แก้ไขกระทู้

กิจกรรม PET PARTY ตอน
ชวนลูก ๆ เฟรนช์บลูด็อกและปั๊ก มาตรวจข้อสะโพก 
ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ตค.2558 เวลา 9.00-13.00 น.
ร่วมฟังบรรยาย
1.เรื่องกระดูกและข้อ โดย นสพ.บูรพงษ์ สุธีรัตน์ สัตวแพทย์ประจำศูนย์โรคกระดูกและข้อ
2.เรื่องโรคผิวหนัง (ขี้เรื้อนเปียก ขี้เรื้อนแห้ง) 
โดย นสพ.เอื้อพงศ์ วราทร สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

กิจกรรมในงาน 
*ตรวจสุภาพเบื้องต้น และ x-ray /ตรวจข้อสะโพก
*หยดยากำจัดเห็บหมัด เช็ดทำความสะอาดหู
*ฉีดไมโครชิพ (เฉพาะเจ้าของที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯเท่านั้น)

เงื่อนไขการฉีดไมโครชิพ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.หนังสือยินยอมให้สุนัขพักอาศัยจากเจ้าของบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่
4.หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ามาไม่เกิน 1 ปี
5.ใบรับรองและแบบคำขอจดทะเบียนสุนัขโดยกรอกให้ครบถ้วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 ตค.58

ที่โทร 02-887-8321-3 085-551-8520