยต่อไปครับ
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

3 ความผิดปกติของตา 

 
     ความผิดปกติของตา (Disorder of Eye) มีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง เนื่องจากตาประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ มากมาย แต่สำหรับความผิดปกติที่พบได้แต่กำเนิดหรือมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม และเจ้าของสามารถสังเกตได้จากภายนอกชัดเจน ได้แก่ 
 
     ความผิดปกติของหนังตา เช่น  ภาวะหนังตาม้วนเข้าใน (Entropion) ซึ่งเป็นลักษณะที่หนังตาเกิดการม้วนตวัดเข้าไปข้างใน ทำให้ขนที่ขอบตาหรือบริเวณใกล้เคียงไปบาดหรือเสียดสีกับกระจกตาอยู่เป็นประจำ อีกกรณีหนึ่ง คือ ภาวะหนังตาม้วนออกนอก (Ectropion) ซึ่งเป็นลักษณะที่หนังตาล่างเกิดการห้อยย้อยลงมา ทำให้ปิดตาไม่สนิท และเกิดปัญหาตาแห้ง เยื่อบุตาอักเสบ และมีขี้ตาเกรอะกรังตามมาได้
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

 
     ความผิดปกติของขนตา เช่น ขนตาขึ้นผิดที่หรือผิดทิศทาง (Thichiasis) ขนตาขึ้นแทรกสองแถวจากรูเปิดเดียวกัน (Distichiasis) เป็นต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความ ความผิดปกติของขนตา...ปัญหาสำคัญของน้องหมาพันธุ์ชิสุ  
 
     ความผิดปกติของท่อน้ำตา เช่น การไม่มีรูเปิดท่อน้ำตาแต่กำเนิด (Imperforate lacrimal puncta) ทำให้น้องหมามีปัญหาตาแฉะอยู่ตลอดเวลา เปียกเลอะขนจนแลดูไม่สวยงาม

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

4 ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง 

 
     ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง (Spinal Cord Disorders) นอกจากจะส่งผลต่อรูปทรงของแนวสันหลังสุนัขแล้ว ยังอาจส่งผลต่อการทำงานของขา การเคลื่อนไหว และการทรงตัวด้วย ความผิดปกติของกระดูกสันหลังที่พบตั้งแต่กำเนิด ได้แก่  Hemivertebrae เป็นการเจริญของกระดูกสันหลังที่ผิดลักษณะ อาจจะมีรูปทรงผิดไป หรือมีขนาดผิดไป ส่งผลให้แนวกระดูกสันหลังผิดปกติตามมา เราอาจเห็นแนวกระดูกสันหลังบิดเบี้ยว (บิดงอ) ออกด้านข้าง (Scoliosis) กระดูกสันหลังโค้งแอ่นลงล่าง (Lordosis) หรือกระดูกสันหลังโค้งโก่งขึ้น (Kyphosis) ซึ่งการเจริญของกระดูกสันหลังที่ผิดลักษณะ (hemivertebrae) นี้ มักพบบ่อยในสุนัขที่มีหางบิดม้วนเป็นเกลียว (crew-tailed dog breeds) เช่น Pugs, Bulldogs และ Boston Terriers ครับ

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

5 ความผิดปกติของกระดูกและข้อต่อ 

 
     ความผิดปกติของกระดูกและข้อต่อ (Disorders of Bones and Joints) ที่พบได้แต่กำเนิดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ซึ่งโรคกระดูกและข้อต่อที่พบได้บ่อย ก็ได้แก่ 
 
     โรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติ (Hip Dysplasia) เป็นความผิดปกติที่เบ้ากระดูกเชิงกรานกับหัวกระดูกต้นขาหลังไม่สามารถสวมรับกันได้อย่างพอดี หัวกระดูกจึงไม่อยู่ในเบ้า ในรายที่เป็นแต่กำเนิดอาจมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม ทำให้มีการเจริญเติบโตที่ผิดรูป มักพบในลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว น้องหมาที่เป็นโรคจะแสดงอาการเจ็บปวดขาหลังเวลาเดิน ทำให้ไม่ค่อยอยากใช้ขา เดินท่าผิดปกติ เช่น ใช้การกระโดดสองขาหลังพร้อมกันเหมือนกระต่าย (bunny hopping) แทนการเดินหรือวิ่ง
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

 
     โรคข้อศอกเจริญผิดปกติ (Elbow Dysplasia) เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมได้เช่นกัน มักพบในลูกสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จัดเป็นกลุ่มความผิดปกติที่พบในบริเวณข้อศอก ซึ่งกลุ่มความผิดปกติที่ว่านี้ ก็ประกอบด้วย โรค Osteochondritis dissecans (OCD) ที่มักพบในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของกระดูก การเกิดการไม่เชื่อมกัน (Ununited) ของส่วน anconeal process (UAP) และ การเกิดการแตกออก (Fragmented) ของส่วน medial coronoid process (FCP) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการอักเสบและการเสื่อมของข้อศอกตามมาได้ เพื่อน ๆ ที่สนใจศึกษาข้อมูลของ โรค Osteochondritis dissecans (OCD) เพิ่มเติม..คลิก
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

