แก้ไขกระทู้
ท่านดีที่มีเยอรมันเชพเพอด แต่ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงดู ผมขอรับดูแลและเลี้ยงดูต่อนะครับ จะเอาไว้เป็นเพื่อน และคอยฝึกให้เขา
Idline:champsiam
Tel:098-1381393