แก้ไขกระทู้
แต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาให้เลย มาแจ้งให้ไปหารายละเอียดการใช้งานได้ที่ไหนก็ยังดีนะ