แก้ไขกระทู้
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อสุนัขตำรวจ
จำนวน 20 ตัว

เอกสารรายละเอียด ตามไฟล์แนบ
https://www.dropbox.com/s/phqsc87q9k45qfn/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88.pdf?dl=0