6 ปากแหว่งและเพดานโหว่ 

 
     ปากแหว่ง (cleft lip) และเพดานโหว่ (cleft palate) เป็นความผิดปกติของการเจริญเติบโตบริเวณใบหน้าของตัวอ่อนสุนัขตั้งแต่ยังอยู่ในท้อง ส่งผลให้เกิดช่องว่างบริเวณตำแหน่งตรงกลางของริมฝีปาก มักเกิดกับริมฝีปากบนมากกว่าริมฝีปากล่าง โดยอาจต่อเนื่องไปถึงรูจมูกทำให้เกิดลักษณะปากแหว่ง ซึ่งอาจจะเกิดร่วมกับการโหว่ของเพดานแข็ง (hard palate) อันเนื่องมาจากแผ่นกะโหลกที่จะประกอบกันเป็นเพดานแข็งไม่ยอมเชื่อมกัน ทำให้เกิดเป็นช่องว่างเป็นรูเชื่อมระหว่างโพรงจมูกกับช่องปาก ซึ่งหากช่องว่างนี้กว้างมากเท่าไรก็จะยิ่งอันตรายมากเท่านั้น เพราะจะส่งผลต่อการกินและการกลืน ทำให้เกิดการสำลักนมลงปอดในระหว่างที่ลูกสุนัขดูดนมได้ บางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นน้ำนมไหลออกมาจากรูจมูกในขณะที่ลูกสุนัขกำลังดูดนมอยู่ มักพบในสุนัขพันธุ์  Beagles, Cocker Spaniels, Dachshunds, German Shepherds, Labrador Retrievers, Schnauzers และ Shetland Sheepdogs รวมถึงสุนัขพันธุ์หน้าสั้นด้วยครับ
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

7 ความผิดปกติของฟันและกระดูกขากรรไกร

 
     ลักษณะความผิดปกติของฟัน ที่พบในสุนัขมีหลายรูปแบบ เช่น จำนวนฟันผิดปกติ ตำแหน่งของฟันผิดปกติ รูปร่างหรือสีของฟันผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากพันธุกรรม หรือจากสิ่งแวดล้อม เช่น การที่แม่สุนัขได้รับยา Tetracycline ในช่วงที่ลูกในท้องมีการเจริญของฟัน จะทำให้สีของฟันผิดปกติได้

     ส่วนความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ที่พบได้บ่อย ๆ มีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ ได้แก่ Brachygnathia คือ ขากรรไกรล่างสั้นกว่าขากรรไกรบน (คล้ายกับปากนกแก้ว) กับ Prognathia คือ ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบน ทำให้ฟันยื่นออกมา ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสบของฟัน (malocclusions) โดยที่ฟันอาจไปทำอันตรายต่อลิ้น เพดานแข็ง หรือเหงือกได้ ความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดปกติที่เป็น 
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

 
     แต่สำหรับสุนัขบางพันธุ์ อย่างสุนัขพันธุ์หน้าสั้น เช่น Shih Tzu, Pug, Bulldogs, Boxers, Pekingese ฯลฯ ที่มีส่วนหน้าสั้นและแบน ทำให้ส่วนของขากรรไกรบนสั้นกว่าขากรรไกรล่าง จัดเป็นลักษณะปกติตามพันธุ์โดยธรรมชาติ แต่สุนัขหน้าสั้นเหล่านี้ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ตา และฟันตามเสมอครับ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความ "5 ปัญหาสุขภาพของน้องหมาพันธุ์ (เล็ก) หน้าสั้น"
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

8 ปัญหาไส้เลื่อน 

 
     ปัญหาไส้เลื่อน (Herniation) เป็นความผิดปกติที่อวัยวะภายในร่างกายหรือเยื่อไขมันที่ปกคลุมอวัยวะภายในร่างกาย ไหลทะลักออกมาอยู่ภายในถุงหุ้มไส้เลื่อน (Hernia sac) ผ่านรูเปิด (Hernia ring) ที่เกิดการจากเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการปิดไม่สนิท จึงพบลักษณะเป็นก้อนนูน ๆ ที่ผิวหนัง ขนาดแตกต่างกันไปขึ้นกับความกว้างของรูเปิดและอวัยวะที่ไหลทะลักออกมา ถ้าหากเราลองเอานิ้วกดลงไปยังบริเวณที่โป่งนูนนั้นเบา ๆ แล้ว จะพบว่า มีความยืดหยุ่น สามารถดันกลับเข้าไปในร่างกายได้ (บางรายก็อาจไม่ยุบเข้าไป) และอาจสัมผัสได้ว่ามีรูเปิดอยู่ ซึ่งไส้เลื่อนสามารถเกิดได้ในหลายตำแหน่งของร่างกาย เช่น ไส้เลื่อนที่สะดือ (Umbilical hernia) ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ (Inguinal hernia) ไส้เลื่อนที่ถุงอัณฑะ (Scrotal hernia) และไส้เลื่อนที่กระบังลม (Diaphragmatic hernia)
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

