แก้ไขกระทู้
มีชิวาว่า เพศผู้ผสมมา น้ำหนัก 4 กิโลกรัม อายุ 2 ปี เกิดเมื่อ 19 ธันวาคม 2555
มีทั้งขนสั้นและขนยาว อย่างละตัว ต้องการหาเพศเมียมาผสมพันธ์ุ

แต่สุนัขของดิฉันเป็นชิวาว่าพันธ์ุผสมแต่ก็มีโครงของชิวาว่าแท้

ไม่มีโรคตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก6เดือน มีใบรับรองวัคซีนจากสัตวแพทย์

คนรักสัตว์ที่มีชิวาว่าตัวเมีย สนใจติดต่อได้ที่ 085-071-8064 line: geaymn