9 ภาวะอัณฑะทองแดง 

 
     ภาวะอัณฑะทองแดง (Cryptorchidism) คือ ภาวะที่ลูกอัณฑะค้างอยู่ในช่องท้องหรือบริเวณขาหนีบ ไม่ลงมาอยู่ในถุงหุ้มอัณฑะตามปกติ จัดเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง หากเราสังเกตหรือคลำบริเวณถุงหุ้มอัณฑะของน้องหมา จะพบว่าลูกอัณฑะมีไม่ครบทั้งสองข้าง บางรายมีเพียงข้างเดียว หรือบางรายไม่มีเลยทั้งสองข้าง ซึ่งตามปกติแล้วลูกอัณฑะก็ควรจะลงมาครบทั้งสองข้าง บางรายอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่ควรจะเกินอายุ 4-6 เดือนครับ
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด


 

10 ความผิดปกติทางผิวหนังแต่กำเนิด 

 
     ความผิดปกติทางผิวหนังแต่กำเนิด (Congenital Anomalies of the skin) ในสุนัขมีหลายชนิด แม้พบไม่ค่อยบ่อยนัก แต่หากเกิดขึ้นกับน้องหมาตัวไหนแล้วย่อมส่งผลต่อความสวยงามโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น…
 
     ถุงซีสต์ที่ชั้นผิวหนัง (Dermoid cysts) เป็นความผิดปกติแต่กำเนิด เกิดจากความล้มเหลวในการแยกตัวของชั้นผิวหนัง ในช่วงการพัฒนาของตัวอ่อนในท้องแม่ ทำให้เกิดเป็นถุงซีสต์ ซึ่งภายในอาจมีสะเก็ดผิวหนัง ขน ไขมัน และเศษซากอื่น ๆ เข้าไปสะสมอยู่ มักเกิดในสุนัขพันธุ์ Rhodesian Ridgebacks และพันธุ์อื่น ๆ ด้วย
 

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

    
     ความผิดปกติเกี่ยวกับการสร้างขน เช่น โรคการสร้างขนน้อยมากโดยกำเนิด (Hypotrichosis congenital หรือ Congenital alopecia) 
 
     ความผิดปกติของเม็ดสี เช่น โรคด่างขาว (Vitiligo) ทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีขาว เริ่มแรกอาจเกิดเป็นลักษณะปื้นสีขาวบริเวณหน้า สันจมูก รอบปาก รอบดวงตา อาจลามเป็นทั้งตัว หรือบางจุด บางตัวม่านตาเกิดการเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วย ขนที่ปกคลุมบริเวณผิวที่เปลี่ยนสีมักเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วย คาดว่าเซลล์ที่สร้างเม็ดสี เมลาโนไซต์ถูกทำลายไป ทำให้ผิวหนังเปลี่ยนจากสีปกติเป็นสีขาว ซึ่งสุนัขพันธุ์ที่มักเป็น ก็ได้แก่ German Shepherds, Belgian Tervuren, Rottweilers, Old English Sheepdogs และ Dachshunds ครับ

Dogilike.com :: 10 ความผิดปกติแต่กำเนิด ที่ไม่ควรเกิดในสุนัขประกวด

 
     ยังมีความผิดปกติแต่กำเนิดอีกมากมายที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะความผิดปกติของอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ฯลฯ ซึ่งสุนัขบางตัวที่ภายนอกดูแข็งแรงและมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์ แต่อาจมีความผิดปกติภายในร่างกายซ้อนอยู่ก็ได้ จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มอย่างละเอียดต่อไปครับ 
 
 
 
 
บทความโดย: หมอต้น ด็อกไอไลค์
น.สพ.ธีรภาพ มุสิกานนท์
 
อ้างอิงข้อมูลบางส่วน:
http://www.merckmanuals.com/pethealth/ 
 
รูปภาพประกอบ:
www2.pictures.gi.zimbio.com
www.media.sacbee.com
www.themost10.com
www.dogbreedinfo.com
www.connemaraterrier.com
www.animaleyecare.com
www.epubbud.com
www.trish-the-stalker.deviantart.com
www.bekindtopets.com
www.vetsurgerycentral.com
www.en.academic.ru
www.chevromist.com
www.almonature.de
www.arthurveterinaryclinic.blogspot.com
www.flickr.com
www.knoxvet.com.au
www.dogbreedsinfo.org